• Rok slovenského divadla

        • Rok slovenského divadla 2020 je celoročný projekt venovaný oslave slovenskej divadelnej kultúry. V roku 2020 si pripomíname dve kľúčové udalosti slovenskej divadelnej histórie: 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie vzniku slovenského ochotníckeho divadla. Ide o mimoriadnu udalosť v rámci histórie Slovenska, ešte nikdy nebol rok tematizovaný na základe divadelného výročia. Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč celým Slovenskom. Bábkové divadlo na Rázcestí v rámci projektu pripravuje špecifické akcie:

          Naša škola sa zapojila do divadelno-vzdelávacieho projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020.