Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kernerová
1.B Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Bubelínyová
2.A Triedny učiteľ Mgr. Petra Paulisová
2.B Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Príbojová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Andrea Vozárová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Zacharovská
Foto
4.A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Lajmonová
4.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Letová
5.A Triedny učiteľ Mgr. Ján Maruniak
5.B Triedny učiteľ RNDr. Jitka Jasenovcová
5.C Triedny učiteľ Mgr. Martina Sádovská
6.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Priehodová
6.B Triedny učiteľ Mgr. Danica Hudecová
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Gašparcová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Mičková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Šperková
Foto Foto Foto Foto Foto
8.B Triedny učiteľ PaedDr. Anton Šuba
9.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Rosiarová
9.B Triedny učiteľ Mgr. Izolda Kerner
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.08.2018