Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

 • Triedne rodičovské schôdzky

  Zasadnutie Rodičovskej rady sa konalo v stredu 5. decembra. Následne od 10. decembra prebiehajú zasadnutia triednych schôdzok, termíny ktorých nájdete v Novinkách plus. Ďakujeme Vám, že si aj v tomto predvianočnom období nájdete čas na informácie o výchovnovzdelávacích výsledkov Vašich detí a plánovaných aktivitách školy.

 • Vianočná burza

  V utorok 11. decembra sme na našej škole zrealizovali Vianočnú burzu z výrobkov a darčekov našich žiakov. Všetkým, ktorí sa do burzy zapojili, ďakujeme.

  Výťažok z burzy bude použitý na charitatívny príspevok pre Nemocnicu F. D. Roosevelta.

 • Hlasovanie v súťaži

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Prosíme vás hlasujte za náš súťažný príspevok, ktorý je súčasťou projektu Erasmus+. Hlasovanie nájdete  v linku nižšie. Hlasovať sa dá len na facebooku

  Po kliknutí na odkaz, nájdete náš príspevok. Potom je potrebné prihlásiť sa na facebook a pokračovať ďalej podľa inštrukcií. V časti DISKUSIA nájdete anketu.

  Ďakujeme za vaše hlasy a podporu. 

  http://www.erasmusplus.sk/vsw/index.php?sw=11

 • Hlasuj za svoju Školu a vyhraj

  V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018.

 • 40. výročie založenia školy

  K 40. výročiu založenia ZŠ SSV sme pripravili Slávnostnú akadémiu, ktorá sa konala  9. novembra 2018 v Aule Beliana UMB. Všetkým Vám, ktorí ste si našli čas a prišli s nami osláviť výročie školy, ďakujeme.

 • Erasmus+

  V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 sa naša škola zapojila do súťaže pod názvom Príbeh Erasmus+ vyjadrený fotografiou, konkrétnejšie Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí. V tomto príbehu traja naši chlapci, ktorí sa nedávno zúčastnili na pobyte v Litve vyjadrili to, čo zažili. Príbeh nájdete v ľavom menu - Projekty - Erasmus+.

  O projekte nájdete viac aj na https://bbonline.sk/erasmus-otvara-mladym-ludom-nove-moznosti-poskytuje-nove-prilezitosti/

 • Elektronická žiacka knižka a triedna kniha

  Vážení rodičia, naša škola umožňuje prezerať úspechy a študijné výsledky Vašich detí priamo na internete už niekoľko rokov. Pre viac funkcií ako má žiacky prístup (prihlasovacie údaje Vám boli rozdané na prvom rodičovskom združení pri prechode Vášho dieťaťa na II. stupeň), je vhodné vytvoriť si rodičovské konto, ak ste doteraz ešte tak neurobili. Najjednoduchší spôsob je prihlásiť sa do ponuky Známky, kde ako prihlasovacie meno zadáte Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" a systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. V rodičovskom konte máte možnosť nielen prezerať, ale aj podpisovať známky, dostávať správy od vyučujúcich na svoj mail ako i potvrdiť účasť na školskej akcii. Stiahnite si aj mobilnú aplikáciu EduPage. V prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovaním kontaktujte triedneho učiteľa.

 • Aktivity našej školy už aj na facebooku.

  Informácie z našej školy nájdete už aj na facebooku - Základná škola SSV.

 • Oznam školskej jedálne

  Žiaci II. stupňa, ktorí budú mať zaplatený obed, ale nebudú mať so sebou kartu, môžu ísť na obed až o 13.50 hod.

 • Ročníkové práce

  Aj tento rok nás na konci školského roku čakajú ročníkové práce pre 4. a 9. ročník. Žiaci by mali na prácach pracovať počas celého roka v skupinách s minimálne dvomi a maximálne štyrmi členmi podľa nasledujúcich kritérií:

  Sept. – okt. 2018 – výber témy, vytvorenie pracovných skupín, nahlásenie triednemu učiteľovi

  Nov. – dec. 2018 – žiaci pošlú konzultantom obsah, náplň práce – štruktúru práce, rozdelenie jednotlivých úloh pre členov skupiny

  Jan. – apríl 2019 – tvorba prezentácie, poslať konzultantom koncept prezentácie (mal by obsahovať aj nejaký vlastný prínos každého člena skupiny)

  Máj 2019 – záverečné konzultácie prezentácií, úprava

  Jún 2019 – predvedenie prezentácie

  Temy_na_rocnikove_prace(2).pdf

 • Oceňovanie najúspešnejších žiakov

  V stredu 17. októbra sa aj naši žiaci zúčastnili slávnostného oceňovania najúspešnejších žiakov školy mestom Banská Bystrica v Robotníckom dome.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Kviz KIDS

  V utorok 16. októbra sa konalo už v poradí 6. kolo obľúbenej súťaže Kviz KIDS. Z našej školy sa kvízu zúčastnili žiaci 6.A a 8.B triedy. Odpovedali na otázky z tém francúzska móda, hory, červená farba. Kvíz bol zábavný aj poučný. Po tesnom rozdiele 0,5 boda naši žiaci skončili na 2. a 3. mieste zo 16-tich tímov. Boli ocenení peknými cenami. V marci ich čaká ďalšie súťažné kolo. Držíme im palce.

 • Divadelné predstavenie pre žiakov 9. ročníka

  V piatok 19. októbra sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení zameranom na ľudské práva. Predstavenie s názvom Papusza riešilo rómsku problematiku.

 • Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. Preto sme v utorok 16.10. v rámci projektu Erazmus+ a pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy zorganizovali súťaž družstiev v aranžovaní zdravých jedál spojenú s ochutnávkou produktov firmy Alfa BIO. Prvé tri miesta boli ocenené. Na 1. mieste sa umiestnila trieda 7.B. Porotu tvorili členovia Žiackej školskej rady.

 • Európsky deň jazykov

  26. september je vyhlásený za Európsky deň jazykov. Cieľom tohto dňa je upozorniť na dôležitosť štúdia jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti  pripravujeme na našej škole každoročne  rôzne aktivity a podujatia, ktorými chceme podporiť štúdium cudzích jazykov. Tento rok sa  Európsky deň jazykov niesol v znamení moderných piesní. Starší žiaci si pripravili piesne v anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom jazyku a potom ich prezentovali mladším spolužiakom.  Vystúpenia boli zväčša interaktívne, a tak sa mladšie deti do vystúpení aktívne zapájali, hýbali sa, tlieskali, či lúskali prstami. Žiaci 7. ročníka sa počas dňa venovali cudzojazyčnému divadielku a hodiny ostatných tried boli obohatené o jazykové hry a krížovky. Deň pre všetkých zúčastnených sa tak stal krajším, veselším a v neposlednom rade aj motivujúcejším k učeniu sa cudzích jazykov.

 • Plavecká štafeta

  V piatok 28.septembra sa naši žiaci zúčastnili vrámci Európskeho týždňa športu Plaveckej štafety, ktorú organizovalo Mesto Banská Bystrica. V pretekoch naša škola obsadila 2.miesto. Našim plavcom ďakujeme za skvelé výkony! 

    

 • Deň architektúry

  V dňoch 28. - 29. septembra bola naša škola súčasťou festivalu Deň architektúry. Ide o festival architektúry, ktorého 8. ročník bol prvýkrát v Banskej Bystrici. Všetci návštevníci a nadšenci architektúry mohli preskúmať a objaviť architektonické skvosty, medzi ktoré patrí aj budova, v ktorej sídli naša škola od roku 2008. Deň architektúry bol tento rok venovaný 100. výročiu vzniku Československa a banskobystrickému rodákovi, architektovi Ladislavovi E. Hudecovi a jeho celoživotnému vzoru, otcovi Jurajovi Hudecovi. Navštíviť budovu s komentovanou potulkou, prípadne individuálne, mohli návštevníci v piatok od 14.00 do 17.00 hod.

 • Európska noc výskumníkov

  Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt paralelne organizovaný v 24 štátoch Európy a tento ročník sa uskutočňuje pod značkou Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Žiaci 8. ročníka a 9.A triedy sa prehliadky vedeckých stánkov ako aj vedecko-popularizačnej prednášky - Objavovanie nových tém v prírodných vedách, zúčastnili v piatok 28. septembra v obchodnom centre Europa Shopping Centre. Mali možnosť si pozrieť  vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí.

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované