• Hodina hudobnej výchovy

     • Dňa 19. novembra sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili na netradičnej hodine HUV. Pán Matúš Fiľo im predstavil ľudové hudobné nástroje. Porozprával im o ich vzniku. Na záver mali možnosť zahrať si na niektorých z nich. Hodina sa im veľmi páčila.

    • 30. výročie Nežnej revolúcie
     • 30. výročie Nežnej revolúcie

     • V pondelok, 18. novembra, sme si pripomenuli udalosti spred 30 rokov aj na našej škole - zažili sme aj  útržky totalitného režimu v škole, vyskúšali sme si odlišnosti vo vyučovaní, správaní cez prestávky, oblečení, pozdrave a oslovení. V rozhlase zneli pionierske a budovateľské piesne, pred vyučovaním sme si hromadne zacvičili. Cez veľkú prestávku prebehla REVOLÚCIA, pripli sme si trikolóru, vyzdobili triedy revolučnými heslami, vypočuli nové piesne. Besedovali sme s účastníkmi revolúcie, ktorí nám priblížili toto obdobie. Deviataci si vrámci dejepisu konkrétnymi aktivitami zažili stavbu a búranie Berlínskeho múru. Aj touto akciou školy sme chceli prispieť k odovzdaniu pomyselných kľúčov ku slobode.

    • Jesenné slávnosti
     • Jesenné slávnosti

     • V pondelok,  28. októbra, sme pre žiakov a rodičov našej školy zorganizovali Jesenné slávnosti. Tvorili sme výrobky z jesenných prírodnín, vyrezávali tekvice a piekli dobroty. Na záver sme výrobky vystavili a prešli sa ulicami zotmenej Banskej Bystrice s lampiónmi alebo inými svetielkami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili alebo niečim prispeli na našu vydarenú školskú akciu.

    • Educate Slovakia
     • Educate Slovakia

     • Vážení rodičia,

      v termíne od 27. januára do 2. februára 2020 bude na našej škole prebiehať projekt Educate Slovakia, ktorý zabezpečuje študentská organizácia AIESEC. Projekt sa už u nás realizoval v minulých rokoch. Preto sme Vás požiadali o poskytnutie ubytovania zahraničným študentom - stážistom, pokiaľ máte takú možnosť. Ďakujeme všetkým, ktorí ochotne ponúkli ubytovanie študentom v tomto čase, aj vďaka nim môže byť projekt na našej škole zrealizovaný.

    • Čo nás naučil Erasmus
     • Čo nás naučil Erasmus

     • V dňoch 10. - 11. októbra sa uskutočnila akcia Erasmusdays v ŠKD. Po tieto dni žiaci ŠKD v spolupráci so Žiackou školskou radou pripravili zážitkové aktivity. Aj nás prekvapili svojimi dobrými nápadmi. Pripravili zaujímavé úlohy, ktoré mali vyriešiť a tak sme popoludnie v klube strávili nielen príjemne, ale aj užitočne. Tí, čo vydržali do konca sa mali možnosť naučiť aj taliansku pieseň.

    • Zbierka pre zvieratá k Svetovému dňu zvierat
     • Zbierka pre zvieratá k Svetovému dňu zvierat

     • Dňa 4. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zvierat. Je všeobecne známe, že niektorí psi sú väznení vo veľkochovoch, na krátkych reťaziach,  za bránami klietok či v laboratóriách. Zvieratám by sa takýmto spôsobom nemalo ubližovať. Naša škola preto zrealizovala zbierku pre Útulok Tuláčik v Brezne. Žiaci doniesli kopu starších uterákov, osušiek, diek, utierok, dezinfekčných prípravkov. Podaktorí dokonca nakúpili chlpáčom granule, konzervy, piškóty a veľa iných dobrôt. Aby psíkom nebolo smutno, vyzbierali sa aj staré hračky. Žiaci mysleli aj na pohodlie havkáčov a priniesli peliešky. Ďakujeme všetkým darcom a veríme, že o rok opäť zorganizujeme zbierku pre nejaký útulok na Slovensku.

     • Čo nás naučil Erasmus - a takto sme to zrealizovali...

     • V jedálni našej školy sme v stredu a vo štvrtok pripravili prezentácie zo sprievodných aktivít nášho projektu, ktoré sme realizovali od školského roku 2016/2017. Zároveň sme ponúkli rodičom a širšej verejnosti ukážky typických jedál z krajín našich zúčastnených partnerských škôl. Prišli nás podporiť aj bývalí žiaci, ktorí boli v projekte v minulých školských rokoch zapojení.

    • Elektronická žiacka knižka a triedna kniha
     • Elektronická žiacka knižka a triedna kniha

     • Vážení rodičia,

      naša škola umožňuje prezerať študijné výsledky Vašich detí priamo na internete už niekoľko rokov. Pre viac funkcií ako má žiacky prístup je potrebné vytvoriť si rodičovské konto. Najjednoduchší spôsob je prihlásiť sa do ponuky Známky, kde ako prihlasovacie meno zadáte Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli škole. Pri prihlásení zvoľte "Neviem prihlasovacie meno alebo heslo" a systém EduPage Vám ho pošle na e-mail. V rodičovskom konte máte možnosť nielen prezerať, ale aj podpisovať známky, dostávať správy od vyučujúcich na svoj mail ako i potvrdiť účasť na školskej akcii. V prípade akýchkoľvek problémov s prihlasovaním kontaktujte triedneho učiteľa. Žiaci 5. ročníka dostanú prihlasovacie údaje na žiacke konto od svojich triednych učiteľov, rodičom žiakov I. stupňa budú rozdané prístupy na žiacke konto na prvom rodičovskom združení, žiakom ostatných ročníkov platia prihlasovacie údaje z predchádzajúceho roka.

     • Deň jazykov

     • Každoročne si 26. septembra pripomíname Európsky deň jazykov.

      Tentokrát sme ho zrealizovali tak trochu netradične a spojili sme ho s naším projektom Erasmus +. Žiaci si pripravili prezentácie o krajinách našich zahraničných partnerov z Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Litvy a Poľska. Zároveň pripravili ich tradičné jedlá, spolu s ochutnávkou. Deti sa naučili niektoré slová a piesne z iných jazykov, ako sa bežne na škole vyučujú.

     • Akcia členov Literárno-dramatického krúžku

     • V nedeľu dňa 29. septembra sa členovia Literárno-dramatického krúžku zúčastnili na výlete spojenom s upratovaním našich lesov. Mali za úlohu napísať báseň o jesennej prírode, ktorú si však najskôr museli vyčistiť a tak príjemné spojili s užitočným  a zároveň urobili niečo dobré pre túto krajinu. Trasa bola Donovaly- Šachtičky- Špania Dolina. Nakoniec si svoje skúsenosti vymenili v nedeľnej škole J. Mistríka.

    • Erasmus kvapka krvi
     • Erasmus kvapka krvi

     • V piatok 27. septembra sme zorganizovali Erasmus kvapku krvi. Akcia bola bodkou na záver nášho projektu Erasmus+, ktorý bol zameraný na zmenu životného štýlu, zdravé stravovanie, návrat k prírode. Šlo o jedinečnú príležitosť darovať krv priamo v našej škole v spolupráci s Transfúznou stanicou v Banskej Bystrici. Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a zamestnancom školy, ktorí svojou kvapkou krvi prispeli na dobrú vec.

    • Detská policajná akadémia
     • Detská policajná akadémia

     • Žiaci 5. ročníka sa v stredu, 12. júna, zúčastnili na preventívnom programe KR PZ Policajná akadémia. Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie.

     • Literárno-historická exkurzia

     • V piatok, 31. mája, sa žiaci 8.B a 9.B zúčastnili na literárno-historickej exkurzii. Žiaci navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách, expozícia ktorého návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín. Ďalej išli k pietnemu miestu - Mohyle na Bradle, kde je pochovaný Milan Rastislav Štefánik. Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.