• Spoločnými krokmi ku zdraviu
     • Spoločnými krokmi ku zdraviu

     • V pondelok 21. júna sa úspešne ukončila na našej škole dvojmesačná výzva „Spoločnými krokmi ku zdraviu“. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom, rodičom či nepedagogickým zamestnancom, ktorých zaujímalo, koľko denne dokážu prejsť krokov. V mesiaci jún sme spoločne nachodili neuveriteľných 14 456 517 krokov. Najväčšie uznanie v mesiaci jún si zaslúži trieda 2.Btrieda 5.A, ktorej žiaci nachodili  vyše 4 milióny krokov.  Dúfame, že vyhodnotením naša výzva nekončí. Veríme, že ste si uvedomili potrebu pešej chôdze a toho ako pozitívne vplýva na náladu človeka a jeho zdravie. Aj malý krok pre človeka, je veľký skok pre ľudstvo.

     • Kurz prvej pomoci

     • 28. júna sa prváčikovia z našej školy zúčastnili zážitkového kurzu prvej pomoci. Medzi deti prišli pani riaditeľka RNDr. Zuzana Stanová a pani Ing. Zuzana Spodniaková. Deti sa naučili, čo je to resuscitácia, kedy je potrebná a ako pri nej postupovať. Na figuríne si mohli vyskúšať nepriamu masáž srdca, naučili sa, čo je stabilizovaná poloha, kedy je potrebná a aj prakticky si vyskúšali, ako treba zraneného do nej uložiť. Dozvedeli sa,  ako ošetriť poranenie, aký zdravotnícky materiál sa pri tom používa. Vyskúšali si na sebe základy obväzovej techniky. Ďakujeme Červenému krížu za veľmi užitočne strávené predpoludnie, za množstvo  informácií, praktických zručností a aj za darčeky, ktoré deti veľmi potešili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.