• Súťaže a olympiády
     • Súťaže a olympiády

     • Aj v období, keď máme obmedzené možnosti vyučovania, sa zapájame do súťaží a olympiád, aspoň online formou. Naši žiaci absolvovali informatickú súťaž iBobor, školské kolo matematickej pytagoriády, chemickej olympiády, okresné kolá matematickej, geografickej, dejepisnej a biologickej olympiády, krajské kolá olympiády anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka. Tešíme sa, že žiaci majú záujem o účasť na súťažiach. Výsledky školských kôl si môžete pozrieť v hornom menu ŽIACI A RODIČIA/ Život na škole/ Výsledky súťaží.

    • Koledy nám zvestujú Vianoce...
     • Koledy nám zvestujú Vianoce...

     • Posledný školský deň sme si spríjemnili Vianočnými koledami, aj keď za prísnych hygienických opatrení sme sa predsa len zahrali na "Zem kráľa Miloslava" a vytvorili sme si predvianočnú náladu. Veď čo by to boli za Vianoce bez kolied?

    • Kick off meeting
     • Kick off meeting

     • V dňoch 8. - 10. decembra 2020 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie partnerských škôl projektu Erasmus+ pod názvom Schools for a Greener Europe, ktorého koordinátorom je naša škola. Účastníkov z Portugalska, Rumunska, Talianska a Lotyšska sme v prvý deň privítali chlebom a soľou len virtuálne a žiačky 6.B zatancovali v krojoch a zaspievali ľudovú pieseň. Následne prebehli rozhovory o termínoch jednotlivých mobilít. Medzinárodné stretnutie druhý deň pokračovalo workshopom o výrobe voskobalov. Žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkou naučili žiakov partnerských škôl ako si ich vyrobiť. Používaním voskobalov znížime svoju ekostopu. Tretí deň študenti a učitelia diskutovali nielen o problémoch životného prostredia a ich riešení. http://ekostopa8.webnode.sk