• Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • Nový školský rok sme otvorili vo štvrtok, 2. septembra. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nezabudli na Vyhlásenie o bezpríznakovosti Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Toto vyhlásenie bude potrebné vyplniť, aj v prípade, že dieťa bude chýbať 3 a viac dní, vrátane soboty, nedele. V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičom, aby ste o tom informovali školu prostredníctvom formulára Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná. V piatok 3.9. majú žiaci II. stupňa prvé 3 hodiny triednické a 4. a 5. vyučovacia hodina sa učí podľa rozvrhu. Žiaci I. stupňa majú hodiny v tento deň podľa pokynov triedneho učiteľa. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené od 3.9. Od pondelku 6.9. sa už všetci žiaci školy učia podľa platného rozvrhu hodín. Všetci žiaci školy vchádzajú do budovy školy s rúškom, vo vstupnej hale školy je zabezpečený ranný filter.

    • Rozvrh hodín a rozpis do ŠJ
     • Rozvrh hodín a rozpis do ŠJ

     • Aktuálny rozvrh hodín na školský rok 2021/2022 je už zverejnený na stránke školy. Rozpis tried do školskej jedálne  platný od 6.9.2021 nájdete tu - Rozpis_obedov(4).docx. Pokiaľ sa Vaše dieťa stravuje v školskej jedálni, prosíme Vás o plánovanie popoludňajších záujmových aktivít vzhľadom na daný rozpis, nakoľko v súčasnej situácii nebude možné nedodržiavanie rozpisu. V prvom vyučovacom týždni môže ešte dôjsť k malým zmenám, ale čas na odstravovanie majú žiaci do 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.