• Zber papiera
     • Zber papiera

     • V týždni od 17. mája do 21. mája sa na našej škole konal zber papiera. Vyhodnotenie zberu v triedach, ako aj najlepších jednotlivcov:

      2021_05_ZBER_PAPIERA_vyhodnotenie.xlsx

      Sme Zelená škola a záleží nám na životnom prostredí. Sadíme stromčeky, ale zberom papiera chceme niektoré aj zachrániť. Ďakujeme, že ste sa zapojili.

     • Návšteva ministra školstva.

     • V piatok, 14.5.2021, zavítal na našu školu minister školstva Branislav Gröhling. Jeho návšteva u nás začala ranným filtrom.Teda minister a jeho sprievod prešli hygienickým opatreniami tak ako všetci ostatní prechádzajú každodenne. Potom si prezrel niekoľko tried. Skonštatoval, že  žiaci sú veľmi komunikatívni a nemajú problém položiť mu otázky. Následne sa stretol s vedením školy na krátkej diskusii, v ktorej mu vedenie predstavilo svoju víziu a ďalšie pokračovanie školy. Na záver bol v jedálni brífing a tlačová beseda pre novinárov.

     • Dopravná výchova

     • V stredu,12. mája, si naši prváčikovia mali možnosť overiť svoje vedomosti zo základných pravidiel  cestnej premávky. V spolupráci KR PZ v BB si prakticky precvičili zručnosti a návyky bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách ako chodci a cyklisti. Milé panie policajtky porozprávali o význame nosenia bezpečnostných pomôcok, o význame dodržiavania pravidla ,,vidieť a byť videný" používaním reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti alebo tmy, o povinnej výbave cyklistu. Deti ukázali, že z nich rastú zodpovední účastníci cestnej premávky. Naša vďaka patrí zamestnancom KR PZ v BB, ktorí dopravný výchovno-vzdelávací program pre našich žiakov už dlhé roky pripravujú.