• Deň jazykov
     • Deň jazykov

     • Dňa 26.9.2017 sa na našej škole, tak ako každoročne, uskutočnil Deň jazykov. Tentokrát sme si ho pripomenuli piesňou. Počas septembra si mala každá jazyková skupina nacvičiť pieseň, ktorú potom odprezentovala v inej skupine. V rámci prezentácie žiaci učili iných žiakov. Nielen podľa slov učiteľov, ale aj žiakov išlo o veľmi vydarenú akciu, v ktorej by sme chceli pokračovať aj budúci školský rok. Okrem iného sa v tento deň žiaci 8.A triedy zúčastnili na aktivitách organizovaných Štátnou vedeckou knižnicou. Do galérie Deň jazykov boli pridané fotografie.

    • On a obtenu le Diplôme Delf A1
     • On a obtenu le Diplôme Delf A1

     • "Konečne ho máme!" V júni 2017 sme úspešne absolvovali testy z francúzskeho jazyka, ktoré sa týkali posluchu, gramatiky, písania textu a konverzácie s Francúzom. Všetci zúčastnení ôsmaci uspeli a v piatok 22.9.2017 si tak z rúk Thomasa Laurenta prebrali svoj jazykový certifikát. Srdečne gratulujeme.

    • Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov
     • Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov

     • Naši žiaci pod vedením svojich učiteľov počas celého roka úspešne absolvovali olympiády a súťaže v obvodných, krajských kolách a niekedy aj na celoslovenskej úrovni, ich úspechy si môžete pozrieť v ľavom menu - Výsledky súťaží. Slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších žiakov školy sa konalo v utorok 27. júna v koncertnej sále ZUŠ BB. Gratulujeme k dosiahnutým úspechom!  Do galérie Vyhodnotenie najúspešnejších žiakov boli pridané fotografie.

    • Prezentácie ročníkových prác 4. a 9. ročníka
     • Prezentácie ročníkových prác 4. a 9. ročníka

     • Žiaci 4. ročníka vrámci zavŕšenia primárneho vzdelávania - ISCED 1 a žiaci 9. ročníka vrámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ISCED 2 v mesiaci jún odprezentovali svoje ročníkové práce, na ktorých počas celého roka spolupracovali v skupinách. Žiaci 4. ročníka prezentovali svoje práce v materinskom jazyku a preukázali svoje nadobudnuté zručnosti v náročných témach, ktoré si vybrali, aj v počítačovom spracovaní a žiaci 9. ročníka pridali aj predstavenie svojej práce v cudzom jazyku a pripravili si mnoho praktických ukážok a ich práce boli spracované a prezentované na vysokej úrovni. Potešilo nás aj rodičov vidieť a zažiť atmosféru ich záverečných vystúpení. Do galérie Prezentácie ročníkových prác 4. a 9. ročníka boli pridané fotografie.

    • Letný tábor 2017
     • Letný tábor 2017

     • Počas letného denného tábora v prvom prázdninovom týždni deti navštívili - Habakuky, Banskú Štiavnicu - múzeum + sokoliari, Liptovský Mikuláš - kontaktnú ZOO  a v piatok absolvovali zábavnú prehliadku mesta BB.

       

       

    • Školské výlety
     • Školské výlety

     • Jún je aj čas školských výletov, na našej stránke si môžete pozrieť niektoré zaujímavé tipy, ktorých sa naši žiaci mali možnosť zúčastniť.

      Triedy 1. ročníka sa vo štvrtok 8. júna vybrali do Zveroparku Revište, kde spoznávali známe i menej známe živočíchy, príjemným spestrením prehliadky bol aj hladkací kútik, labyrint i šmýkačka, či hry na preliezkach. Do galérie 1.A: Fotoalbum boli pridané fotografie. Žiaci 7.B svoj školský výlet spojili s poznávaním slovenských ľudových tradícií. Cestou do Heľpy navštívili výrobcu gájd a vyrezávaných črpákov v Slovenskej Ľupči. Pozreli si salaš pod Kráľovou hoľou a naučili sa niekoľko ľudových piesní v sprievode heligonkára  z Heľpy.  Na Šumiaci sa dozvedeli niečo z histórie v Múzeu zvoncov a prezreli si aj zbierku slovenských ľudových krojov. Zaujímavá bola aj návšteva starej fary a amfiteátra v Heľpe. Do galérie 7.B: Web stránka: Śkolský výlet Heľpa - Śumiac boli pridané fotografie. 8.B sa v rámci triedneho výletu "túlala" v okolí Žarnovice. Po presune vlakom nás Zverobus odviezol do Zveroparku, kde sme absolvovali program s prehliadkou, súťažami, tvorivými dielňami a super opekačkou. Potom sme sa prírodou presunuli na zrúcaninu hradu Revište, kde sme obdivovali snahu o záchranu tohto kedysi významného hradu. Neskôr sme ešte absolvovali podvečerné športové aktivity a unavení teplom a slnkom sme sa vlakom presunuli domov. Do galérie 8.B: Web stránka: Triedny výlet 2017 boli pridané fotografie. Aj triedy 5. ročníka navštívili 15. júna Zveropark. Do galérie 5.B: Fotoalbum boli pridané fotografie. A na záver, 6.A bola vo štvrtok 15. júna na DOD v Prezidentskom paláci v Bratislave. Bol to výborný školský výlet s krásnymi zážitkami. Do galérie 6.A: Web stránka: DOD v Prezidentskom paláci boli pridané fotografie.

    • Práva detí očami detí
     • Práva detí očami detí

     • Do galérie Práva detí očami detí boli pridané fotografie. Naša žiačka 8.B triedy, Nasťa Vráblová, bola ocenená v súťaži Práva detí očami detí, ktorú vyhlásila Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou prezidenta SR.  Súťažilo sa vo vlastnej literárnej tvorbe v 3 kategóriách. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo na Smolenickom zámku počas medzinárodnej konferencie o médiách.

    • Návšteva RTVS v Banskej Bystrici
     • Návšteva RTVS v Banskej Bystrici

     • V pondelok 5. júna žiaci 7.B triedy v  rámci mediálnej výchovy navštívili priestory Slovenského rozhlasu a televízie v Banskej Bystrici. Mali tak možnosť oboznámiť sa s prácou rozhlasových a televíznych redaktorov a moderátorov, prezrieť si vysielacie štúdiá, ako aj priamo si vyskúšať rozprávanie na mikrofón a na kameru, dokonca aj pracovať s kamerou. Exkurzia bola veľmi zaujímavá, poučná a všetkým sa páčila.

    • MDD
     • MDD

     • Deň detí na našej škole sa niesol v duchu zábavy, hier a súťaží a každý si mal možnosť vybrať podujatie, ktoré ho baví. Najprv sme začali súťažou matematických zručností MATBOJ, kde súťažili štvorčlenné družstvá z každej triedy 2. stupňa. Absolútnym víťazom bolo 4-členné družstvo zo 7.A. Potom sme sa presunuli do parku pod Pamätníkom SNP a tam sa už súťažilo v počte korčuliarov, skokov cez švihadlo a mnohých ďalších zábavných súťažiach. Svoj program nám predstavili aj sokoliari a na záver, už v priestoroch školy sa konala každoročná súťaž Tvoja tvár je mi povedomá. Do galérie MDD boli pridané fotografie. Vyhodnotenie súťaže nájdete v Novinkách plus v hornom menu-Vyhodnotenie školských súťaží.

    • Regionálne dejiny v Múzeu SNP
     • Regionálne dejiny v Múzeu SNP

     • V tomto školskom roku absolvovalo 62 žiakov  8. ročníka našej školy  predmet Regionálne dejiny v priestoroch Pamätníka SNP. Vedenie ZŠ vytvorilo v spolupráci s vedením Múzea SNP projekt zameraný na priblíženie histórie regiónu, problematiky 2. svetovej vojny,  prepojeným na súčasné problémy narastajúceho extrémizmu a porušovania ľudských práv v spoločnosti. Odborní  lektori realizovali vyučovanie priamo  v expozíciách múzea a najmä zážitkovým učením. Žiakom priblížili rôzne historické  artefakty a dokumenty.  Podnecovaním ku kritickému mysleniu  sa všetkých snažili zaujať. Prezentáciou záverečných projektov posledný májový týždeň zavŕšili naši žiaci vyučovanie Regionálnych dejín v tomto školskom roku. Do galérie Regionálne dejiny v Múzeu SNP boli pridané fotografie.

    • Literárna exkurzia - 6. ročník
     • Literárna exkurzia - 6. ročník

     • V utorok 23. mája boli na literárno-dejepisnej exkurzii žiaci 6. ročníka a navštívili Múzeum Pavla Országha-Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, na cintoríne si pripomenuli pamiatku slávnych osobností, ďalej navštívili Archeopark Mokrý Kút, pravekú osadu vo Vyšnom Kubíne a exkurziu zakončili návštevou rodného domu Martina Kukučína v Jasenovej. Fotodokumentácia z exkurzie bude onedlho vo Fotoalbume.Do galérie Literárna exkurzia - 6. ročník boli pridané fotografie.

    • Jazykovo-poznávací pobyt
     • Jazykovo-poznávací pobyt

     • Žiaci 6.-8. ročníka sa v termíne 22.-27. mája zúčastnili poznávacieho pobytu: Rakúsko-Nemecko-Švajčiarsko-Europa Park. Z programu, ktorého sa zúčastnili, vyberáme: Prehliadky historického jadra mesta Hohensalzburg, Národného parku Berchtesgaden, najstaršej soľnej bane v Európe Salzbergwerk, Innsbrucku - olympijskeho centra, gotického historického jadra mesta a zámku Neuschweinstein, Zürichu - prehliadka mesta, zastávka pri Rýnskych vodopádoch.

    • Science centrum VIDA!
     • Science centrum VIDA!

     • Vo štvrtok 4. mája mali žiaci 6. ročníka možnosť zažiť prírodné vedy pokusmi, objavmi, prednáškou a hrami v zábavnom vedeckom parku VIDA! v Brne. V detskom science centre v unikátnej stálej expozícii rozdelenej do štyroch tematických celkov: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet si na ploche takmer 5000 m2 mohli pozrieť a vyskúšať okolo 170 interaktívnych exponátov. V Divadle vedy mohli zažiť predstavenie plné zábavných pokusov. Fotky z prírodovednej exkurzie si môžete pozrieť vo Fototalbume.

    • Enviroakcie
     • Enviroakcie

     • Dňa 21. apríla navštívila prvákov pani Mgr. B. Mistíková zo SAŽP. Prváci sa dozvedeli, ako fungujú vzťahy v prírode. Praktickými aktivitami zistili, že všetky jej súčasti sú navzájom prepojené, zopakovali si ako správne triediť odpad a spoznali liečivé bylinky aj zmyslovým vnímaním. Na záver si vyrobili ekopanáčikov z odpadového materiálu. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo Fotoalbume.

    • Enviroakcie vrámci projektu Erasmus+
     • Enviroakcie vrámci projektu Erasmus+

     • Aktivity projektu Erazmus+ a Dňa Zeme prebehli na našej škole od 22. marca do 21. apríla. V stredu 22. marca každá trieda  vytvorila základ budúceho posteru, do ktorého materiály zbierali počas celého mesiaca. V pondelok 24. apríla boli postery z ich mesačnej práce vyhodnotené. Žiaci počas mesiaca pestovali v triede bylinky, ktoré použili do pomazánok v piatok 21.4, kedy robili v triedach zdravé nátierky zo slovenských surovín. 22.3. na Svetový deň vody bol v jedálni k dispozícii vodný bar - ochutnávka a hlasovanie o najchutnejšiu minerálnu vodu z okolia. Prázdne plastové fľaše žiaci využili na výrobu mini-kvetináčov, do ktorých zasadili bylinky. Ďalšie použili ako eco-kvetináče na výsadbu kvetín a skrášlenie vnútorného dvora školy. Okolie školy vyčistili aj od odpadkov, ktoré tam našli nahádzané z chodníka. Žiaci sa v rámci vyučovacích hodín všetkých predmetov v tento mesiac zaoberali enviro témami viac ako inokedy. V piatok 21. apríla riešili kvíz o tom, čo sa za tento mesiac nové naučili. Vyhodnotenie Enviromesiaca nájdete na našej stránke v Novinkách plus. Z akcií si už môžete na stránke pozrieť fotodokumentáciu - Enviroakcie vrámci projektu Erasmus+.