Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Angličtina hrou (2. B tr.), utorok (14.00-16.00h), Mgr. Ľ.Repková
Astronomický krúžok (4. - 9. roč.), štvrtok (14.00-16.00h), Ing. J. Gerboš
Foto
Cestovateľský krúžok (1.B +1. st.), podľa plánu, PaedDr. Z.Príbojová
Foto
Čitateľský krúžok (3. B tr.),utorok (14.00-16.00h), K.Šimunová
Futbalový krúžok (2. - 4. roč.),utorok (14.00-16.00h), PaedDr.A.Šuba
Klub gymnastiky (1. - 4. roč.), streda (15.15-16.45h), Tatiana Janošová
Krúžok ruského jazyka (5. - 9. roč.), streda (14.00-16.00 h), Mgr. D.Javorčíková
Nemčina hrou 2 (5.-7.roč.), streda (14.00-16.00h), Mgr. K. Rosiarová
Nemčina hrou 1 (4. roč.), streda (14.00-16.00 h), Mgr.P.Paulisová
Počítačový krúžok (4. B tr.), utorok (14.00 - 16.00 h), K.Bachletová
Pohybové - loptové hry (4. A tr.), utorok (14.00 - 16.00 h), Mgr.M.Ondríková
Slovenčina zábavne (8.-9.roč.), streda 14.00-16.00h), Mgr. L. Kosáková
Stepový krúžok (4.C), štvrtok (14.00 - 16.00 h), Mgr.Z.Kernerová
Šikovné ruky 1 (2.A tr.), utorok (14.00 - 16.00 h), A.Škríbová
Šikovné ruky 2 (4.C tr.), utorok (14.00 - 16.00 h), Mgr. G. Kortišová
Športové hry (3.A), utorok (14.00-16.00h), PaedDr. S.Piatriková
Športový krúžok 1 (1. A tr.), utorok (14.00 - 16.00 h), Mgr. Š.Dianová
Športový krúžok 2 (5. - 9. roč.), štvrtok (14.00 - 16.00 h), PaedDr.A.Šuba
Foto
Technický krúžok (5.-9. roč.), pondelok (14.00 - 16.00 h), Mgr. M.Sendeková
Turisticko-environmentálny krúžok (5.-9.roč.), podľa plánu, Mgr. J.Nechala
Turistický krúžok (2.B tr.), soboty (podľa plánu), Mgr.J.Zacharovská
Tvorba prezentácií v programe POWER POINT (4. roč.), utorok (14.00 - 16.00 h), Mgr.J.Nechala
Tvorivé dielne (1. B tr.), utorok (14.00 - 16.00 h), Mgr.A.Bobulová

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.08.2018