• Ročníkové práce

     • V predposledný týždeň tohto školského roku žiaci 4. ročníka prezentovali svoje ročníkové projekty na vybrané témy. Pripravili si hodnotné prezentácie, ktoré vyjadrovali ich špecifický záujem. Cieľom projektov je, aby sa žiaci učili nielen vystupovať, ale i počúvať, aktívne diskutovať a argumentovať. Tento ročník prezentácií bol nad očakávanie úspešný.

     • Akcia projektu Zelená škola

     • Dňa 9. júna si žiačky 7.B triedy pripravili rozhlasovú reláciu na problematiku palmového oleja a Fair Trade v rámci projektu Zelená škola.  Žiačky 7.C triedy vyhotovili plagátiky s potravinami, ktoré obsahujú palmový olej. Máme pre Vás malú dobrovoľnú úlohu. Na enviro nástenke na  medziposchodí napíšte jeden produkt, ktorý ste našli  v obchode s označením FairTrade a jeden produkt, ktorý má v sebe palmový olej.  Záleží nám na tom, aby sme nepodporovali fyzickú prácu detí v chudobných krajinách a aby sme podporovali našich slovenských dodávateľov. Skúsme spoločne viac čítať etikety na potravinách a všímať si čo konzumujeme a či to neškodí prírode, nám, alebo iným ľuďom.  

    • Ça y est!
     • Ça y est!

     • Pomaly sa stáva zvykom, že v júni sa naši žiaci zúčastňujú skúšok DELF - Diplôme d´Etudes en Langue Française, čiže bojujú o získanie medzinárodne uznávaného certifikátu, ktorý potvrďuje ich schopnosť používať francúzsky jazyk vo viacerých oblastiach (posluch, písanie/produkcia textu a komunikácia s Francúzom). Jazykový certifikát oficiálne vydáva CIEP (Centre international d’études pédagogiques) a francúzske Ministerstvo školstva. Srdečne gratulujeme k získaniu tohto certifikátu Kristíne Krnáčovej, Andrejovi Ambrózimu, Laure Šulekovej a Eliške Bizoňovej.

    • Čiastočné zatmenie Slnka
     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • Vrámci projektu Erasmus+ sa vo štvrtok 10. júna piataci a šiestaci zúčastnili na pozorovaní čiastočného zatmenia Slnka. Deviataci prichystali k tejto téme príklady pre piatakov, ktoré spolu s fotodokumentáciou budeme zdieľať s našimi partnermi projektu. Výsledkom nášho pozorovania bude zbierka úloh z matematiky ako súčasť našich projektových výstupov.

    • Spoločnými krokmi ku zdraviu
     • Spoločnými krokmi ku zdraviu

     • Za mesiac máj sa nám spoločne podarilo nachodiť: 27  747 354 krokov. Všetkým zapojeným triedam ďakujeme za účasť a veríme, že sa každým dňom zlepšujete a prekonávate počet nachodených krokov. Gratulujeme triede II. A, ktorej sa podarilo nachodiť najviac krokov za mesiac máj.

       

      Koľko krokov denne naozaj potrebujeme?

      Pri rozdelení na celý týždeň to vychádza len na polhodinku denne. Za polhodinu chôdze v strednom tempe zvládnete spraviť približne 3- až 4-tisíc krokov. Chodiť by ste mali teda aspoň hodinku denne, čo sa rovná približne 6 – 8-tisíc krokom. Menej ako 5-tisíc krokov denne je príznakom sedavého spôsobu života. Ak spravíte nad 10-tisíc krokov denne, môžete sa už považovať za aktívneho človeka.

    • Školy za demokraciu
     • Školy za demokraciu

     • V júni 2021 sme úspešne ukončili ďalší rok spolupráce s Centrom komunitného organizovania aktivít spojených s projektom Školy za demokraciu. V školskom roku 2020/2021 boli do projektu zapojení žiaci 9.B triedy. Stretnutia a diskusie žiakov sa uskutočnili počas dištančného vyučovania v online priestore a následne v máji a júni sa žiaci stretli s lektorom projektu aj prezenčne.  Dozvedeli sa množstvo  informácií, faktov a zaujímavostí v oblasti dodržiavania a porušovania ľudských práv. Žiaci  mali možnosť diskutovať, prejaviť svoj názor a rozvíjať tak aj kritické myslenie.

    • Moderní novinári
     • Moderní novinári

     • Tento školský rok sme zapojili žiakov  8.A triedy  do mimoškolského zážitkového tréningu „Moderní novinári“, prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu Zlepšovanie kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv a hodnôt. Počas mesiacov január až apríl  absolvovali každý týždeň online stretnutie s lektorkou projektu. Následne pokračujú stretnutia v priestoroch Múzea SNP, kde si žiaci overujú svoje teoretické vedomosti v praxi. Obsahom programu je tvorba časopisu so zameraním na multikultúrnu spoločnosť, toleranciu inakosti, rasizmus a pod. Výstupom žiakov bude prezentácia časopisu na záverečnej konferencii projektu v januári 2022.