• Speakers program

     • V pondelok 29. januára sa žiaci 7.A triedy zúčastnili v rámci Speakers programu veľvyslanectva USA, stretnutia s pracovníčkou veľvyslanectva. V rámci prednášky o Trinidade a Tobagu sa žiaci dozvedeli o kultúre, živote, jedle, hudbe, prírode a histórii. V závere prednášky p. Juliette predstavila svoju rodinu a život diplomata. Žiaci sa aktívne v angličtine zapájali svojimi otázkami do komunikácie.

     • Lyžiarsko-jazykový výcvik

     • V sobotu 20. januára sa vrátili žiaci 6. ročníka z týždenného lyžiarsko-jazykového výcviku v Ždiari. Fotografie z kurzu si môžete pozrieť vo Fotoalbume. Aj tohtoročný kurz sa vydaril, žiaci majú pekné zážitky.

     • Koledy nám zvestovali Vianoce

     • V piatok 22. decembra nám vyučovanie a vianočnú atmosféru spríjemnili koledníci, ktorí si pod vedením pani učiteľky Bornayovej pripravili vianočné koledy. Do nového roku prajeme veľa šťastia, zdravia, úspechov a v škole sa stretneme opäť v pondelok 8. januára 2018.

     • Rozprávky bratov Grimmovcov

     • Dňa 20. decembra 1812 uzrela svetlo sveta prvá kniha rozprávok bratov Grimmovcov. Tento deň sme si pripomenuli na našej škole uvedením niekoľkých divadelných predstavení, ktoré nacvičili žiaci v spolupráci vyučujúcich, a to v niekoľkých cudzích jazykoch - angličtine, nemčine a ruštine. Herecké výkony, ktoré žiaci podali, vlastnoručne vyrobené kulisy a kostýmy, boli dôkazom toho, ako zábavne a produktívne sa dá pracovať na hodinách cudzieho jazyka. Predstavenia ocenili aj mladší spolužiaci, ktorí si prišli rozprávky bratov Grimmovcov v podaní 5.B, 6.B, 7.A a 7.B pozrieť.

     • Vianočná burza

     • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili výstavy a predaja vianočných žiackych výrobkov vrámci Vianočnej burzy. Získané peniaze budú použité na zveľadenie areálu školského ihriska.

     • Prírodovedná exkurzia - 9. ročník

     • V stredu 13.decembra sa žiaci 9.ročníka zúčastnili, v rámci prírodovednej exkurzie, Vianočných trhov v Bratislave a prehliadky automobilky VW Bratislava. Na trhoch mohli vidieť remeselnícku prácu na vianočných produktoch, porovnať prácu odborníkov so svojou, ktorú preukázali pri výrobe výrobkov na Vianočnú burzu. V automobilke videli prácu ľudí, aj robotov pri výrobe áut svetoznámych značiek v karosárenskej a agregátnej hale. Zistili, kde všade môžu byť ľudia nahradení robotickou silou, a kde sú ľudia stále podstatní pri pásovej výrobe automobilov. Možno aj táto skúsenosť im dá niečo do budúcnosti pri výbere nových škôl a neskôr aj zamestnaní.

     • Erasmus+

     • V dňoch 18.-25. novembra sme sa zúčastnili na pracovnom stretnutí projektu Breaking barriers and growing Healthy futures, A new Europe, v rámci Erasmus +, ktoré sa konalo v Taliansku. Naši žiaci mali okrem iného možnosť navariť si zdravé jedlo v priestoroch strednej hotelovej školy a navštíviť farmu, ktorá sa špecializuje na výrobu biopotravín.

    • Náboj Junior
     • Náboj Junior

     • Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. V piatok 24. novembra sa tejto súťaže zúčastnili aj 4 štvorčlenné družstvá 8. a 9. ročníka našej školy a jedno z nich sa umiestnilo na 2. mieste. Blahoželáme!

     • Detský čin pomoci

     • Deti zo 4.A triedy vyzbierali také, "pre nich nepotrebné" veci, ktoré vo štvrtok 16. novembra darovali tým, ktorí to potrebujú a dokážu využiť. Zbierka sa konala v Misijnom dome a 4.A triede sa podarilo podporiť dobrú vec. Hračky, knihy a oblečenie boli doručené deťom a ich rodičom zo sociálne slabšieho prostredia.

    • Veda v hračkách
     • Veda v hračkách

     • V stredu 8. novembra sa deti zo ŠKD (3.A, 4.A, 4.C) zúčastnili stálej interaktívnej výstavy Veda v hračkách v tvorivom centre Štátnej vedeckej knižnice. Žiaci si mohli vyskúšať voľné hranie s efektívnym pozorovaním jednoduchých experimentov a hlavolamov, ktoré sú vhodné na poznávacie hranie žiakov.

     • Bavme deti športom - Detská atletika

     • Slovenský atletický zväz v spolupráci s AK ŠK UMB Banská Bystrica, KTVŠ FF UMB Banská Bystrica, mestom Banská Bystrica a Športovým gymnáziom Banská Bystrica v hale Športového gymnázia zorganizovali 26. októbra atletické preteky pre základné školy. Medzi súťažiacimi sa nášmu družstvu zloženého z vybraných žiakov 1.-4. ročníka podarilo vybojovať 1. miesto a postupujú do krajského kola.

    • Ocenenie úspešných žiakov v jazykových olympiádach
     • Ocenenie úspešných žiakov v jazykových olympiádach

     • Dňa 24. októbra sa konalo Oceňovanie najlepších žiakov z Banskej Bystrice. Viceprimátor ocenil Tamarku Patajovú, ktorá vyhrala celoslovenské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka a Danka Magica, ktorý získal 2. miesto na celoslovenskom kole z anglického jazyka. Ocenil tak významné úspechy našich žiakov, ktorí reprezentovali školu, ako i celý Banskobystrický kraj.

    • KvizKids
     • KvizKids

     • Obľúbený KvizKids mal 17. októbra svoje tretie pokračovanie. Z trinástich súťažných tímov sme obsadili 4. miesto. Súťažili sme v témach Bicykel a Tour de France, Škola a Francúzske dezerty. Gratulujeme k pekným výhram a tešíme sa na ďalšie kolo, ktoré sa uskutoční v marci 2018.

    • Hovorme o jedle
     • Hovorme o jedle

     • Týždeň od 16. októbra sa niesol na našej škole v duchu projektu "Hovorme o jedle". Deti počas toho týždňa absolvali zaujímavé prednášky, ktoré viedli deti z 2. stupňa. Každý deň bol zameraný na inú tému. Zaujímavo si spracovali a prezentovali témy o plytvaní potravinami, značkách kvality, o zdravom stravovaní a pohybe. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť vo Fotoalbume.
    • Jesenné slávnosti
     • Jesenné slávnosti

     • V stredu 25. októbra poobede sme mali na škole príjemné popoludnie v duchu jesene a plodov našich záhrad a lesov - Jesenné slávnosti. Prežili sme príjemný čas, kedy si malí i veľkí vytvárali dielka z lístia, ovocia a zeleniny, lesných plodov a všetkého, čo pani Jeseň ponúka. Formou zábavných edukačných aktivít, tvorivých dielní sa snažíme deti viesť k zodpovednosti za ochranu životného prostredia, či k podpore zdravého životného štýlu. Vyzdobené tekvice krášlia aj našu budovu školy. Obrázky z tejto vydarenej akcie si môžete pozrieť vo Fototalbume.

    • English one
     • English one

     • Vo štvrtok 12.októbra sa na našej škole v triedach VIII.A, IV.B a VI.B realizovali hodiny odučené lektorkou z Veľkej Británie v rámci projektu English One. Deti si tak mali možnosť overiť svoje komunikačné spôsobilosti, ako aj naučiť sa pracovať s týmto portálom. http://www.englishone.sk/ Do galérie English one boli pridané fotografie.