• Súťaž o najekologickejšiu triedu
     • Súťaž o najekologickejšiu triedu

     • V rámci projektov Zelená škola a Erasmus sme ešte v októbri stihli naplánované aktivity, v ktorých triedy medzi sebou súťažili. Najprv to bol kvíz o správnom stravovaní, potom vyprodukovanie čo najmenšieho odpadu a priebežne od septembra sadenie stromčekov. Najviac bodov získala 1.A trieda, na 2. mieste sa umiestnila 2.A trieda, na 3. mieste 3.B trieda a na 4. mieste boli dve triedy - 3.A a 6.B trieda. Gratulujeme!

    • Sadenie stromov a kríkov vrámci projektu Erasmus
     • Sadenie stromov a kríkov vrámci projektu Erasmus

     • Aktivita projektu Erasmus sa na našej škole stretla s pekným prírastkom zasadených stromčekov. Spolu sme zasadili 57 drevín. Najviac sadili rodičia a deti 1.A triedy, a to 15 drevín, na druhom stupni sa podarilo zasadiť najviac stromčekov 6.B triede, a to 5. Pri ihrisku sme vysadili 2 jedlé gaštany. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili a aj zo svojho sadenia poslali fotografie. Tie si môžete pozrieť vo Fotoalbume. Triedy do súťaže O najekologickejšiu triedu získavajú body za každú drevinu.