• Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • RÚVZ Banská Bystrica vydal Vyhlášku - vyhlaska_RUVZ_BB_270-2021.pdf, že od 1. decembra 2021, sa okrem iného, prerušuje prezenčné vzdelávanie na 2. stupni ZŠ. Od stredy celý 2. stupeň prechádza na dištančné vzdelávanie. 1. stupeň sa bude zatiaľ vyučovať prezenčne, bude fungovať aj ŠKD, ale s obmedzením do 16.00 hod. Ďakujeme Vám za porozumenie. Vedenie školy.

     • Jeme zdravo, žijeme zdravo

     • V dňoch 24. – 26. novembra sa uskutočnilo vyhlásenie Eko výzvy: „Desiaty a Mikuláš bez palmového oleja“. Výzva prebieha do Mikuláša. Prosíme preto žiakov II. stupňa, ktorí sa chcú zapojiť, aby nezabúdali vypĺňať tabuľky vo svojich triedach. Žiaci I. stupňa naďalej môžu na hodinách alebo v ŠKD kresliť a vyhľadávať potraviny s palmovým olejom. Vo štvrtok 25. novembra si kolégium Zelenej školy prichystalo ochutnávku lokálnych nátierok bez palmového oleja k Medzinárodnému dňu bez mäsa a dňu práv zvieraťa a s tým spojenú rozhlasovú reláciu. V piatok 26. novembra sa žiaci mohli dozvedieť od svojich spolužiakov viac o projekte Zelená škola, o význame lokálnosti, či sezónnosti potravín, či zopakovať vedomosti z biológie o zdravom životnom štýle, o poruchách príjmu potravy, či o zásadách správneho stravovania, a to všetko v cudzom jazyku. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a učiteľom.

     • Bubnovačka

     • V piatok 19. novembra sme sa aj my zapojili do 8. ročníka akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko. Postupne sa pridávali ďalšie organizácie a tento rok Bubnovačka prekročila hranice vďaka pražskému Centru Locika, pomáhajúcemu deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine. Pre náročnosť situácie sme neboli bubnovať v uliciach, ale v čase 10:00 – 11:00 sme postupne po triedach vyšli pred školu a zabubnovali si spoločne, aby sme si pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý.

     • European Christmas Tree Decoration Exchange

     • European Christmas Tree Decoration Exchange je názov projektu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Vrámci projektu kultúrnej výmeny, žiaci vyrábajú ozdoby na vianočný stromček a tie si potom vymieňajú so žiakmi z iných krajín Európy a vyzdobia nimi svoj školský vianočný stromček. Žiaci 8. ročníka sa už na hodinách technickej výchovy pustili do výroby netradičných vianočných ozdôb a darčekov.

     • Socktober

     • Zapojili sme sa do výzvy Žiackeho parlamentu - Socktober - darovanie nových ponožiek ľubovoľnej veľkosti a farby a odovzdanie ľuďom v núdzi pred zimným obdobím. Podarilo sa nám vyzbierať 225 párov. Prvú várku sme už aj odovzdali. Všetkým, ktorí ponožky doniesli ĎAKUJEME!