Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kernerová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Bubelínyová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Paulisová
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Príbojová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Vozárová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Zacharovská
Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Lajmonová
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Letová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Maruniak
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jitka Jasenovcová
5.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Sádovská
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Priehodová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danica Hudecová
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Gašparcová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Mičková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Šperková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anton Šuba
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Rosiarová
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Izolda Kerner
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018