• Nadpis

    • Základné informácie

     Prevádzkovateľ: Základná škola ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

     Adresa: Skuteckého 8, Banská Bystrica 97401
     IČO: 35677716

     Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonávajú v našej spoločnosti
     ZODPOVEDNÉ OSOBY:
     p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk
     p. Ing. Daniela ŠNAJDEROVÁ, emailový kontakt daniela.snajderova@bpis.sk,
     na ktoré sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracované v našej spoločnosti.