• Educate Slovakia
     • Educate Slovakia

     • V týždni od 27. do 31. januára sa na našej škole uskutočnil projekt Educate Slovakia v spolupráci so študentskou organizáciou AIESEC. Na našu školu prišli študenti z Indonézie, Ukrajiny a Azerbajdžanu. Boli ubytovaní v rodinách našich žiakov, za čo všetkým srdečne ďakujeme. Študenti sa snažili svojimi pripravenými vyučovacími hodinami vytvoriť žiakom multikultúrne prostredie, v ktorom si  mali možnosť prakticky precvičiť cudzie jazyky.

    • Výsledky Testovania5
     • Výsledky Testovania5

     • Externé meranie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 sa konalo 20. novembra 2019. NÚCEM poskytlo školám spätnú väzbu pre autoevalvačné účely. Učitelia matematiky a vyučovacieho jazyka získali užitočnú informáciu o tom, v ktorých úlohách testu, tematických oblastiach či zložkách podľa ŠVP ich žiaci dosiahli lepšie, resp. horšie výsledky ako celoslovenský priemer. Na základe toho sa učitelia môžu cielene zamerať na prehlbovanie a upevňovanie učiva. Okrem výsledkov a percentuálnej úspešnosti školy získali aj celkový pohľad na obťažnosť a analýzu testovaných úloh a taktiež overované testované zručnosti pri prechode žiakov na II. stupeň. Naši žiaci dosiahli úspešnosť v testovaní 86,4% v matematike a 86,8% v slovenskom jazyku a literatúre.

     • Ypsilon - slovina je hra

     • Dňa 12. decembra sa konala súťaž zo slovenského jazyka Ypsilon - slovina je hra. Cieľom súťaže je zábavnou formou spopularizovať slovenčinu a literatúru a motivovať tak žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Zbavuje žiakov negatívnych pocitov a strachu, interaktívne testy rozvíjajú originalitu a aktívne myslenie žiakov. Aj žiaci našej školy sa súťaže zúčastnili a žiačka Viktória K. zo 7. ročníka vyhrala 1. miesto v rámci Slovenska, za čo bola ocenená mobilným telefónom. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na 3. ročník tejto súťaže, ktorá sa opäť bude konať v decembri 2020.

     • Okresné kolo v turnaji žiačok vo volejbale

     • Tím volejbalových nádejí z našej školy sa v utorok, 14. januára, zúčastnil okresného kola v turnaji žiačok. Turnaj prebiehal v krásnej hale ZŠ a MŠ v Brusne. Po obetavých, až hrdinských výkonoch dievčat či už proti zohratejším tímom, alebo volejbalovému klubu (Brusno), sme obsadili krásne 3. miesto. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným dievčatám za predvedený výkon, a škoda, že viaceré tento rok na škole končia - mohli sme vytvoriť veľmi dobrý volejbalový tím!