Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zber gaštanov a papiera

  Od 8. do 19. októbra organizujeme zber gaštanov. Gaštany zhromažďujte v triede a priebežne sa budú odnášať na prízemie, odkiaľ sa budú odvážať.

  V týždni od 15. októbra bude zber papiera. Papier sa bude vážiť, zapisovať a odkladať do pripraveného kontajnera za školou, ktorý sa odvezie v pondelok 22. októbra v skorých ranných hodinách. Papier, pokiaľ možno, noste zviazaný, nie v kartónoch.

  Ďakujeme za Vašu účasť v zberoch.

 • Ročníkové práce

  Aj tento rok nás na konci školského roku čakajú ročníkové práce pre 4. a 9. ročník. Žiaci by mali na prácach pracovať počas celého roka v skupinách s minimálne dvomi a maximálne štyrmi členmi podľa nasledujúcich kritérií:

  Sept. – okt. 2018 – výber témy, vytvorenie pracovných skupín, nahlásenie triednemu učiteľovi

  Nov. – dec. 2018 – žiaci pošlú konzultantom obsah, náplň práce – štruktúru práce, rozdelenie jednotlivých úloh pre členov skupiny

  Jan. – apríl 2019 – tvorba prezentácie, poslať konzultantom koncept prezentácie (mal by obsahovať aj nejaký vlastný prínos každého člena skupiny)

  Máj 2019 – záverečné konzultácie prezentácií, úprava

  Jún 2019 – predvedenie prezentácie

  Temy_na_rocnikove_prace(2).pdf

 • Hlasuj za svoju Školu a vyhraj

  V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018.

 • Elektronická žiacka knižka a triedna kniha

  Vážení rodičia, naša škola umožňuje prezerať úspechy a študijné výsledky Vašich detí priamo na internete už niekoľko rokov. Pre viac funkcií ako má žiacky prístup (prihlasovacie údaje Vám boli rozdané na prvom rodičovskom združení pri prechode Vášho dieťaťa na II. stupeň), je vhodné vytvoriť si rodičovské konto, ak ste doteraz ešte tak neurobili. Najjednoduchší spôsob je prihlásiť sa do ponuky Známky, kde ako prihlasovacie meno zadáte Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" a systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. V rodičovskom konte máte možnosť nielen prezerať, ale aj podpisovať známky, dostávať správy od vyučujúcich na svoj mail ako i potvrdiť účasť na školskej akcii. Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage. V prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovaním kontaktujte triedneho učiteľa.

 • 40. výročie založenia školy

  K 40. výročiu založenia ZŠ SSV pripravujeme Slávnostnú akadémiu, ktorá sa bude konať 9. novembra 2018 v Aule Beliana UMB.

 • Oznam školskej jedálne

  Žiaci II. stupňa, ktorí budú mať zaplatený obed, ale nebudú mať so sebou kartu, môžu ísť na obed až o 13.50 hod.

 • Aktivity našej školy už aj na facebooku.

  Informácie z našej školy nájdete už aj na facebooku - Základná škola SSV.

 • Európsky deň jazykov

  26. september je vyhlásený za Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti  pripravujeme na našej škole každoročne  rôzne aktivity a podujatia, ktorými chceme podporiť štúdium cudzích jazykov. Tento rok sa  Európsky deň jazykov niesol v znamení moderných piesní. Starší žiaci si pripravili piesne v anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom jazyku a potom ich prezentovali mladším spolužiakom.  Vystúpenia boli zväčša interaktívne, a tak sa mladšie deti do vystúpení aktívne zapájali, hýbali sa, tlieskali, či lúskali prstami. Žiaci 7. ročníka sa počas dňa venovali cudzojazyčnému divadielku a hodiny ostatných tried boli obohatené o jazykové hry a krížovky. Deň pre všetkých zúčastnených sa tak stal krajším, veselším a v neposlednom rade aj motivujúcejším k učeniu sa cudzích jazykov.

 • Plavecká štafeta

  V piatok 28.septembra sa naši žiaci zúčastnili vrámci Európskeho týždňa športu Plaveckej štafety, ktorú organizovalo Mesto Banská Bystrica. V pretekoch naša škola obsadila 2.miesto. Našim plavcom ďakujeme za skvelé výkony! 

    

 • Deň architektúry

  V dňoch 28. - 29. septembra bola naša škola súčasťou festivalu Deň architektúry. Ide o festival architektúry, ktorého 8. ročník bol prvýkrát v Banskej Bystrici. Všetci návštevníci a nadšenci architektúry mohli preskúmať a objaviť architektonické skvosty, medzi ktoré patrí aj budova, v ktorej sídli naša škola od roku 2008. Deň architektúry bol tento rok venovaný 100. výročiu vzniku Československa a banskobystrickému rodákovi, architektovi Ladislavovi E. Hudecovi a jeho celoživotnému vzoru, otcovi Jurajovi Hudecovi. Navštíviť budovu s komentovanou potulkou, prípadne individuálne, mohli návštevníci v piatok od 14.00 do 17.00 hod.

 • Európska noc výskumníkov

  Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt paralelne organizovaný v 24 štátoch Európy a tento ročník sa uskutočňuje pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Žiaci 8. ročníka a 9.A triedy sa prehliadky vedeckých stánkov ako aj vedecko-popularizačnej prednášky - Objavovanie nových tém v prírodných vedách, zúčastnili v piatok 28. septembra v obchodnom centre Europa Shopping Centre. Mali možnosť si pozrieť  vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Literárno-historická exkurzia - 5. ročník

  V stredu 26. septembra sa žiaci 5. ročníka zúčastnili literárno-historickej exkurzii s programom - Horná Lehota - rodný dom Sama Chalupku, cintorín, Brezno - expozícia Horehronské múzeum a prehliadka Bystrianskej jaskyne.

 • Zbierka školských pomôcok

  Aj žiaci z našej školy sa zapojili do zbierky školských pomôcok pre deti z ohrozených rodín. Vďaka iniciatíve Spoločnosti priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar sme dali pomôckam druhý život, venovali sme nové či použité, no stále funkčné pomôcky rodinám v núdzi a tým sme im chceli pomôcť pripraviť sa na nový školský rok.

 • Obnova a rekonštrukcia školského ihriska

  Ako ste si určite všimli začiatkom októbra sa rozbehli stavebné práce na rekonštrukcii ihriska pre našu školu. Po počiatočnom pomerne rýchlom nástupe sa práce spomalili, ale nakoniec sa podarilo ihrisko dokončiť a je možné ho používať od 29. mája. Rekonštrukcia spočívala v zrealizovaní multifunkčného ihriska s umelým trávnikom, tartanovej bežeckej dráhy, doskočiska, basketbalového ihriska, oddychovej zóny a nového oplotenia. Sme radi, že môžme tieto nové plochy využívať pre hodiny telesnej výchovy a činnosť ŠKD. Ďakujeme svojmu zriaďovateľovi, mestu Banská Bystrica, za finančnú podporu realizácie ihriska.

 • Apríl - mesiac lesov

  Apríl, ako mesiac lesov, oslavujeme od roku 1952. V tomto mesiaci nás v ŠKD navštívili pracovníci NAPANT-u a pripravili nám zaujímavé prezentácie a hry na tému - Mesiac lesov pre 3. a 4. ročník a Žabky pre 1. a 2. ročník. Určite, nie len v apríli, by sme mali chrániť naše lesy a zachovávať ich pre ďalšie generácie.

 • Literárno-historická exkurzia

  Žiaci 7. ročníka sa vo štvrtok 26. apríla zúčastnili literárno-historickej exkurzii, kde navštívili - Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši, rodný dom M. Rázusa vo Vrbici a skanzen v Pribyline.

   

   

 • Zasadnutie Rodičovskej rady

  V utorok 17. apríla sa konalo zasadnutie Rodičovskej rady. V týždni od 23. apríla prebehli v triedach rodičovské schôdzky. Teší nás, že ste si našli čas a zaujímate sa o dianie v škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

 • 2% z dane

  Milí rodičia a priatelia školy,

  aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov. V bočnom menu 2% z dane sa nachádzajú všetky potrebné informácie na poukázanie príspevku v Liste rodičom ako aj tlačivá na vyplnenie. Chceme Vás ale upozorniť na chybu v tlačive "Vyhlásenie - poukázanie dane za rok 2017", nakoľko IČO OZ bolo napísané v kolonke č.15 zľava a musí byť napísané sprava. V tomto čase je už tlačivo na stránke nahradené správnou verziou. Ďakujeme za pochopenie ako aj prejavenie dôvery poukázaním Vašich 2%. Vyplnením krátkeho dotazníka Vám ponúkame možnosť spolurozhodovať o finančných prostriedkoch poukázaných našej škole: https://www.survio.com/survey/d/V8K2K7T8L7O4B9T4H