• Pekné prázdniny
     • Pekné prázdniny

     • V utorok, 30. júna, sa aj na našej škole slávnostne ukončil tento nezvyčajný školský rok. Žiaci dostali vysvedčenie a rozlúčili sa s deviatakmi a niektorými ôsmakmi, ktorým prajeme veľa šťastia a úspechov na stredných školách. Všetkým prajeme, aby počas letných prázdnin načerpali dostatok síl do nového školského roka.

     • Napísali nám...

     • Vážená pani riaditeľka,

      dovoľte mi, aby som sa oficiálne v mene rodičov 4.B triedy čo najsrdečnejšie poďakoval pani učiteľke Janke Zacharovskej a pani vychovávateľke Ľubici Repkovej. My rodičia si uvedomujeme, že napriek neľahkej situácii v období „korona krízy“ naše deti vychovávali a vzdelávali podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Veľmi si ceníme ich individuálny prístup a záujem. Sme im veľmi vďační za 4 roky práce, ktoré vykonali pre naše ratolesti. Vieme, že nie každé rozhodnutie bolo ľahké. Ešte raz im veľmi pekne ďakujeme a držíme im palce v novom období s novými žiačikmi, ktoré ich čaká. Veľmi pekne Vám ďakujeme za profesionálny tím pedagógov, ktorých máte a máme na našej škole. S pozdravom Erik Selecký – zástupca rodičov 4.B triedy

     • Napísali nám...

     • Vážená pani riaditeľka!

      Blíži sa koniec triednictva našej pani učiteľky Mgr. Sádovskej. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za jej vynaložené úsilie, námahu, vedomosti a otvorenie ďalších možností, ktoré našej dcére Jasmine Ridene ponúkla. Úprimne  jej ďakujeme za každý krôčik vpred, úspech, osobný aj osobnostný rast našej dcéry a za lásku k predmetom, ktoré ju učila, a ktorú si vďaka nej aj k učeniu všeobecne vybudovala. Ďakujeme za každú myšlienku, povzbudenie, vysvetlenie a nasmerovanie, ktoré jej venovala. Vážime si jej profesionálny a odborný  prístup, ktorým ju nesmierne obohatila. A za veľké srdce, ktoré neúnavne bilo pre všetkých a za všetkých.

      Ďakujeme  vôbec za všetkých pedagógov, ktorými Vaša škola disponuje. Prajeme Vám ničím nerušené leto, aby sme sa opäť všetci v zdraví mohli stretnúť v budúcom školskom roku.

      S úctou

                                                                                                                                                            rodina Ridene