• Napísali nám...

          • Pekný slnečný už prázdninový deň, milá pani riaditeľka, milí učitelia a celý personál školy. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za úšpesne zvládnutý mimoriadne náročný školský rok. Všetkým, naozaj úplne všetkým, patrí naša vďaka. Špeciálne by som sa zo srdca chcela poďakovať triednej učiteľke 4. A Andrejke Vozárovej a pani vychovávateľke Alenke Škríbovej za lásku, zhovievavosť, ústretovosť, vedomosti a zručnosti, ktoré odovzdali nielen mojim dvom detičkám. Jedno Vašu školu opúšťa a druhé pokračuje na druhý stupeň, tak sú moje emócie o to silnejšie, pretože pre nich veľké životné etapy končia a v septembri začínajú nové. Teším sa na ne spoločne s nimi, lebo viem, že aj vďaka škole, v ktorej vyrástli, sú na ne pripravené. Želám Vám prázdniny plné zážitkov a oddychu a teším sa na opätovné stretnutie. Pozdravuje Vás rodinka Samborská