• MDD
     • MDD

     • V piatok, 31. mája, v rámci MDD jedným z podujatí bola i matematická súťaž MATBOJ, na ktorej žiaci 2. stupňa v štvorčlenných družstvách súťažili v riešení úloh z oblasti finančnej matematiky. Všetci žiaci školy navštívili aj Festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM v SC Europa s názvom Zmeníme planétu alebo seba?

    • Fenomény sveta - voda
     • Fenomény sveta - voda

     • V týždni od 8. do 15. apríla sa žiaci 7.B triedy zapojili do vzdelávacieho projektu Fenomény sveta. Vo Fenoménoch sveta je vzdelávanie založené na zážitkovom vyučovaní, ktoré žiakom sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. Žiaci sa v blokoch podľa upraveného rozvrhu hodín vydali po stopách vody v krajine. Tímová práca, rozvoj kompetencií potrebných pre život a prácu v 21. storočí, kritické myslenie a inovatívne vyučovacie metódy, aj to sú zručnosti, ktoré mohli žiaci v tomto tematickom týždni nadobudnúť. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti žiaci v týždni od 27. do 30. mája odprezentovali v triedach 2.-9. ročníka.

      https://www.fenomenysveta.sk

    • Jazykovo-poznávací zájazd.
     • Jazykovo-poznávací zájazd.

     • V dňoch 23. a 24. mája sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na jazykovo-poznávacom zájazde do Viedne. Žiaci navštívili letné sídlo Habsburgovcov - Schönbrunn, zámocké záhrady, ktorých súčasťou je najstaršia ZOO v Európe, zábavný park Prater a historické jadro mesta Viedeň.

     • Biologická exkurzia

     • Dňa 7. mája v rámci projektu Erasmus+ sa žiaci 6. ročníka zúčastnili biologickej exkurzie v Bio-klimatickom parku Drienová. Žiaci objavili tajomstvá včelieho úľa, zdravých potravín, spoznali zvieratká na farme. Dozvedeli sa veľa o recyklácii, využívaní energie i dažďovej vody pre človeka i krajinu.   

     • Stretnutie s našimi hokejistami

     • Našim hokejistom z HC05 fandíme aj v škole a tešíme sa, že nám hokejisti - rodičia našich detí - Ivan Ďatelinka a Marek Bartánus priniesli v utorok, 7. mája, ukázať aj víťazný pohár.

      Od 10. mája fandíme všetci aj reprezentácii na MS!

     • Beseda s olympijskou biatlonistkou

     • V utorok 30. apríla sa žiaci 4., 5., 6. a 8. ročníka zúčastnili na besede s olympijskou biatlonistkou Ivonou Fialkovou. Žiaci mali možnosť si vypočuť zaujímavé rozprávanie našej reprezentntky, jej zážitky z rôznych súťaží, ciest, dávať jej otázky a skúsiť si, aj keď len niesť, jej 3,8-kilovú pušku. Úspechy našej športovkyne napriek všetkému, čo musela obetovať pre vrcholové trénovanie, nech sú motiváciou aj pre našich žiakov.

     • Zelená škola

     • Kolégium Zelenej školy informuje o akcii školy - exkurzia v ČOV vo Zvolene:

      V utorok, 30. apríla, sa žiaci 7. ročníka zúčastnili na exkurzii v Čističke odpadových vôd vo Zvolene. Žiaci mali možnosť vidieť proces čistenia vody, pracovné podmienky na čističke a boli poučení o tom, aký odpad by sa nemal dostávať do kanalizácie. Exkurzia sa uskutočnila v súlade s EAP ZŠ.

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Žiadame všetkých rodičov a  zákonných zástupcov žiakov, aby dôsledne rešpektovali zákaz vstupu do budovy školy bez predchádzajúcej dohody s konkrétnym vyučujúcim resp. vedením školy. Pred vstupom do budovy je potrebné sa nahlásiť na sekretariáte alebo vyučujúcemu v triede. Svoje deti čakajte v priestore pri zvončekoch. Vchod do budovy je monitorovaný kamerou. V prípade, že rodičia nebudú rešpektovať zákaz, budeme nútení budovu zamykať a otvárať len v určitých hodinách. Tiež Vás žiadame, aby ste bezdôvodne nevstupovali do priestorov školskej jedálne z hygienických dôvodov. Po obed môže ísť rodič/ZZ len v prvý deň, keď dieťa v škole chýba. Ďakujeme. Vedenie školy

    • Medzinárodný deň detskej knihy
     • Medzinárodný deň detskej knihy

     • V pondelok, 8. apríla, na Medzinárodný deň detskej knihy, sme zorganizovali v našej škole čítanie úryvkov z obľúbených detských kníh rodičmi a starými rodičmi. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do akcie zapojili, prežili sme spolu pekný deň s obľúbenými knižkami.

    • Marec - mesiac knihy
     • Marec - mesiac knihy

     • "Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta." Mesiac marec spájajme nielen s príchodom jari, ale aj s knihou, ktorá je od nepamäti neodmysliteľným spoločníkom mladých, či starších. Aj na našej škole sme tento mesiac pripravili niekoľko akcií spojených s knihami a ich posolstvom. V utorok 19. marca sa naši postupujúci žiaci zúčastnili regionálneho kola v Prednese poézie a prózy. Tiež v tento deň mali žiaci možnosť v školskej jedálni zúčastniť sa na Burze kníh, kde mohli svoje už prečítané knižky doniesť a vymeniť za iné. A žiaci 2. a 8. ročníka sa zúčastnili predstavenia Dobšinského rozprávky - O troch krásach sveta v Divadle JGT vo Zvolene. V závere mesiaca, 26. marca, sa uskutočnila slávnostná udalosť - Pasovanie prvákov za čitateľov.

     • Zelená škola finišuje

     • Aj naša škola sa zapojila do výchovno-vzdelávacieho programu Zelená škola, v ktorom žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.          

      Viac na: Zelená škola

     • Stoj!Pozor!Choď!

     • Dňa 14. januára bolo na našej škole pre žiakov I. stupňa realizované podujatie Stoj!Pozor!Choď!  Podujatie bolo pripravené veľmi zaujímavou a pútavou formou a deti mali možnosť aktívne sa zapojiť a reagovať na otázky. Následne dostali aj učebný materiál, ktorý v budúcnosti využijeme v rámci Didaktických hier, alebo ako výukovú tému v rámci prvouky.

     • Vianočná burza

     • V utorok 11. decembra sme na našej škole zrealizovali vianočnú burzu z výrobkov a darčekov našich žiakov. Všetkým, ktorí sa do burzy zapojili, ďakujeme.

      Výťažok z vianočnej burzy zaniesli naši žiaci spolu s pani zástupkyňou Javorčíkovou do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde sa aj snažili svojimi nacvičenými koledami vyčarovať príjemnú predvianočnú atmosféru pacientom a zamestnancom nemocnice.

     • 40. výročie založenia školy

     • K 40. výročiu založenia ZŠ SSV sme pripravili Slávnostnú akadémiu, ktorá sa konala  9. novembra 2018 v Aule Beliana UMB. Všetkým Vám, ktorí ste si našli čas a prišli s nami osláviť výročie školy, ďakujeme.