Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ:                    Základná škola Slobodného slovenského vysielača

Sídlo:                                            Skuteckého č. 8, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca:                     Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka školy

IČO:                                              356 777 16

DIČ:                                               2020985131

E-mail:                                           zsssvbb@gmail.com

Tel.:                                               +421 48 412 59 50