• Napísali nám...

     • Pekný slnečný už prázdninový deň, milá pani riaditeľka, milí učitelia a celý personál školy. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za úšpesne zvládnutý mimoriadne náročný školský rok. Všetkým, naozaj úplne všetkým, patrí naša vďaka. Špeciálne by som sa zo srdca chcela poďakovať triednej učiteľke 4. A Andrejke Vozárovej a pani vychovávateľke Alenke Škríbovej za lásku, zhovievavosť, ústretovosť, vedomosti a zručnosti, ktoré odovzdali nielen mojim dvom detičkám. Jedno Vašu školu opúšťa a druhé pokračuje na druhý stupeň, tak sú moje emócie o to silnejšie, pretože pre nich veľké životné etapy končia a v septembri začínajú nové. Teším sa na ne spoločne s nimi, lebo viem, že aj vďaka škole, v ktorej vyrástli, sú na ne pripravené. Želám Vám prázdniny plné zážitkov a oddychu a teším sa na opätovné stretnutie. Pozdravuje Vás rodinka Samborská

     • Napísali nám...

     • Vážená pani riaditeľka,

      dovoľte mi, aby som sa oficiálne v mene rodičov 4.B triedy čo najsrdečnejšie poďakoval pani učiteľke Janke Zacharovskej a pani vychovávateľke Ľubici Repkovej. My rodičia si uvedomujeme, že napriek neľahkej situácii v období „korona krízy“ naše deti vychovávali a vzdelávali podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Veľmi si ceníme ich individuálny prístup a záujem. Sme im veľmi vďační za 4 roky práce, ktoré vykonali pre naše ratolesti. Vieme, že nie každé rozhodnutie bolo ľahké. Ešte raz im veľmi pekne ďakujeme a držíme im palce v novom období s novými žiačikmi, ktoré ich čaká. Veľmi pekne Vám ďakujeme za profesionálny tím pedagógov, ktorých máte a máme na našej škole. S pozdravom Erik Selecký – zástupca rodičov 4.B triedy

     • Napísali nám...

     • Vážená pani riaditeľka!

      Blíži sa koniec triednictva našej pani učiteľky Mgr. Sádovskej. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za jej vynaložené úsilie, námahu, vedomosti a otvorenie ďalších možností, ktoré našej dcére Jasmine Ridene ponúkla. Úprimne  jej ďakujeme za každý krôčik vpred, úspech, osobný aj osobnostný rast našej dcéry a za lásku k predmetom, ktoré ju učila, a ktorú si vďaka nej aj k učeniu všeobecne vybudovala. Ďakujeme za každú myšlienku, povzbudenie, vysvetlenie a nasmerovanie, ktoré jej venovala. Vážime si jej profesionálny a odborný  prístup, ktorým ju nesmierne obohatila. A za veľké srdce, ktoré neúnavne bilo pre všetkých a za všetkých.

      Ďakujeme  vôbec za všetkých pedagógov, ktorými Vaša škola disponuje. Prajeme Vám ničím nerušené leto, aby sme sa opäť všetci v zdraví mohli stretnúť v budúcom školskom roku.

      S úctou

                                                                                                                                                            rodina Ridene

    • Súťaže 2019/2020
     • Súťaže 2019/2020

     • Aj v tomto školskom roku sa naši šikovní žiaci pod vedením pedagógov, pokiaľ to bolo možné, zúčastňovali školských, okresných a tiež krajských a celoslovenských kôl rôznych súťaží a olympiád. Výsledky zrealizovaných kôl nájdete v ponuke ŽIACI A RODIČIA/Výsledky súťaží.

    • Rok slovenského divadla
     • Rok slovenského divadla

     • Zapojili sme sa do divadelno-vzdelávacieho projektu DIVADLO + ŠKOLA = 2020 v rámci celoročného projektu Rok slovenského divadla. Žiaci 8. a 9. ročníka sa v stredu, 12. februára, zúčastnili na predstavení Tajomný maják v BDNR. O ďalších plánovaných ako aj prebiehajúcich akciách projektu BDNR v spolupráci s našou školou Vás budeme informovať.

     • Školy za demokraciu

     • Zapojili sme sa do projektu Centra komunitného organizovania. Jedenkrát do mesiaca sa žiaci 9.A triedy stretávajú s koordinátormi projektu a počas dvoch vyučovacích hodín spolu diskutujú a vykonávajú rôzne zaujímavé aktivity. Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu, zdôrazňujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie žiakov v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia.

    • Educate Slovakia
     • Educate Slovakia

     • V týždni od 27. do 31. januára sa na našej škole uskutočnil projekt Educate Slovakia v spolupráci so študentskou organizáciou AIESEC. Na našu školu prišli študenti z Indonézie, Ukrajiny a Azerbajdžanu. Boli ubytovaní v rodinách našich žiakov, za čo všetkým srdečne ďakujeme. Študenti sa snažili svojimi pripravenými vyučovacími hodinami vytvoriť žiakom multikultúrne prostredie, v ktorom si  mali možnosť prakticky precvičiť cudzie jazyky.

    • Výsledky Testovania5
     • Výsledky Testovania5

     • Externé meranie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 sa konalo 20. novembra 2019. NÚCEM poskytlo školám spätnú väzbu pre autoevalvačné účely. Učitelia matematiky a vyučovacieho jazyka získali užitočnú informáciu o tom, v ktorých úlohách testu, tematických oblastiach či zložkách podľa ŠVP ich žiaci dosiahli lepšie, resp. horšie výsledky ako celoslovenský priemer. Na základe toho sa učitelia môžu cielene zamerať na prehlbovanie a upevňovanie učiva. Okrem výsledkov a percentuálnej úspešnosti školy získali aj celkový pohľad na obťažnosť a analýzu testovaných úloh a taktiež overované testované zručnosti pri prechode žiakov na II. stupeň. Naši žiaci dosiahli úspešnosť v testovaní 86,4% v matematike a 86,8% v slovenskom jazyku a literatúre.

     • Ypsilon - slovina je hra

     • Dňa 12. decembra sa konala súťaž zo slovenského jazyka Ypsilon - slovina je hra. Cieľom súťaže je zábavnou formou spopularizovať slovenčinu a literatúru a motivovať tak žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Zbavuje žiakov negatívnych pocitov a strachu, interaktívne testy rozvíjajú originalitu a aktívne myslenie žiakov. Aj žiaci našej školy sa súťaže zúčastnili a žiačka Viktória K. zo 7. ročníka vyhrala 1. miesto v rámci Slovenska, za čo bola ocenená mobilným telefónom. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na 3. ročník tejto súťaže, ktorá sa opäť bude konať v decembri 2020.

    • Lyžiarsko-jazykový kurz
     • Lyžiarsko-jazykový kurz

     • Tohtoročný lyžiarsko-jazykový kurz sme zorganizovali pre žiakov 6. ročníka v Belianskych Tatrách v termíne - od 13. do 18. januára 2020. Žiaci si na kurze pod odborným vedením mohli zdokonaľovať svoje lyžiarske schopnosti a upevňovať aj jazykové znalosti. Veríme, že šiestaci budú mať veľa príjemných zážitkov a  pekné spomienky na kurz a tu je zopár fotiek z našej fotogalérie.

     • Okresné kolo v turnaji žiačok vo volejbale

     • Tím volejbalových nádejí z našej školy sa v utorok, 14. januára, zúčastnil okresného kola v turnaji žiačok. Turnaj prebiehal v krásnej hale ZŠ a MŠ v Brusne. Po obetavých, až hrdinských výkonoch dievčat či už proti zohratejším tímom, alebo volejbalovému klubu (Brusno), sme obsadili krásne 3. miesto. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným dievčatám za predvedený výkon, a škoda, že viaceré tento rok na škole končia - mohli sme vytvoriť veľmi dobrý volejbalový tím!

     • Vianočné akcie

     • Ďakujeme Vám, že ste podporili našu myšlienku Vianočnej burzy a akýmkoľvek spôsobom prispeli. Výťažok z burzy sme rozdelili medzi Občianske združenie Svetielko nádeje a Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici. A ešte sme zaniesli darčeky aj do Centra pre deti a rodiny v Dome Svätej Alžbety. Všade svojimi koledami potešili aj naši koledníci, ktorí si nacvičili krásne piesne pod vedením pani zástupkyne Diane Javorčíkovej.

    • Mikuláš na škole
     • Mikuláš na škole

     • V piatok, 6. decembra, aj našu školu navštívil Mikuláš so svojimi pomocníkmi (z radov našich šikovných deviatakov) a potešil deti svojim programom a sladkosťami. Mikulášsky deň sa aj vďaka Vám na našej škole veľmi vydaril!

     • Hodina hudobnej výchovy

     • Dňa 19. novembra sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili na netradičnej hodine HUV. Pán Matúš Fiľo im predstavil ľudové hudobné nástroje. Porozprával im o ich vzniku. Na záver mali možnosť zahrať si na niektorých z nich. Hodina sa im veľmi páčila.

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • V pondelok, 18. novembra, sme si pripomenuli udalosti spred 30 rokov aj na našej škole - zažili sme aj  útržky totalitného režimu v škole, vyskúšali sme si odlišnosti vo vyučovaní, správaní cez prestávky, oblečení, pozdrave a oslovení. V rozhlase zneli pionierske a budovateľské piesne, pred vyučovaním sme si hromadne zacvičili. Cez veľkú prestávku prebehla REVOLÚCIA, pripli sme si trikolóru, vyzdobili triedy revolučnými heslami, vypočuli nové piesne. Besedovali sme s účastníkmi revolúcie, ktorí nám priblížili toto obdobie. Deviataci si vrámci dejepisu konkrétnymi aktivitami zažili stavbu a búranie Berlínskeho múru. Aj touto akciou školy sme chceli prispieť k odovzdaniu pomyselných kľúčov ku slobode.

    • Jesenné slávnosti
     • Jesenné slávnosti

     • V pondelok,  28. októbra, sme pre žiakov a rodičov našej školy zorganizovali Jesenné slávnosti. Tvorili sme výrobky z jesenných prírodnín, vyrezávali tekvice a piekli dobroty. Na záver sme výrobky vystavili a prešli sa ulicami zotmenej Banskej Bystrice s lampiónmi alebo inými svetielkami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili alebo niečim prispeli na našu vydarenú školskú akciu.