Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Krásne letné prázdniny!

  Želáme Vám, aby ste strávili leto podľa svojich predstáv, aby ste boli spokojní so svojimi prázdninovými zážitkami a veríme, že sa 3. septembra znovu stretneme plní chuti do práce.

 • Milí rodičia,

  ktorí ste svoje deti prihlásili do letného tábora, prosíme Vás, aby ste obratom poslali kópiu preukazu poistenca, telefónne kontakty na Vás, príp. informáciu o zdravotných problémoch dieťaťa. Zároveň Vás žiadame v čase prázdninovej činnosti o presný príchod medzi 7.30 a 8.00 hod. a aby malo dieťa nabitý kredit v školskej jedálni.

 • Letný tábor ŠKD

  Prvý prázdninový týždeň organizujeme Letný tábor ŠKD s programom:

  Pondelok: ŠPANIA DOLINA - Banícke múzeum, tvorivá dielňa, náučný chodník

  Utorok: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Bricklandia, Tatrapolis

  Streda: BANSKÁ BYSTRICA a jej zaujímavé miesta

  Piatok: BANSKÁ ŠTIAVNICA - Svet zvierat, Kalvária, Nájdi rozprávku

  Činnosť tábora bude prebiehať v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. Ďalšie dôležité informácie ako aj návratku, v prípade záujmu, nájdete na:

  Letny_tabor_SKD.pdf

 • Zbierka školských pomôcok

  Aj žiaci z našej školy sa zapojili do zbierky školských pomôcok pre deti z ohrozených rodín. Vďaka iniciatíve Spoločnosti priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako dar sme dali pomôckam druhý život, venovali sme nové či použité, no stále funkčné pomôcky rodinám v núdzi a tým sme im chceli pomôcť pripraviť sa na nový školský rok.

 • Oznam školskej jedálne

  Vážení rodičia,

  nakoľko sa opakovane vyskytujú nevydané obedy, prosíme Vás, aby ste kontrolovali Vaše deti, či na obede v tom-ktorom dni boli alebo boli korektne odhlásení, a to hlavne teraz, v čase výletov a exkurzií. V prípade, že dieťa kartu na obed nemá, obed mu nebude vydaný.

  Zároveň žiadame rodičov žiakov, ktorí končia školskú dochádzku k 30.6.2018, aby mali na stravovacom účte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie réžie 4€ za mesiac jún. V prípade, že dieťa nemá kartu na obed, tento mu nebude vydaný.

  Riaditeľka školy Mgr. Zuzana Sedláčeková,

  vedúca ŠJ Mgr. Elena Haringová.

 • Obnova a rekonštrukcia školského ihriska

  Ako ste si určite všimli začiatkom októbra sa rozbehli stavebné práce na rekonštrukcii ihriska pre našu školu. Po počiatočnom pomerne rýchlom nástupe sa práce spomalili, ale nakoniec sa podarilo ihrisko dokončiť a je možné ho používať od 29. mája. Rekonštrukcia spočívala v zrealizovaní multifunkčného ihriska s umelým trávnikom, tartanovej bežeckej dráhy, doskočiska, basketbalového ihriska, oddychovej zóny a nového oplotenia. Sme radi, že môžme tieto nové plochy využívať pre hodiny telesnej výchovy a činnosť ŠKD. Ďakujeme svojmu zriaďovateľovi, mestu Banská Bystrica, za finančnú podporu realizácie ihriska.

 • Apríl - mesiac lesov

  Apríl, ako mesiac lesov, oslavujeme od roku 1952. V tomto mesiaci nás v ŠKD navštívili pracovníci NAPANT-u a pripravili nám zaujímavé prezentácie a hry na tému - Mesiac lesov pre 3. a 4. ročník a Žabky pre 1. a 2. ročník. Určite, nie len v apríli, by sme mali chrániť naše lesy a zachovávať ich pre ďalšie generácie.

 • Literárno-historická exkurzia

  Žiaci 7. ročníka sa vo štvrtok 26. apríla zúčastnili literárno-historickej exkurzii, kde navštívili - Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši, rodný dom M. Rázusa vo Vrbici a skanzen v Pribyline.

   

   

 • Zasadnutie Rodičovskej rady

  V utorok 17. apríla sa konalo zasadnutie Rodičovskej rady. V týždni od 23. apríla prebehli v triedach rodičovské schôdzky. Teší nás, že ste si našli čas a zaujímate sa o dianie v škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

 • 2% z dane

  Milí rodičia a priatelia školy,

  aj v tomto roku si dovoľujeme požiadať Vás  o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov. V bočnom menu 2% z dane sa nachádzajú všetky potrebné informácie na poukázanie príspevku v Liste rodičom ako aj tlačivá na vyplnenie. Chceme Vás ale upozorniť na chybu v tlačive "Vyhlásenie - poukázanie dane za rok 2017", nakoľko IČO OZ bolo napísané v kolonke č.15 zľava a musí byť napísané sprava. V tomto čase je už tlačivo na stránke nahradené správnou verziou. Ďakujeme za pochopenie ako aj prejavenie dôvery poukázaním Vašich 2%. Vyplnením krátkeho dotazníka Vám ponúkame možnosť spolurozhodovať o finančných prostriedkoch poukázaných našej škole: https://www.survio.com/survey/d/V8K2K7T8L7O4B9T4H

 • Okresné kolo ZŠ vo futbale

  V piatok 13. apríla sa žiaci našej školy umiestnili na 1. mieste v okresnom kole ZŠ vo futbale. Blahoželáme!

 • Kviz Kids

  Obľúbená súťaž KvizKids z francúzskych reálií má svojich víťazov. Naša škola obsadila z piatich ocenených miest 1., 3. a 4. miesto. Celkovo súťažilo 13 tímov z Banskej Bystrice. C'est génial!

 • On a gagnè

  Dňa 19. marca sa na GJGT v Banksej Bystrici konalo krajské kolo olympiády francúzskeho jazyka. Na základe výsledkov školského kola sa súťaže zúčastnili Tamarka Patajová z 8.B a Sonička Šuteková zo 7.B triedy. Obidve na súťaži preukázali výnimočné znalosti a vedomosti z francúzskej gramatiky, lexiky, písania textu, posluchu a komunikácie. Tamara v kategórii 1B získala 1. miesto a postupuje do celonárodného kola, Soňa 2. miesto v kategórii 1A. Srdečne gratulujeme!

 • Besedy v spolupráci OR PZ

  V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici sme zorganizovali besedy pre žiakov 5. a 9. ročníka. V stredu 14. marca sa konala beseda pre žiakov 5. ročníka na tému Detská policajná akadémia a vo štvrtok 22. marca beseda pre žiakov 9. ročníka na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

 • Fyzikálna exkurzia

  V stredu 7. marca sa žiaci 7.A triedy zúčastnili exkurzie do Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Žiaci mali možnosť na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe pozrieť a vyskúšať si prepojenie fyziky s reálnou skutočnosťou. Popri zaujímavých a prekvapivých zisteniach z fyziky, v Martine zastihli aj výstavu z biológie - exponáty drobných živočíchov v ich zväčšenej podobe a pozreli si aj Slovenské národné múzeum.

 • Plavecký kurz

  Do galérie Plavecký kurz boli pridané fotografie.

 • Čitáreň Čerta Kolofóna

  V piatok 16. februára nás v 3.A. triede poctil svojou návštevou spisovateľ​ Peter Gärtner, prečítal nám z knihy Čert Kolofón, ktorú sám napísal a popritom nám stihol predstaviť aj niečo o bábkovom divadle. Mohli sme si popozerať marionety a skúsiť si s nimi niečo aj zahrať. Bolo to veľmi zaujímavé! Vďaka kníhkupectvu Artforum sme si zopár kníh aj s podpisom autora mohli odniesť domov. Ďakujeme!

 • Tvoríme z hliny

  Vo štvrtok 15. februára mali žiaci 4.A triedy vrámci hodín výtvarnej výchovy pripravené tvorivé dielne modelovania z hliny, na ktorých si mohli zhotoviť svoj vlastný výrobok. Žiakov práca s iným materiálom veľmi zaujala a vytvorili pekné práce.

 • KARNEVAL

  V stredu 14. februára sa konal KARNEVAL pre žiakov ŠKD. Zábery krásnych masiek, programu a vydareného zábavného popoludnia sú už aj vo Fotoalbume.