• Medzinárodné stretnutie žiakov - projekt Erasmus+

   • Stretnutie sa bude konať 6. decembra 2021 online od 11.00 hod. stredoeurópskeho času. Prostredníctvom aplikácie TEAMS sa stretnú žiaci a učitelia zapojení do projektu.
   • European Christmas Tree Decoration Exchange

   • Náš školský vianočný stromček sme tento rok vyzdobili ozdobami, ktoré sme si vymenili so žiakmi z iných krajín Európy v rámci projektu.
   • V pondelok 27. 9. prebiehali na škole v rámci Dňa jazykov rôzne aktivity. Každý ročník si na zasadnutí Žiackeho parlamentu vylosoval jednu krajinu - z piatich partnerských krajín projektu Erasmus+. Všetky triedy školy sa do akcie so záujmom zapojili a starší žiaci si pripravili pre mladších žiakov prezentácie, aby sa dozvedeli viac o kultúre a jazyku týchto krajín. Prostredníctvom nahrávok nás pozdravili aj naši partneri.
   • Ešte v závere minulého školského roku sme si v rámci projektu Erasmus+ začali pestovať "ekošpongiu". Pani učiteľka Mičková spolu so siedmakmi vysadili lufu do záhradky na našom školskom dvore. A v tomto čase už spolu vyrábajú prírodnú hubku, viac vo Fotoalbume.
   • Spoločnými krokmi ku zdraviu

   • Výzva ukončená, ale s krokmi neprestávame...
   • Tu nájdete odporúčané zoznamy školských pomôcok na školský rok 2021/2022, ktoré si môžete objednať, príp. z odporúčaného zoznamu vybrať.
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • V dňoch 8. - 10. decembra 2020 prvé oficiálne on-line stretnutie partnerských škôl projektu Erasmus+ pod názvom Schools for a Greener Europe.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   • Na pozemku pod ihriskom vyrástlo nové miesto pre zážitkové učenie "mimo školských lavíc" viacerých predmetov. Je tu altánok s náučnými stolmi, ktorý obklopujú stromy, políčka na pestovanie, rôznorodé rastlinstvo a spevavé vtáctvo. Aj takto chceme podporiť zážitkovú formu učenia.
 • Najnovšie

  Novinky

   • Medzinárodné stretnutie žiakov projektu Erasmus+
   • 2. 12. 2021
   • V rámci tohto stretnutia, ktoré sa bude konať v pondelok, 6. decembra 2021, online od 11.00 hod. stredoeurópskeho času, sa stretnú žiaci a učitelia zapojení do projektu. Prediskutujú témy týkajúce sa projektu - čo sa im podarilo a čo nepodarilo zrealizovať za uplynulé obdobie, vyjadria sa k pandemickej situácii - ako prebieha vzdelávanie a podujatia v jednotlivých partnerských školách. Porozprávajú sa o Vianociach, ako ich trávia v každej z krajín projektu. Stretnutie sa bude konať prostredníctvom aplikácie TEAMS.

   • Medzinárodné stretnutie žiakov projektu Erasmus+: Čítať viac
   • Prví snehuliaci
   • 5. 12. 2021
   • Školské ihrisko zostalo opustené, keďže žiaci na telesnej výchove už nemôžu hrať športové zápasy. Tak žiaci ŠKD z prvého snehu postavili aspoň takýchto náhradníkov:

   • Prví snehuliaci: Čítať viac
   • Vážení rodičia,
   • 29. 11. 2021
   • RÚVZ Banská Bystrica vydal Vyhlášku - vyhlaska_RUVZ_BB_270-2021.pdf, že od 1. decembra 2021, sa okrem iného, prerušuje prezenčné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ. Od stredy celý 2. stupeň prechádza na dištančné vzdelávanie. 1. stupeň sa bude zatiaľ vyučovať prezenčne, bude fungovať aj ŠKD, ale s obmedzením do 16.00 hod. Ďakujeme Vám za porozumenie. Vedenie školy.

   • Vážení rodičia,: Čítať viac
   • Oznam
   • 3. 12. 2021
   • Kvôli aktuálnej situácii sa súťaž zo slovenského jazyka Ypsilon - slovina je hra, ktorá bola pôvodne plánovaná na 9. decembra 2021, presúva do roka 2022, kedy bude možné odsúťažiť bez rizika a spoločne počas jedného dňa (celá škola). Termín upresníme, žiaci sú prihlásení, štartovné zaplatené. Pani učiteľka Priehodová ako koordinátorka súťaže pre našu školu ďakuje za pochopenie a veľkú účasť na súťaži - vyše 140 žiakov.

   • Oznam : Čítať viac
   • Oznam
   • 1. 12. 2021
   • Z dôvodu karantény v školskej jedálni sa od 2. decembra bude variť len jedno jedlo. Ďakujeme za pochopenie.

   • Oznam: Čítať viac
   • Tour des écoles
   • 1. 12. 2021
   • Žiaci 5. a 7. ročníka sa zapojili do projektu „Tour des écoles“. Projekt sa realizoval na hodinách francúzštiny dňa 24. a 30. novembra a organizovala ho asociácia EFPOLIT a študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Študenti žiakom vysvetlili dôležitosť učenia sa francúzštiny, vyzdvihli výhody a dôvody štúdia na SŠ a VŠ a možnosti využitia tohto jazyka aj neskôr v pracovnej sfére. Študenti ďalej vysvetlili dôležité postavenie Francúzska v rámci EÚ a v iných medzinárodných organizáciách. Naši žiaci si mohli zmerať svoje sily a ukázať svoje vedomosti v interaktívnom kvíze cez platformu Kahoot. Dozvedeli sa nielen zaujímavé fakty o Francúzsku, ale aj ukázali, že majú široké vedomosti z frankofónneho sveta. Projekt sa konal na našej škole už druhý rok a veríme, že bude pokračovať aj v budúcnosti. A bientôt notre nouveaux amis!

   • Tour des écoles: Čítať viac
   • ZŠ SSV
    Základná škola pre deti so špecifickým intelektovým nadaním
   • ZŠ SSV
    "Otvárame bránu k vzácnej múdrosti"
   • ZŠ SSV
    - učíme sa cudzie jazyky, zapájame sa do zahraničných projektov, zúčastňujeme sa na pobytoch v zahraničí
   • ZŠ SSV
    - našu históriu sa učíme v Múzeu SNP
   • ZŠ SSV
    - krásne výrobky vyrábame v ÚĽUVe
   • ZŠ SSV
    - zapájame sa do rôznych environmentálnych aktivít v rámci projektu Zelená škola
   • ZŠ SSV
    - v športe sa rozvíjame aj na našom vynovenom školskom ihrisku
   • ZŠ SSV - vytvárame priestory na učenie v prírode
   • ZŠ SSV
    - zapájame sa a snažíme sa dobre uspieť v rôznych súťažiach a olympiádach
   • ZŠ SSV
    - zapájame sa do dobrovoľníckych aktivít
   • ZŠ SSV
    - nájdete nás už aj na FB stránke
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje