• Biologická exkurzia pre 6. ročník

     • Vo štvrtok, 14. októbra a následne v piatok, 22. októbra, sa žiaci 6.A a 6.B triedy zúčastnili biologickej exkurzie v rámci programu Zelená škola. Navštívili ekologickú farmu rodiny Hiadlovských  v Slovenskej Ľupči. Mali možnosť vidieť intenzívne hospodárstvo v praxi a agroturizmus, dozvedeli sa o výrobe mliečnych výrobkov a o hospodárstve. Mohli nakŕmiť malé teliatka a vidieť špeciálneho robota na dojenie kráv, prípadne si vyrobiť si tvarohové srdiečko z odhriateho mlieka. Pre žiakov bol pripravený obed z lokálnych sezónnych potravín priamo z hospodárstva. Farma je známa tým, že podporuje lokálny trh a dodávateľov. Majiteľov veľmi potešilo, že už  tak mladí žiaci sa zaujímajú o túto problematiku, ktorí mali veľmi veľa otázok.

     • Noc výskumníkov

     • Mottom 15. ročníka Európskej Noci výskumníkov je “Vyskúšaj to! Je to veda.“. A my sme to do bodky splnili! Zážitkovým vyučovaním, prostredníctvom pokusov sme ukázali, že za javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia. Hlavnými aktérmi boli žiaci a... a sublimácia suchého ľadu! Viac na: https://www.nocvyskumnikov.sk/o-festivale.html

     • Technika v rámci Zelenej školy

     • V dňoch 20.9. a 22.9. sme so žiakmi šiesteho ročníka v rámci programu Zelenej školy na hodine techniky pripravili domáce bryndzové, vajíčkové a mrkvové pomazánky. Rešpektovali sme lokálnych predajcov. Žiaci si priniesli vlastný upečený kváskový chlebík, domáce vajíčka a bryndzu. Uhorky, cibuľu a pažítku zo záhrady. Paradajky zbierali aj zo záhonu pod školským ihriskom, ktorých priesady sadili v júni s pani učiteľkou ešte naši minuloroční deviataci. Chceli sme hlavne poukázať na sezónnosť a kvalitu plodov, ktoré nám rastú teraz na jeseň.

    • Triedne rodičovské schôdzky
     • Triedne rodičovské schôdzky

     • V týždni od 27. septembra sa konali triedne rodičovské schôdzky, vzhľadom k súčasnej situácii buď online formou alebo vo vonkajších priestoroch. Ďakujeme rodičom, že si našli čas a prebrali spolu so zástupcami Rodičovskej rady a triednymi učiteľmi dôležité informácie týkajúce sa aktuálneho školského roku.

      Školský poriadok ZŠ SSV na rok 2021/2022 je k nahliadnutiu v hornom menu - O ŠKOLE - Profil školy.

      Teší nás každý pozitívny ohlas, prípadne konštruktívne návrhy a pripomienky, ktoré sa k nám dostanú zo strany rodičov a taký jeden dávame aj do pozornosti v hornom menu - O ŠKOLE - Profil školy - Napísali nám.

     • Učenie v prírode

     • Každé ročné obdobie má svoje čaro. Ale jeseň so svojimi farbami obohatená o dozrievajúce dary prírody za nádherného slnečného dňa nemá chybu. A práve takýto prekrásny deň využili naši druháci, aby sa mohli učiť priamo v prírode. Navštívili dedinu Povrazník, kde ich pozvala milá pani Miklošová, našej druháčky Elišky maminka. Mali možnosť navštíviť hospodársky dvor, kde si nielen prezreli domáce zvieratká, ale ich aj nakŕmili a všeličo zaujímavé sa o nich podozvedali.  

      Pani Miklošová pripravila pre deti úlohy na zmyslové poznávanie prírody. Určovali plody podľa chuti, vône, hmatu, hľadali ich na obrázku, v piesňach, v hádankách. Spoznali však aj množstvo rastliniek, o ktorých dosiaľ ani nepočuli.  Napr. citrónová verbena, ačokča, stevia, yzop, krasuľka, moruša, mišpuľa, drienka, bavlník, limetka, škoricovník, ginkgo, muchovník, hlošina.... Videli aj známu klasiku: rôzne druhy rajčín, paprík, černice, jahody,  jabĺčka, fazuľu, tekvice, bylinky. Nemenej zaujímavé však bolo ich ochutnávanie. Popri tom sa deti podozvedali mnohé zaujímavosti o ich pestovaní, či spracovaní. Naši druháčikovia zakončili svoj deň plný dojmov a zážitkov  v keramickej dielni nákupom suvenírov.

     • Medzinárodný deň SUDOKU

     • Keď sa povie Sudoku, predstavíme si čísla v mriežke 9 x 9. Preto nie je žiadnym prekvapením, že práve deň 9. 9. sa stal jeho medzinárodným dňom. A ako ho osláviť? No predsa riešením!

    • Vážení rodičia žiakov 9. ročníka,
     • Vážení rodičia žiakov 9. ročníka,

     • v prípade, že Váš  syn / dcéra, dovŕši v mesiacoch september, október, november 15 rokov, môžete požiadať o dotáciu na stravu, nakoľko dieťa stráca nárok na zvýšený daňový bonus podľa paragrafu 4. odst. 3. písm.c zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v SR v znení neskorších predpisov. Dokument Čestné vyhlásenie nájdete v hornom menu: Žiaci a rodičia - Dokumenty - Vzory tlačív.

    • Vážení rodičia,
     • Vážení rodičia,

     • Nový školský rok sme otvorili vo štvrtok, 2. septembra. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste nezabudli na Vyhlásenie o bezpríznakovosti Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx. Toto vyhlásenie bude potrebné vyplniť, aj v prípade, že dieťa bude chýbať 3 a viac dní, vrátane soboty, nedele. V prípade, že žiak spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičom, aby ste o tom informovali školu prostredníctvom formulára Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx. Dochádzka žiakov na vyučovanie je povinná. V piatok 3.9. majú žiaci II. stupňa prvé 3 hodiny triednické a 4. a 5. vyučovacia hodina sa učí podľa rozvrhu. Žiaci I. stupňa majú hodiny v tento deň podľa pokynov triedneho učiteľa. Stravovanie v ŠJ je zabezpečené od 3.9. Od pondelku 6.9. sa už všetci žiaci školy učia podľa platného rozvrhu hodín. Všetci žiaci školy vchádzajú do budovy školy s rúškom, vo vstupnej hale školy je zabezpečený ranný filter.

    • Rozvrh hodín a rozpis do ŠJ
     • Rozvrh hodín a rozpis do ŠJ

     • Aktuálny rozvrh hodín na školský rok 2021/2022 je už zverejnený na stránke školy. Rozpis tried do školskej jedálne  platný od 6.9.2021 nájdete tu - Rozpis_obedov(4).docx. Pokiaľ sa Vaše dieťa stravuje v školskej jedálni, prosíme Vás o plánovanie popoludňajších záujmových aktivít vzhľadom na daný rozpis, nakoľko v súčasnej situácii nebude možné nedodržiavanie rozpisu. V prvom vyučovacom týždni môže ešte dôjsť k malým zmenám, ale čas na odstravovanie majú žiaci do 14.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

    • Spoločnými krokmi ku zdraviu
     • Spoločnými krokmi ku zdraviu

     • V pondelok 21. júna sa úspešne ukončila na našej škole dvojmesačná výzva „Spoločnými krokmi ku zdraviu“. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, učiteľom, rodičom či nepedagogickým zamestnancom, ktorých zaujímalo, koľko denne dokážu prejsť krokov. V mesiaci jún sme spoločne nachodili neuveriteľných 14 456 517 krokov. Najväčšie uznanie v mesiaci jún si zaslúži trieda 2.Btrieda 5.A, ktorej žiaci nachodili  vyše 4 milióny krokov.  Dúfame, že vyhodnotením naša výzva nekončí. Veríme, že ste si uvedomili potrebu pešej chôdze a toho ako pozitívne vplýva na náladu človeka a jeho zdravie. Aj malý krok pre človeka, je veľký skok pre ľudstvo.

     • Kurz prvej pomoci

     • 28. júna sa prváčikovia z našej školy zúčastnili zážitkového kurzu prvej pomoci. Medzi deti prišli pani riaditeľka RNDr. Zuzana Stanová a pani Ing. Zuzana Spodniaková. Deti sa naučili, čo je to resuscitácia, kedy je potrebná a ako pri nej postupovať. Na figuríne si mohli vyskúšať nepriamu masáž srdca, naučili sa, čo je stabilizovaná poloha, kedy je potrebná a aj prakticky si vyskúšali, ako treba zraneného do nej uložiť. Dozvedeli sa,  ako ošetriť poranenie, aký zdravotnícky materiál sa pri tom používa. Vyskúšali si na sebe základy obväzovej techniky. Ďakujeme Červenému krížu za veľmi užitočne strávené predpoludnie, za množstvo  informácií, praktických zručností a aj za darčeky, ktoré deti veľmi potešili. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • Ročníkové práce

     • V predposledný týždeň tohto školského roku žiaci 4. ročníka prezentovali svoje ročníkové projekty na vybrané témy. Pripravili si hodnotné prezentácie, ktoré vyjadrovali ich špecifický záujem. Cieľom projektov je, aby sa žiaci učili nielen vystupovať, ale i počúvať, aktívne diskutovať a argumentovať. Tento ročník prezentácií bol nad očakávanie úspešný.

     • Akcia projektu Zelená škola

     • Dňa 9. júna si žiačky 7.B triedy pripravili rozhlasovú reláciu na problematiku palmového oleja a Fair Trade v rámci projektu Zelená škola.  Žiačky 7.C triedy vyhotovili plagátiky s potravinami, ktoré obsahujú palmový olej. Máme pre Vás malú dobrovoľnú úlohu. Na enviro nástenke na  medziposchodí napíšte jeden produkt, ktorý ste našli  v obchode s označením FairTrade a jeden produkt, ktorý má v sebe palmový olej.  Záleží nám na tom, aby sme nepodporovali fyzickú prácu detí v chudobných krajinách a aby sme podporovali našich slovenských dodávateľov. Skúsme spoločne viac čítať etikety na potravinách a všímať si čo konzumujeme a či to neškodí prírode, nám, alebo iným ľuďom.  

    • Ça y est!
     • Ça y est!

     • Pomaly sa stáva zvykom, že v júni sa naši žiaci zúčastňujú skúšok DELF - Diplôme d´Etudes en Langue Française, čiže bojujú o získanie medzinárodne uznávaného certifikátu, ktorý potvrďuje ich schopnosť používať francúzsky jazyk vo viacerých oblastiach (posluch, písanie/produkcia textu a komunikácia s Francúzom). Jazykový certifikát oficiálne vydáva CIEP (Centre international d’études pédagogiques) a francúzske Ministerstvo školstva. Srdečne gratulujeme k získaniu tohto certifikátu Kristíne Krnáčovej, Andrejovi Ambrózimu, Laure Šulekovej a Eliške Bizoňovej.

    • Čiastočné zatmenie Slnka
     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • Vrámci projektu Erasmus+ sa vo štvrtok 10. júna piataci a šiestaci zúčastnili na pozorovaní čiastočného zatmenia Slnka. Deviataci prichystali k tejto téme príklady pre piatakov, ktoré spolu s fotodokumentáciou budeme zdieľať s našimi partnermi projektu. Výsledkom nášho pozorovania bude zbierka úloh z matematiky ako súčasť našich projektových výstupov.

    • Spoločnými krokmi ku zdraviu
     • Spoločnými krokmi ku zdraviu

     • Za mesiac máj sa nám spoločne podarilo nachodiť: 27  747 354 krokov. Všetkým zapojeným triedam ďakujeme za účasť a veríme, že sa každým dňom zlepšujete a prekonávate počet nachodených krokov. Gratulujeme triede II. A, ktorej sa podarilo nachodiť najviac krokov za mesiac máj.

       

      Koľko krokov denne naozaj potrebujeme?

      Pri rozdelení na celý týždeň to vychádza len na polhodinku denne. Za polhodinu chôdze v strednom tempe zvládnete spraviť približne 3- až 4-tisíc krokov. Chodiť by ste mali teda aspoň hodinku denne, čo sa rovná približne 6 – 8-tisíc krokom. Menej ako 5-tisíc krokov denne je príznakom sedavého spôsobu života. Ak spravíte nad 10-tisíc krokov denne, môžete sa už považovať za aktívneho človeka.

    • Školy za demokraciu
     • Školy za demokraciu

     • V júni 2021 sme úspešne ukončili ďalší rok spolupráce s Centrom komunitného organizovania aktivít spojených s projektom Školy za demokraciu. V školskom roku 2020/2021 boli do projektu zapojení žiaci 9.B triedy. Stretnutia a diskusie žiakov sa uskutočnili počas dištančného vyučovania v online priestore a následne v máji a júni sa žiaci stretli s lektorom projektu aj prezenčne.  Dozvedeli sa množstvo  informácií, faktov a zaujímavostí v oblasti dodržiavania a porušovania ľudských práv. Žiaci  mali možnosť diskutovať, prejaviť svoj názor a rozvíjať tak aj kritické myslenie.