• Literárno-historická exkurzia - 5. ročník
     • Literárno-historická exkurzia - 5. ročník

     • V stredu 26. septembra sa žiaci 5. ročníka zúčastnili literárno-historickej exkurzii s programom - Horná Lehota - rodný dom Sama Chalupku, cintorín, Brezno - expozícia Horehronské múzeum a prehliadka Bystrianskej jaskyne.

     • Obnova a rekonštrukcia školského ihriska

     • Ako ste si určite všimli začiatkom októbra sa rozbehli stavebné práce na rekonštrukcii ihriska pre našu školu. Po počiatočnom pomerne rýchlom nástupe sa práce spomalili, ale nakoniec sa podarilo ihrisko dokončiť a je možné ho používať od 29. mája. Rekonštrukcia spočívala v zrealizovaní multifunkčného ihriska s umelým trávnikom, tartanovej bežeckej dráhy, doskočiska, basketbalového ihriska, oddychovej zóny a nového oplotenia. Sme radi, že môžme tieto nové plochy využívať pre hodiny telesnej výchovy a činnosť ŠKD. Ďakujeme svojmu zriaďovateľovi, mestu Banská Bystrica, za finančnú podporu realizácie ihriska.

     • Apríl - mesiac lesov

     • Apríl, ako mesiac lesov, oslavujeme od roku 1952. V tomto mesiaci nás v ŠKD navštívili pracovníci NAPANT-u a pripravili nám zaujímavé prezentácie a hry na tému - Mesiac lesov pre 3. a 4. ročník a Žabky pre 1. a 2. ročník. Určite, nie len v apríli, by sme mali chrániť naše lesy a zachovávať ich pre ďalšie generácie.

     • Literárno-historická exkurzia

     • Žiaci 7. ročníka sa vo štvrtok 26. apríla zúčastnili literárno-historickej exkurzii, kde navštívili - Múzeum J. Kráľa v Liptovskom Mikuláši, rodný dom M. Rázusa vo Vrbici a skanzen v Pribyline.

       

       

    • Kviz Kids
     • Kviz Kids

     • Obľúbená súťaž KvizKids z francúzskych reálií má svojich víťazov. Naša škola obsadila z piatich ocenených miest 1., 3. a 4. miesto. Celkovo súťažilo 13 tímov z Banskej Bystrice. C'est génial!

    • On a gagnè
     • On a gagnè

     • Dňa 19. marca sa na GJGT v Banksej Bystrici konalo krajské kolo olympiády francúzskeho jazyka. Na základe výsledkov školského kola sa súťaže zúčastnili Tamarka Patajová z 8.B a Sonička Šuteková zo 7.B triedy. Obidve na súťaži preukázali výnimočné znalosti a vedomosti z francúzskej gramatiky, lexiky, písania textu, posluchu a komunikácie. Tamara v kategórii 1B získala 1. miesto a postupuje do celonárodného kola, Soňa 2. miesto v kategórii 1A. Srdečne gratulujeme!

    • Besedy v spolupráci OR PZ
     • Besedy v spolupráci OR PZ

     • V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici sme zorganizovali besedy pre žiakov 5. a 9. ročníka. V stredu 14. marca sa konala beseda pre žiakov 5. ročníka na tému Detská policajná akadémia a vo štvrtok 22. marca beseda pre žiakov 9. ročníka na tému Trestnoprávna zodpovednosť.

     • Fyzikálna exkurzia

     • V stredu 7. marca sa žiaci 7.A triedy zúčastnili exkurzie do Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Žiaci mali možnosť na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe pozrieť a vyskúšať si prepojenie fyziky s reálnou skutočnosťou. Popri zaujímavých a prekvapivých zisteniach z fyziky, v Martine zastihli aj výstavu z biológie - exponáty drobných živočíchov v ich zväčšenej podobe a pozreli si aj Slovenské národné múzeum.

     • Čitáreň Čerta Kolofóna

     • V piatok 16. februára nás v 3.A. triede poctil svojou návštevou spisovateľ​ Peter Gärtner, prečítal nám z knihy Čert Kolofón, ktorú sám napísal a popritom nám stihol predstaviť aj niečo o bábkovom divadle. Mohli sme si popozerať marionety a skúsiť si s nimi niečo aj zahrať. Bolo to veľmi zaujímavé! Vďaka kníhkupectvu Artforum sme si zopár kníh aj s podpisom autora mohli odniesť domov. Ďakujeme!

     • Tvoríme z hliny

     • Vo štvrtok 15. februára mali žiaci 4.A triedy vrámci hodín výtvarnej výchovy pripravené tvorivé dielne modelovania z hliny, na ktorých si mohli zhotoviť svoj vlastný výrobok. Žiakov práca s iným materiálom veľmi zaujala a vytvorili pekné práce.

     • KARNEVAL

     • V stredu 14. februára sa konal KARNEVAL pre žiakov ŠKD. Zábery krásnych masiek, programu a vydareného zábavného popoludnia sú už aj vo Fotoalbume.

    • Projekt AIESEC
     • Projekt AIESEC

     • Educate Slovakia

      V týždni od 5. do 9. februára boli na našej škole organizované aktivity Projektu AIESEC. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kultúrne povedomie o iných krajinách medzi žiakmi slovenských základných škôl. Projekt je navrhnutý tak, aby spestril výučbu a rozšíril žiakom obzory. Je zložený z prezentácií, workshopov a diskusií vedených zahraničnými lektormi. Na našu školu prišlo 10 lektorov - z krajín: Čína, Indonézia, Taiwan, Grécko, Mexiko, Brazília a Turecko. Boli ubytovaní v rodinách niektorých našich ochotných rodičov a učiteľov, za čo im patrí vďaka. V stredu 7. februára sme zorganizovali pre zahraničných stážistov, hosťovské rodiny a žiakov našej školy výlet do Vysokých Tatier.

     • Speakers program

     • V pondelok 29. januára sa žiaci 7.A triedy zúčastnili v rámci Speakers programu veľvyslanectva USA, stretnutia s pracovníčkou veľvyslanectva. V rámci prednášky o Trinidade a Tobagu sa žiaci dozvedeli o kultúre, živote, jedle, hudbe, prírode a histórii. V závere prednášky p. Juliette predstavila svoju rodinu a život diplomata. Žiaci sa aktívne v angličtine zapájali svojimi otázkami do komunikácie.

     • Lyžiarsko-jazykový výcvik

     • V sobotu 20. januára sa vrátili žiaci 6. ročníka z týždenného lyžiarsko-jazykového výcviku v Ždiari. Fotografie z kurzu si môžete pozrieť vo Fotoalbume. Aj tohtoročný kurz sa vydaril, žiaci majú pekné zážitky.

     • Koledy nám zvestovali Vianoce

     • V piatok 22. decembra nám vyučovanie a vianočnú atmosféru spríjemnili koledníci, ktorí si pod vedením pani učiteľky Bornayovej pripravili vianočné koledy. Do nového roku prajeme veľa šťastia, zdravia, úspechov a v škole sa stretneme opäť v pondelok 8. januára 2018.

     • Rozprávky bratov Grimmovcov

     • Dňa 20. decembra 1812 uzrela svetlo sveta prvá kniha rozprávok bratov Grimmovcov. Tento deň sme si pripomenuli na našej škole uvedením niekoľkých divadelných predstavení, ktoré nacvičili žiaci v spolupráci vyučujúcich, a to v niekoľkých cudzích jazykoch - angličtine, nemčine a ruštine. Herecké výkony, ktoré žiaci podali, vlastnoručne vyrobené kulisy a kostýmy, boli dôkazom toho, ako zábavne a produktívne sa dá pracovať na hodinách cudzieho jazyka. Predstavenia ocenili aj mladší spolužiaci, ktorí si prišli rozprávky bratov Grimmovcov v podaní 5.B, 6.B, 7.A a 7.B pozrieť.

     • Vianočná burza

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili výstavy a predaja vianočných žiackych výrobkov vrámci Vianočnej burzy. Získané peniaze budú použité na zveľadenie areálu školského ihriska.