Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Sobota 19. 1. 2019
Počet návštev: 5775610

Vitajte na stránkach našej školy

 • V dňoch 14. - 19. januára žiaci 6.A a 6.B triedy absolvujú lyžiarsko-jazykový kurz v Ždiari.

 • RZ pre rodičov žiakov 9. ročníka

  V utorok 22. januára bude o 16.30 hod. v školskej jedálni rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka a žiakov, ktorí sa uchádzajú o prijatie na bilingválne gymnáziá. Na tomto združení podá výchovná poradkyňa rodičom všetky potrebné informácie týkajúce sa prihlasovania a štúdia na SŠ.

 • Okresné kolá olympiád

  Tento mesiac sa zúčastňujeme troch okresných kôl olympiád. 16. januára sa konalo OK olympiády v anglickom jazyku, 17. januára OK olympiády v nemeckom jazyku a 30. januára OK matematickej olympiády. Všetkým žiakom, ktorí postúpili do okresného kola, prajeme úspešné reprezentovanie.

 • Aktivity našej školy už aj na facebooku.

  Informácie z našej školy nájdete už aj na facebooku - Základná škola SSV.

 • Elektronická žiacka knižka a triedna kniha

  Vážení rodičia, naša škola umožňuje prezerať úspechy a študijné výsledky Vašich detí priamo na internete už niekoľko rokov. Pre viac funkcií ako má žiacky prístup (prihlasovacie údaje Vám boli rozdané na prvom rodičovskom združení pri prechode Vášho dieťaťa na II. stupeň), je vhodné vytvoriť si rodičovské konto, ak ste doteraz ešte tak neurobili. Najjednoduchší spôsob je prihlásiť sa do ponuky Známky, kde ako prihlasovacie meno zadáte Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" a systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. V rodičovskom konte máte možnosť nielen prezerať, ale aj podpisovať známky, dostávať správy od vyučujúcich na svoj mail ako i potvrdiť účasť na školskej akcii. Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage. V prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovaním kontaktujte triedneho učiteľa.

 • Erasmus+

  V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 sa naša škola zapojila do súťaže pod názvom Príbeh Erasmus+ vyjadrený fotografiou, konkrétnejšie Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí. V tomto príbehu traja naši chlapci, ktorí sa nedávno zúčastnili na pobyte v Litve vyjadrili to, čo zažili. Príbeh nájdete v ľavom menu - Projekty - Erasmus+.

  O projekte nájdete viac aj na https://bbonline.sk/erasmus-otvara-mladym-ludom-nove-moznosti-poskytuje-nove-prilezitosti/

 • Oznam školskej jedálne

  Žiaci II. stupňa, ktorí budú mať zaplatený obed, ale nebudú mať so sebou kartu, môžu ísť na obed až o 13.50 hod.

 • Ročníkové práce

  Aj tento rok nás na konci školského roku čakajú ročníkové práce pre 4. a 9. ročník. Žiaci by mali na prácach pracovať počas celého roka v skupinách s minimálne dvomi a maximálne štyrmi členmi podľa nasledujúcich kritérií:

  Sept. – okt. 2018 – výber témy, vytvorenie pracovných skupín, nahlásenie triednemu učiteľovi

  Nov. – dec. 2018 – žiaci pošlú konzultantom obsah, náplň práce – štruktúru práce, rozdelenie jednotlivých úloh pre členov skupiny

  Jan. – apríl 2019 – tvorba prezentácie, poslať konzultantom koncept prezentácie (mal by obsahovať aj nejaký vlastný prínos každého člena skupiny)