• Profil verejného obstarávateľa

    • Základná škola je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Verejný obstarávateľ:                    Základná škola Slobodného slovenského vysielača

     Sídlo:                                            Skuteckého č. 8, 974 01 Banská Bystrica

     Štatutárny zástupca:                     Mgr. Zuzana Sedláčeková, riaditeľka školy

     IČO:                                              356 777 16

     DIČ:                                               2020985131

     E-mail:                                           zsssvbb@gmail.com

     Tel.:                                               +421 48 412 59 50