Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

 • Literárno-historická exkurzia - 5. ročník

  V stredu 26. septembra sa žiaci 5. ročníka zúčastnili literárno-historickej exkurzii s programom - Horná Lehota - rodný dom Sama Chalupku, cintorín, Brezno - expozícia Horehronské múzeum a prehliadka Bystrianskej jaskyne.

 • Zbierka školských pomôcok

  Aj žiaci z našej školy sa zapojili do zbierky školských pomôcok pre deti z ohrozených rodín. Vďaka iniciatíve Spoločnosti priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar sme dali pomôckam druhý život, venovali sme nové či použité, no stále funkčné pomôcky rodinám v núdzi a tým sme im chceli pomôcť pripraviť sa na nový školský rok.

 • Obnova a rekonštrukcia školského ihriska

  Ako ste si určite všimli začiatkom októbra sa rozbehli stavebné práce na rekonštrukcii ihriska pre našu školu. Po počiatočnom pomerne rýchlom nástupe sa práce spomalili, ale nakoniec sa podarilo ihrisko dokončiť a je možné ho používať od 29. mája. Rekonštrukcia spočívala v zrealizovaní multifunkčného ihriska s umelým trávnikom, tartanovej bežeckej dráhy, doskočiska, basketbalového ihriska, oddychovej zóny a nového oplotenia. Sme radi, že môžme tieto nové plochy využívať pre hodiny telesnej výchovy a činnosť ŠKD. Ďakujeme svojmu zriaďovateľovi, mestu Banská Bystrica, za finančnú podporu realizácie ihriska.

 • Apríl - mesiac lesov

  Apríl, ako mesiac lesov, oslavujeme od roku 1952. V tomto mesiaci nás v ŠKD navštívili pracovníci NAPANT-u a pripravili nám zaujímavé prezentácie a hry na tému - Mesiac lesov pre 3. a 4. ročník a Žabky pre 1. a 2. ročník. Určite, nie len v apríli, by sme mali chrániť naše lesy a zachovávať ich pre ďalšie generácie.

 • Literárno-historická exkurzia

  Žiaci 7. ročníka sa vo štvrtok 26. apríla zúčastnili literárno-historickej exkurzii, kde navštívili - Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši, rodný dom M. Rázusa vo Vrbici a skanzen v Pribyline.

   

   

 • Zasadnutie Rodičovskej rady

  V utorok 17. apríla sa konalo zasadnutie Rodičovskej rady. V týždni od 23. apríla prebehli v triedach rodičovské schôdzky. Teší nás, že ste si našli čas a zaujímate sa o dianie v škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

 • 2% z dane

  Milí rodičia a priatelia školy,

  aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov. V bočnom menu 2% z dane sa nachádzajú všetky potrebné informácie na poukázanie príspevku v Liste rodičom ako aj tlačivá na vyplnenie. Chceme Vás ale upozorniť na chybu v tlačive "Vyhlásenie - poukázanie dane za rok 2017", nakoľko IČO OZ bolo napísané v kolonke č.15 zľava a musí byť napísané sprava. V tomto čase je už tlačivo na stránke nahradené správnou verziou. Ďakujeme za pochopenie ako aj prejavenie dôvery poukázaním Vašich 2%. Vyplnením krátkeho dotazníka Vám ponúkame možnosť spolurozhodovať o finančných prostriedkoch poukázaných našej škole: https://www.survio.com/survey/d/V8K2K7T8L7O4B9T4H

 • Okresné kolo ZŠ vo futbale

  V piatok 13. apríla sa žiaci našej školy umiestnili na 1. mieste v okresnom kole ZŠ vo futbale. Blahoželáme!

 • Kviz Kids

  Obľúbená súťaž KvizKids z francúzskych reálií má svojich víťazov. Naša škola obsadila z piatich ocenených miest 1., 3. a 4. miesto. Celkovo súťažilo 13 tímov z Banskej Bystrice. C'est génial!

 • On a gagnè

  Dňa 19. marca sa na GJGT v Banksej Bystrici konalo krajské kolo olympiády francúzskeho jazyka. Na základe výsledkov školského kola sa súťaže zúčastnili Tamarka Patajová z 8.B a Sonička Šuteková zo 7.B triedy. Obidve na súťaži preukázali výnimočné znalosti a vedomosti z francúzskej gramatiky, lexiky, písania textu, posluchu a komunikácie. Tamara v kategórii 1B získala 1. miesto a postupuje do celonárodného kola, Soňa 2. miesto v kategórii 1A. Srdečne gratulujeme!

 • Besedy v spolupráci OR PZ

  V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici sme zorganizovali besedy pre žiakov 5. a 9. ročníka. V stredu 14. marca sa konala beseda pre žiakov 5. ročníka na tému Detská policajná akadémia a vo štvrtok 22. marca beseda pre žiakov 9. ročníka na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

 • Fyzikálna exkurzia

  V stredu 7. marca sa žiaci 7.A triedy zúčastnili exkurzie do Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Žiaci mali možnosť na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe pozrieť a vyskúšať si prepojenie fyziky s reálnou skutočnosťou. Popri zaujímavých a prekvapivých zisteniach z fyziky, v Martine zastihli aj výstavu z biológie - exponáty drobných živočíchov v ich zväčšenej podobe a pozreli si aj Slovenské národné múzeum.

 • Plavecký kurz

  Do galérie Plavecký kurz boli pridané fotografie.

 • Čitáreň Čerta Kolofóna

  V piatok 16. februára nás v 3.A. triede poctil svojou návštevou spisovateľ​ Peter Gärtner, prečítal nám z knihy Čert Kolofón, ktorú sám napísal a popritom nám stihol predstaviť aj niečo o bábkovom divadle. Mohli sme si popozerať marionety a skúsiť si s nimi niečo aj zahrať. Bolo to veľmi zaujímavé! Vďaka kníhkupectvu Artforum sme si zopár kníh aj s podpisom autora mohli odniesť domov. Ďakujeme!

 • Tvoríme z hliny

  Vo štvrtok 15. februára mali žiaci 4.A triedy vrámci hodín výtvarnej výchovy pripravené tvorivé dielne modelovania z hliny, na ktorých si mohli zhotoviť svoj vlastný výrobok. Žiakov práca s iným materiálom veľmi zaujala a vytvorili pekné práce.

 • KARNEVAL

  V stredu 14. februára sa konal KARNEVAL pre žiakov ŠKD. Zábery krásnych masiek, programu a vydareného zábavného popoludnia sú už aj vo Fotoalbume.

 • Projekt AIESEC

  Educate Slovakia

  V týždni od 5. do 9. februára boli na našej škole organizované aktivity Projektu AIESEC. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách medzi žiakmi slovenských základných škôl. Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a rozšíril žiakom obzory. Je zložený z prezentácií, workshopov a diskusií vedených zahraničnými lektormi. Na našu školu prišlo 10 lektorov - z krajín: Čína, Indonézia, Taiwan, Grécko, Mexiko, Brazília a Turecko. Boli ubytovaní v rodinách niektorých našich ochotných rodičov a učiteľov, za čo im patrí vďaka. V stredu 7. februára sme zorganizovali pre zahraničných stážistov, hosťovské rodiny a žiakov našej školy výlet do Vysokých Tatier.

 • Speakers program

  V pondelok 29. januára sa žiaci 7.A triedy zúčastnili v rámci Speakers programu veľvyslanectva USA, stretnutia s pracovníčkou veľvyslanectva. V rámci prednášky o Trinidade a Tobagu sa žiaci dozvedeli o kultúre, živote, jedle, hudbe, prírode a histórii. V závere prednášky p. Juliette predstavila svoju rodinu a život diplomata. Žiaci sa aktívne v angličtine zapájali svojimi otázkami do komunikácie.

 • Lyžiarsko-jazykový výcvik

  V sobotu 20. januára sa vrátili žiaci 6. ročníka z týždenného lyžiarsko-jazykového výcviku v Ždiari. Fotografie z kurzu si môžete pozrieť vo Fotoalbume. Aj tohtoročný kurz sa vydaril, žiaci majú pekné zážitky.

 • Účasť na olympiádach

  Aj v mesiaci január naši žiaci reprezentovali školu na okresných kolách olympiád - 16.1. - anglického jazyka, 18.1. - nemeckého jazyka, 24.1. - matematiky a 25.1. - OK Šalianskeho Maťka. Vyhodnotenie ich úspechov bude onedlho v ľavom menu v ponuke Výsledky súťaží.