• Súťaže 2019/2020
     • Súťaže 2019/2020

     • Aj v tomto školskom roku sa naši šikovní žiaci pod vedením pedagógov, pokiaľ to bolo možné, zúčastňovali školských, okresných a tiež krajských a celoslovenských kôl rôznych súťaží a olympiád. Výsledky zrealizovaných kôl nájdete v ponuke ŽIACI A RODIČIA/Výsledky súťaží.

    • Rok slovenského divadla
     • Rok slovenského divadla

     • Zapojili sme sa do divadelno-vzdelávacieho projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020 v rámci celoročného projektu Rok slovenského divadla. Žiaci 8. a 9. ročníka sa v stredu, 12. februára, zúčastnili na predstavení Tajomný maják v BDNR. O ďalších plánovaných ako aj prebiehajúcich akciách projektu BDNR v spolupráci s našou školou Vás budeme informovať.

     • Školy za demokraciu

     • Zapojili sme sa do projektu Centra komunitného organizovania. Jedenkrát do mesiaca sa žiaci 9.A triedy stretávajú s koordinátormi projektu a počas dvoch vyučovacích hodín spolu diskutujú a vykonávajú rôzne zaujímavé aktivity. Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu, zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie žiakov v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia.