• Literárno-historická exkurzia

     • V piatok, 31. mája, sa žiaci 8.B a 9.B zúčastnili na literárno-historickej exkurzii. Žiaci navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, expozícia ktorého návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín. Ďalej išli k pietnemu miestu - Mohyle na Bradle, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.

    • MDD
     • MDD

     • V piatok, 31. mája, v rámci MDD jedným z podujatí bola i matematická súťaž MATBOJ, na ktorej žiaci 2. stupňa v štvorčlenných družstvách súťažili v riešení úloh z oblasti finančnej matematiky. Všetci žiaci školy navštívili aj Festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM v SC Europa s názvom Zmeníme planétu alebo seba?

    • Jazykovo-poznávací zájazd.
     • Jazykovo-poznávací zájazd.

     • V dňoch 23. a 24. mája sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na jazykovo-poznávacom zájazde do Viedne. Žiaci navštívili letné sídlo Habsburgovcov - Schönbrunn, zámocké záhrady, ktorých súčasťou je najstaršia ZOO v Európe, zábavný park Prater a historické jadro mesta Viedeň.

     • Biologická exkurzia

     • Dňa 7. mája v rámci projektu Erasmus+ sa žiaci 6. ročníka zúčastnili biologickej exkurzie v Bio-klimatickom parku Drienová. Žiaci objavili tajomstvá včelieho úľa, zdravých potravín, spoznali zvieratká na farme. Dozvedeli sa veľa o recyklácii, využívaní energie i dažďovej vody pre človeka i krajinu.   

     • Stretnutie s našimi hokejistami

     • Našim hokejistom z HC05 fandíme aj v škole a tešíme sa, že nám hokejisti - rodičia našich detí - Ivan Ďatelinka a Marek Bartánus priniesli v utorok, 7. mája, ukázať aj víťazný pohár.

      Od 10. mája fandíme všetci aj reprezentácii na MS!

     • Zelená škola

     • Kolégium Zelenej školy informuje o akcii školy - exkurzia v ČOV vo Zvolene:

      V utorok, 30. apríla, sa žiaci 7. ročníka zúčastnili na exkurzii v Čističke odpadových vôd vo Zvolene. Žiaci mali možnosť vidieť proces čistenia vody, pracovné podmienky na čističke a boli poučení o tom, aký odpad by sa nemal dostávať do kanalizácie. Exkurzia sa uskutočnila v súlade s EAP ZŠ.

       

     • Zelená škola

     • Kolégium Zelenej školy informuje o akcii školy - Deň Zeme:

      v súčasnom období vrcholí v rámci výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola naše certifikačné obdobie na tému odpad. Žiaci s pomocou vyučujúcich vyjadrili  k tejto téme svoj postoj na posteroch, ktoré umiestnili na dverách pri vstupe do triedy (témy - znečisťovanie  Zeme, odpad, triedenie odpadu, recyklácia, minimalizácia odpadu, správanie človeka...). Až na jednu triedu II. stupňa sa do tejto aktivity zapojili všetci žiaci. Členovia Kolégia ZŠ na svojom stretnutí 2. mája túto aktivitu zhodnotili a najviac sa im páčila prezentácia 7.B triedy.