• Lyžiarsko-jazykový kurz
     • Lyžiarsko-jazykový kurz

     • Tohtoročný lyžiarsko-jazykový kurz sme zorganizovali pre žiakov 6. ročníka v Belianskych Tatrách v termíne - od 13. do 18. januára 2020. Žiaci si na kurze pod odborným vedením mohli zdokonaľovať svoje lyžiarske schopnosti a upevňovať aj jazykové znalosti. Veríme, že šiestaci budú mať veľa príjemných zážitkov a  pekné spomienky na kurz a tu je zopár fotiek z našej fotogalérie.

     • Vianočné akcie

     • Ďakujeme Vám, že ste podporili našu myšlienku Vianočnej burzy a akýmkoľvek spôsobom prispeli. Výťažok z burzy sme rozdelili medzi Občianske združenie Svetielko nádeje a Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici. A ešte sme zaniesli darčeky aj do Centra pre deti a rodiny v Dome Svätej Alžbety. Všade svojimi koledami potešili aj naši koledníci, ktorí si nacvičili krásne piesne pod vedením pani zástupkyne Diane Javorčíkovej.

     • Hodina hudobnej výchovy

     • Dňa 19. novembra sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili na netradičnej hodine HUV. Pán Matúš Fiľo im predstavil ľudové hudobné nástroje. Porozprával im o ich vzniku. Na záver mali možnosť zahrať si na niektorých z nich. Hodina sa im veľmi páčila.

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • V pondelok, 18. novembra, sme si pripomenuli udalosti spred 30 rokov aj na našej škole - zažili sme aj  útržky totalitného režimu v škole, vyskúšali sme si odlišnosti vo vyučovaní, správaní cez prestávky, oblečení, pozdrave a oslovení. V rozhlase zneli pionierske a budovateľské piesne, pred vyučovaním sme si hromadne zacvičili. Cez veľkú prestávku prebehla REVOLÚCIA, pripli sme si trikolóru, vyzdobili triedy revolučnými heslami, vypočuli nové piesne. Besedovali sme s účastníkmi revolúcie, ktorí nám priblížili toto obdobie. Deviataci si vrámci dejepisu konkrétnymi aktivitami zažili stavbu a búranie Berlínskeho múru. Aj touto akciou školy sme chceli prispieť k odovzdaniu pomyselných kľúčov ku slobode.