• Slovenský jazyk

    • Olympiáda slovenského jazyka: OKRESNÉ KOLO

                                             4 . miesto:  

      

      "A slovo bolo u Boha" - prednes poézie a prózy:

     KRAJSKÉ KOLO:            IV. kategória - poézia: .miesto 

                                                                     - próza:  .miesto     

      

     Fuggerovská cesta - po stopách bystrickej medi -  autorská literárna súťaž pre žiakov II. stupňa 

     Šaliansky Maťko - prednes povesti

     OKRESNÉ KOLO: . miesto -                                                          

     Prednes poézie a prózy:  - REGIONÁLNE  KOLO 

     II. kategória

     1. miesto: 

     2. miesto:

     III. kategória

     1. miesto: 

     1. miesto:

     Kováčova Bystrica - CELOŠTÁTNE  KOLO 

     I. kategória

     1. miesto:               

     II. kategória

     3. miesto:

     Jar Kláry Jarunkovej - REGIONÁLNE  KOLO 

     II. kategória

     1. miesto: 

     2. miesto:  

     III. kategória

     1. miesto: 

     2. miesto:

     Sládkovičova lipa - REGIONÁLNE  KOLO 

     1. miesto: 

     2. miesto:  

     Ypsilon - Slovina je hra