• Vedenie školy

   • Riaditeľka školy
    Mgr. Zuzana Sedláčeková

    Zástupkyňa riad. školy pre 2. stupeň
    Mgr. Katarína Števčinová

    Zástupkyňa riad. školy pre 1. stupeň
    Mgr.
    Diana Javorčíková

    Výchová poradkyňa
    Mgr. Lýdia Kosáková