Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Zuzana Sedláčeková Rozvrh
Riaditeľka
zsssvbb.sedlacekova@gmail.com
 
 
Mgr. Diana Javorčíková Rozvrh
Zástupkyňa
zsssvbb.javorcikova@gmaill.com
 
 
Mgr. Katarína Števčinová Rozvrh
Zástupkyňa
zsssvbb.stevcinova@gmaill.com
 
 
Kvetoslava Bachletová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: II. oddelenie
Vedie krúžok: Šikovné ruky 1
kvetka139@centrum.sk
 
 
Ing. Margita Bobálová Rozvrh
Učiteľka
zsssvbb.bobalova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Bobulová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: IV. oddelenie
Vedie krúžok: Tvorivé dielne
zsssvbb.bobulova@gmail.com
 
 
Mgr. Lýdia Bubelínyová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
bubelinyova@centrum.sk
 
 
Mgr. Šarlota Dianová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: III. oddelenie
Vedie krúžok: Športový krúžok 1
Dianova.Charlotte@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Gašparcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
zsssvbb.gasparcova@gmail.com
 
 
Mgr. Danica Hudecová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
danulikha@gmail.com
 
 
RNDr. Jitka Jasenovcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
jitka.j@centrum.sk
 
 
Mgr. Izolda Kerner Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
zsssvbb.kerner@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Kernerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Stepový krúžok
zuzanakernerova@gmail.com
 
 
Mgr. Lýdia Kosáková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
zsssvbb.kosakova@gmail.com
 
 
Mgr. Slávka Koštialová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marcela Lajmonová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
lajmonovam@centrum.sk
 
 
Mgr. Jana Letová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
letova@post.sk
 
 
Mgr. Ján Maruniak Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
zsssvbb.johny@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Mičková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
zsssvbb.mickova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Ondríková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: I. oddelenie
Vedie krúžok: Pohybové hry
zsssvbb.ondrikova@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Paulisová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
p.paulisova@centrum.sk
 
 
PaedDr. Simoneta Piatriková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Športové hry
Vedie krúžok: VII. oddelenie
zsssvbb.piatrikova@gmail.com
 
 
PaedDr. Zuzana Príbojová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Cestovateľský krúžok
pribojovaz@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Priehodová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Príprava na jazykový certifikát DELF A1, A2
priehodova.martina1@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Repková Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Angličtina hrou
Vedie krúžok: VI. oddelenie
repkova.lubi@gmail.com
 
 
Mgr. Petra Ridzoňová Rozvrh
Učiteľka
petra.ridzonova2812@gmail.com
 
 
Mgr. Žaneta Riepl Rozvrh
Učiteľka
zsssvbb.riepl@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Rosiarová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Konverzácia NEJ
zsssvbb.rosiarova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Sádovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
sadovska.martina@gmail.com
 
 
Mgr. Milena Sendeková Rozvrh
Učiteľka
milenasendekova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Monika Sviteková Rozvrh
Učiteľka
zsssvbb.svitekova@gmail.com
 
 
Katarína Šimunová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Čitateľský krúžok
Vedie krúžok: VIII. oddelenie
simunovakatka@gmail.com
 
 
Alena Škríbová Rozvrh
Vychovávateľka
Vedie krúžok: Šikovné ruky 2
Vedie krúžok: V. oddelenie
janoskriba@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Šperková Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
zsssvbb.sperkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Anton Šuba Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
Vedie krúžok: Futbalový krúžok
Vedie krúžok: Športový krúžok 2
tonisuba@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Tokarčíková Rozvrh
Učiteľka
renatokarcikova@gmail.com
 
 
Mgr. Juraj Vetrák Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Hravá angličtina
 
 
Mgr. Oľga Vodrážková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Emília Vojtková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Vozárová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
andy.vozarova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Zacharovská Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Turistický krúžok 1
zacharovskaj@gmail.com
Foto

Foto

Foto

Viac fotografií...

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018