• Urob každý deň Dňom Zeme

     • SVETOVÝ DEŇ ZEME sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Deň Zeme22. apríl - je už viac ako 50 rokov venovaný našej planéte. V tento deň preto aj my otvárame výzvu pre deti a rodičov našej školy - Spoločnými krokmi ku zdraviu. Pripojte sa a najbližšie dva mesiace kráčajme čo najviac. Príďte do školy, aspoň časť cesty, pešo a všetky kroky našej školy si nakoniec zrátame: SVETOVY_DEN_ZEME.pdf. A urobíme niečo pre seba aj našu planétu.

     • Zápis do 1. ročníka

     • V utorok, 7. apríla, sa uskutočnil na našej škole zápis budúcich prvákov. Zápis prebehol inak ako po minulé roky, a to bez osobnej účasti detí. Zápis na našu skolu je podmienený talentovými skúškami, preto je potrebné zapísať dieťa aj v inej ZŠ.

     • Hodina Zeme

     • V sobotu, 27. marca, sme na hodinu vypli osvetlenie vo svojich domácnostiach. K iniciatíve Hodina Zeme sme vyzvali aj našich partnerov vrámci projektu Erasmus+. Vypnutie osvetlenia je len symbolické, vyjadruje vieru v pozitívnu zmenu. Hodina Zeme však už nie je o jednej hodine ročne. Pomôcť našej planéte môžete vo svojom každodennom živote.

     • Divadelné predstavenie

     • V piatok, 5. marca, sa žiaci prvého stupňa zúčastnili na online divadelnom predstavení pod názvom HRA. Je to klauniáda o dvoch lenivých kocúroch a jednej šikovnej myši. Predstavenie streamovalo Bábkové divadlo na Rázcestí. V nasledujúci týždeň sme pokračovali v spolupráci s Bábkovým divadlom aj v školskom klube. Herci  čítali v jednotlivých oddeleniach úryvky z kníh. Samozrejme online prostredníctvom aplikácie TEAMS. Sme radi, že aj v tomto čase, vďaka spolupráci s BDNR, mali žiaci možnosť "navštíviť" divadlo. https://bbonline.sk/na-zs-ssv-nemozu-zit-bez-kultury-do-divadla-si-kupuju-listky-aj-cez-lockdown/

    • Súťaže a olympiády
     • Súťaže a olympiády

     • Aj v období, keď máme obmedzené možnosti vyučovania, sa zapájame do súťaží a olympiád, aspoň online formou. Naši žiaci absolvovali informatickú súťaž iBobor, školské kolo matematickej pytagoriády, chemickej olympiády, okresné kolá matematickej, geografickej, dejepisnej a biologickej olympiády, krajské kolá olympiády anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka. Tešíme sa, že žiaci majú záujem o účasť na súťažiach. Výsledky školských kôl si môžete pozrieť v hornom menu ŽIACI A RODIČIA/ Život na škole/ Výsledky súťaží.

    • Koledy nám zvestujú Vianoce...
     • Koledy nám zvestujú Vianoce...

     • Posledný školský deň sme si spríjemnili Vianočnými koledami, aj keď za prísnych hygienických opatrení sme sa predsa len zahrali na "Zem kráľa Miloslava" a vytvorili sme si predvianočnú náladu. Veď čo by to boli za Vianoce bez kolied?

    • Kick off meeting
     • Kick off meeting

     • V dňoch 8. - 10. decembra 2020 sa uskutočnilo prvé oficiálne stretnutie partnerských škôl projektu Erasmus+ pod názvom Schools for a Greener Europe, ktorého koordinátorom je naša škola. Účastníkov z Portugalska, Rumunska, Talianska a Lotyšska sme v prvý deň privítali chlebom a soľou len virtuálne a žiačky 6.B zatancovali v krojoch a zaspievali ľudovú pieseň. Následne prebehli rozhovory o termínoch jednotlivých mobilít. Medzinárodné stretnutie druhý deň pokračovalo workshopom o výrobe voskobalov. Žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkou naučili žiakov partnerských škôl ako si ich vyrobiť. Používaním voskobalov znížime svoju ekostopu. Tretí deň študenti a učitelia diskutovali nielen o problémoch životného prostredia a ich riešení. http://ekostopa8.webnode.sk

    • Súťaž o najekologickejšiu triedu
     • Súťaž o najekologickejšiu triedu

     • V rámci projektov Zelená škola a Erasmus sme ešte v októbri stihli naplánované aktivity, v ktorých triedy medzi sebou súťažili. Najprv to bol kvíz o správnom stravovaní, potom vyprodukovanie čo najmenšieho odpadu a priebežne od septembra sadenie stromčekov. Najviac bodov získala 1.A trieda, na 2. mieste sa umiestnila 2.A trieda, na 3. mieste 3.B trieda a na 4. mieste boli dve triedy - 3.A a 6.B trieda. Gratulujeme!

    • Sadenie stromov a kríkov vrámci projektu Erasmus
     • Sadenie stromov a kríkov vrámci projektu Erasmus

     • Aktivita projektu Erasmus sa na našej škole stretla s pekným prírastkom zasadených stromčekov. Spolu sme zasadili 57 drevín. Najviac sadili rodičia a deti 1.A triedy, a to 15 drevín, na druhom stupni sa podarilo zasadiť najviac stromčekov 6.B triede, a to 5. Pri ihrisku sme vysadili 2 jedlé gaštany. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili a aj zo svojho sadenia poslali fotografie. Tie si môžete pozrieť vo Fotoalbume. Triedy do súťaže O najekologickejšiu triedu získavajú body za každú drevinu.

    • Projekty
     • Projekty

     • Naša škola sa zapojila do dvoch medzinárodných projektov Erasmus+, ktoré jej boli schválené. Prvý projekt sa týka vzdelávania učiteľov s názvom „Na ceste k modernej škole 21. storočia“ a druhý projekt s názvom „Schools for a Greener Europe“ bude o prácach a mobilite žiakov.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • V pondelok, 14. septembra, mali žiaci I. stupňa Didaktické hry v prírode a žiaci II. stupňa účelové cvičenie. Vyhodnotenie plnenia športových disciplín ako aj zdravotnej a protiepidemiologickej prípravy jednotlivých tried - UC_Vyhodnotenie.doc.

    • Zmena v objednávaní obedov v ŠJ
     • Zmena v objednávaní obedov v ŠJ

     • Od tohto školského roku 2020/2021 sme prešli na objednávanie obedov cez systém Edupage. Po prihlásení sa na stránke školy do rodičovského, príp. žiackeho konta cez ponuku - Komunikácia - Školská jedáleň,  je možné obedy objednávať, resp. odhlásiť. Obed možno objednať do 14.00 hod. na ďalší deň aj priamo v škole prostredníctvom objednávacieho terminálu umiestneného na prízemí vedľa ŠJ. Nové karty na vydávanie stravy žiaci dostali prvý deň nástupu do školy od triedneho učiteľa.


    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • platný rozvrh hodín na rok 2020/2021 je už zverejnený na našej stránke. Prosíme Vás, aby ste si popoludňajšie aktivity detí organizovali na základe zverejneného rozvrhu hodín a rozpisu stravovania sa žiakov v ŠJ (Rozpis_obedov(1).pdf). Rozpis príchodov do jedálne za daných podmienok sa bude dodržiavať a žiadosti o odstravovanie dieťaťa v inom čase nebude možné akceptovať.

    • Pekné prázdniny
     • Pekné prázdniny

     • V utorok, 30. júna, sa aj na našej škole slávnostne ukončil tento nezvyčajný školský rok. Žiaci dostali vysvedčenie a rozlúčili sa s deviatakmi a niektorými ôsmakmi, ktorým prajeme veľa šťastia a úspechov na stredných školách. Všetkým prajeme, aby počas letných prázdnin načerpali dostatok síl do nového školského roka.