• Detská lesnícka univerzita
     • Detská lesnícka univerzita

     • Národné lesnícke centrum spustilo ďalší ročník projektu Detská lesnícka univerzita. Deti zo základných škôl sa budú učiť ako sa starať o les, ako ho rozumne využívať a chrániť. Aj osem žiakov 6. ročníka našej školy sa zúčastňuje tohto projektu, v piatok 21. októbra boli na prvej prednáške na Technickej univerzite vo Zvolene a v tomto školskom roku celkovo absolvovali 10 prednášok. Na úvod dostali študijný materiál - pracovné listy, index študenta a zelené tričká s logom projektu. Do galérie Detská lesnícka Univerzita sú pridávané fotografie z každej ďalšej prednášky ako aj zo záverečných promócií. Viac na http://zvonline.sk/vo-zvolene-zacala-dalsia-detska-lesnicka-univerzita/

    • ÚĽUV - tvorivé dielne
     • ÚĽUV - tvorivé dielne

     • V súčasnosti je potrebné venovať v inovovanom ŠkVP systematickú pozornosť technickému vzdelávaniu už na primárnom a nižšom strednom stupni vzdelávania. Polytechnická výchova vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce sa stala jedným zo základných predpokladov, ktoré ovplyvňujú žiakov, rozvoj ich pracovných zručností, prináša im množstvo zážitkov a objavov a významne ovplyvňuje ich rozhodovanie o budúcej profesijnej orientácii. Preto aj naša škola chce v tomto školskom roku vytvoriť dobré pracovné podmienky na vyučovanie tohto predmetu. Žiaci absolvujú predmet vo vyhovujúcich podmienkach tvorivých dielní ÚĽUV. Do galérie Úľuv - tvorivé dielne boli pridané fotografie.

    • Fyzikálna exkurzia - 6. ročník
     • Fyzikálna exkurzia - 6. ročník

     • V stredu 28. septembra sa žiaci 6.A triedy zúčastnili na fyzikálnej exkurzii do Energolandu v AE Mochovce. Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny. Žiaci sa mali možnosť vydať na dobrodružnú cestu - odyseu energie. Preskúmali celú evolúciu energie – od Veľkého tresku až po blízku budúcnosť v 3D kine. Pozorovali ich tepelný obraz v reálnom čase. Zahriali sa na neuveriteľných pretekoch na interaktívnej podlahe. Zisťovali ako s energiou človek nakladal v minulosti a dnes. A mnohé ďalšie mohli nájsť v 33 interaktívnych sekciách, ktoré poskytovali všetky potrebné informácie o rôznych energiách. O ich využití, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Trieda 6.B sa exkurzie zúčastnila 19. októbra. Do Fotoalbumu boli pridané fotografie z akcie.

    • 26. september - Deň jazykov
     • 26. september - Deň jazykov

     • V rámci Dňa jazykov si žiaci II. stupňa v pondelok 26. septembra pripravili výzdobu triedy a nacvičili scénku z rozprávky o Snehulienke obohatenú o výrazy z jazyka tej krajiny, ktorú si vylosovali. Vyhodnotenie ako aj fotografie z akcie budú čoskoro na stránke školy.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia !

              Od pondelka 7.3.2016 rodičia podporujúci učiteľov prostredníctvom iniciatívy Zelená stužka vstúpili do štrajkovej pohotovosti rovnako ako učitelia ZŠ, SŠ a VŠ. Záleží nám na tom, aby doterajšie úsilie učiteľov, odborníkov v školstve, ale aj rodičov prinieslo konečne konkrétne výsledky a nevyšlo nazmar. V minulom ozname sme Vám preposlali odkaz, v ktorom je zo strany rodičov podpora pre školy tým, aby v piatok deti nechodili do školy. Nakoľko sa situácia zmenila a iniciatíva rodičov prešla do štrajkovej pohotovosti, prosíme Vás, aby ste podporu učiteľov vyjadrili nasledovným spôsobom. Žiaci budú chodiť do školy aj v spomínané piatky, ale symbolicky môžu byť oblečené v zelenom, stačí málo, ráta sa akákoľvek časť odevu.

      Ďakujeme za podporu a pochopenie

      vedenie školy

                                                            

       

    • ISIC karty
     • ISIC karty

     • V hornom menu O škole - ISIC nájdete info pre rodičov ohľadom podmienok a postupov predĺženia ISIC karty na ďalšie obdobie, či už na dopravu alebo na zľavy.

    • Vážení rodičia!
     • Vážení rodičia!

     • Od pondelku 8. februára 2016 prebieha vyučovanie na našej škole v bežnom režime. Všetci žiaci sa učia podľa platného rozvrhu hodín. Škola zostáva aj naďalej zapojená do štrajku tzv. štafetovým spôsobom. Vyučovanie však prebieha plynule, všetky predmety sú odučené odborne.

      Výpisy známok za 1. polrok školského roku 2015/2016 dostali žiaci v pondelok 8.2.2016.

    • List rodičom
     • List rodičom

     • list_rodicom.docx

      Vážení  rodičia, v posledných dňoch ste boli informovaní prostredníctvom e-mailovej pošty o zapojení učiteľov našej školy do štrajku. Ďakujeme vám za vašu podporu v našej snahe zlepšiť situáciu v školstve. Uvedomujeme si, že mnohým z Vás spôsobíme nemalé problémy. Dovoľte nám, aby sme vás informovali o našich plánovaných aktivitách. Keďže  sa do neobmedzeného štrajku  rozhodlo  na našej škole zapojiť väčšina pedagogických zamestnancov vrátane vychovávateliek ŠKD, nie je možné zabezpečiť chod školy, a teda bude musieť byť škola od 25.1. 2016 zatvorená. V prevádzke nebude ani školský klub detí. Polročná klasifikácia už bude v tomto termíne uzavretá. Výpisy známok za 1. polrok dostanú žiaci po ukončení štrajku. Potvrdenie o zatvorení školy, ktoré by ste mohli potrebovať pre zamestnávateľa, si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy v pracovné dni od 7.30 - 15.00 hod. O všetkých následných aktivitách ako aj o termíne ukončenia štrajku Vás budeme informovať na webovej stránke školy www.zsssvbb.edupage.org,  na nástenke vo vstupnej chodbe školy a e-mailom. Opätovne ďakujeme za porozumenie a podporu.

    • Vianočná burza
     • Vianočná burza

     • Vianočná burza úspešne prebehla, ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, výťažok z burzy bol 1 888 € a bude použitý na rekonštrukciu ihriska.

    • Majstrovstvá v šachu
     • Majstrovstvá v šachu

     • Do galérie Majstrovstvá v šachu boli pridané fotografie. 28. októbra sa konali Školské majstrovstvá okresu Banská Bystrica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Aj z našej školy sa týchto majstrovstiev zúčastnili vybraní deviataci. Obsadili 2. miesto v okrese a Nina Maďarová z 9.A sa umiestnila na 3. mieste a postupila do krajského kola. Gratulujeme.

    • Ako motivovať deti k čítaniu
     • Ako motivovať deti k čítaniu

     • V piatok 6. novembra sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili na besede s Tiborom Hujdičom - pánom Mrkvičkom. Pán Mrkvička je autorom relácie “detská knižnica” o kvalitných knihách pre deti a mládež vysielanej donedávna v Slovenskom rozhlase, propagátorom čítania detí a deťom, vedie semináre pre knihovníkov o práci s detským čitateľom, semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti a je neúnavným čitateľom všetkým rodičom a deťom, ktorí chcú skvelú knihu pre deti počúvať. Jeho dramatizované čítanie mali možnosť zažiť aj naše deti.

    • Deň jazykov na našej škole
     • Deň jazykov na našej škole

     • 28. septembra si žiaci našej školy pripomenuli Deň európskych jazykov. Jeho cieľom bolo priblížiť jazyk, ktorým sa v týchto krajinách hovorí, ale aj históriu, súčasnosť, resp. kultúru európskych krajín. Ďakujeme všetkým žiakom, ale aj učiteľom cudzích jazykov a triednym učiteľom, ktorí sa pričinili o to, že táto akcia patrila medzi tie vydarené akcie našej školy. Viac sa môžete dočítať v ľavom menu - Novinky plus - Napísali o nás a pozrieť fotografie vo Fotoalbume -  Deň jazykov.

    • Orava, Kysuce
     • Orava, Kysuce

     • Do galérie Orava, Kysuce boli pridané fotografie. Ďalší vydarený výlet Cestovateľského krúžku nájdete zdokumentovaný v ľavom menu - Krúžky - Cestovateľský krúžok.

     • Vzory tlačív

     • Žiadosti, potvrdenia, ospravedlnenia z neúčasti na vyučovaní a iné dokumenty na stiahnutie nájdete v hornom menu - O škole - Vzory tlačív.