• Milí priatelia a rodičia,
    opäť sa na Vás obraciame s výzvou poukázania 2% z vašich daní pre občianske združenie pôsobiace na našej škole: "Združenie Brána jazykov otvorená".
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • V dňoch 8. - 10. decembra 2020 prvé oficiálne on-line stretnutie partnerských škôl projektu Erasmus+ pod názvom Schools for a Greener Europe.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Na pozemku pod ihriskom vyrástlo nové miesto pre zážitkové učenie "mimo školských lavíc" viacerých predmetov. Je tu altánok s náučnými stolmi, ktorý budú obklopovať stromy, políčka na pestovanie byliniek, rôznorodé rastlinstvo a spevavé vtáctvo. Aj takto chceme podporiť zážitkovú formu učenia.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Oznam
   • 9. 4. 2021
   • Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 8. 4. 2021 s účinnosťou od 12. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v ZŠ na I. stupni pre všetkých žiakov. Školské vyučovanie na II. stupni sa zatiaľ neobnovuje, pokračuje dištančné vzdelávanie. O aktuálnych zmenách Vás budeme informovať. Pri nástupe do školy je potrebné odovzdať vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a potrebné prílohy (negatívny test s platnosťou najviac 7 dní, prípadne výnimkou). Ďakujeme. Vedenie školy

   • Oznam: Čítať viac
   • Zápis do 1. ročníka
   • 11. 3. 2021
   • V utorok, 7. apríla, sa uskutočnil na našej škole zápis budúcich prvákov. Zápis prebehol inak ako po minulé roky, a to bez osobnej účasti detí. Zápis na našu skolu je podmienený talentovými skúškami, preto je potrebné zapísať dieťa aj v inej ZŠ.

   • Zápis do 1. ročníka: Čítať viac
   • Hodina Zeme
   • 27. 3. 2021
   • V sobotu, 27. marca, sme na hodinu vypli osvetlenie vo svojich domácnostiach. K iniciatíve Hodina Zeme sme vyzvali aj našich partnerov vrámci projektu Erasmus+. Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v pozitívnu zmenu. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte môžete vo svojom každodennom živote.

   • Hodina Zeme: Čítať viac
   • ZŠ SSV
    Základná škola pre deti so špecifickým intelektovým nadaním
   • ZŠ SSV
    "Otvárame bránu k vzácnej múdrosti"
   • ZŠ SSV
    - učíme sa cudzie jazyky, zapájame sa do zahraničných projektov, zúčastňujeme sa na pobytoch v zahraničí
   • ZŠ SSV
    - našu históriu sa učíme v Múzeu SNP
   • ZŠ SSV
    - krásne výrobky vyrábame v ÚĽUVe
   • ZŠ SSV
    - zapájame sa do rôznych environmentálnych aktivít v rámci projektu Zelená škola
   • ZŠ SSV
    - v športe sa rozvíjame aj na našom vynovenom školskom ihrisku
   • ZŠ SSV - vytvárame priestory na učenie v prírode
   • ZŠ SSV
    - zapájame sa a snažíme sa dobre uspieť v rôznych súťažiach a olympiádach
   • ZŠ SSV
    - zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít
   • ZŠ SSV
    - nájdete nás už aj na FB stránke
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje