• Matematika

    •            

     Pytagoriáda

                 Školské kolo:

       Kategória P3:

     1. miesto: Leon Vernarec, 3.A, Dominika Kováčová, 3.B

     2. miesto: Michal Nemčok, 3.A, Lucia Pivarčiová, 3.B

     3. miesto: Ján Kvasna, 3.A, Tomáš Cmarko, 3.A

     4. miesto: Ella Predajnošová, 3.B, Viktória Babinská, 3.B,

                       Ella Rybárová, 3.A, Matyáš Kušniar, 3.B

     5. miesto: Ema Kunická, 3.A, Lucia Plintovičová, 3.A

       Kategória P4: 

     1. miesto: Simona Mazúrová, 4.B

     2. miesto: Matúš Moravčík, 4.A

     3. miesto: Ella Červenková, 4.B

     4. miesto: Nina Grešová, 4.B, Olívia Bacíková, 4.B

     5. miesto: Jakub Hudoba, 4.B

     6. miesto: Samuel Ján Orlický, 4.B

     7. miesto: Simona Šimková, 4.A, Viktória Rajnohová, 4.A

       Kategória P5: 

     1. miesto: Sabína Mrázová, 5.B

     2. miesto: Oliver Frgelec, 5.B

     3. miesto: Zuzana Chrobáková, 5.B

     4. miesto: Alex Slezák, 5.A, James Martin Estrera, 5.B

     6. miesto: Magdaléna Hriňová, 5.B

     7. miesto: Simona Raffajová, 5.B

     8. miesto: Lukáš Podracký, 5.B

        Kategória P6:

     1. miesto: Katarína Kúdelová, 6.A

     2. miesto: Leonard Laco, 6.A

     3. miesto: Zuzana Maslíková, 6.A

     4. miesto: Lucas Štúber, 6.B

     5. miesto: Ela Cmarková, 6.B

     6. miesto: Dominik Danihel, 6.A

     7. miesto: Aneta Hrinková, 6.B

     8. miesto: Tatiana Babicová, 6.A

     9. miesto: Sofia Bieliková, 6.B

     10. miesto: Dominik Belopotočan, 6.A

     11. miesto: Júlia Plintovičová, 6.B

     12. miesto: Nella Laura Lovaššová, 6.B

      Kategória P7:

     1. miesto: Emma Fotopulosová, 7.C

     2. miesto: Liana Boľošová, 7.B

     3. miesto: Viktória Pôbišová, 7.C

     4. miesto: Kristián Belopotočan, 7.A

     5. miesto: Teo Škorpil, 7.B, Ján Polóny, 7.B

     7. miesto: Veronika Šuleková, 7.C

     8. miesto: Jasmine Ridene, 7.C, Adam Šebeň, 7.A, Paulína Čadeková, 7.B

     Kategória P8:

     1. miesto: Andreas Badinský, 8.B

     2. miesto: Jakub Kladivík, 8.A

     3. miesto: Roman Kerner, 8.B

     4. miesto: Matej Stanislav, 8.B

     5. miesto: Milan Štiblický, 8.A

     6. miesto: Andrej Gustáv Ambrózi, 8.B, Simon Podracký, 8.A

     8. miesto: Tatiana Randová, 8.B, Eliška Bizoňová, 8.B

     10. miesto: Dominika Mitická, 8.A

     11. miesto: Olívia Podracká, 8.A

     12. miesto: Karen Behúlová, 8.A

     Matematická olympiáda

     Okresné kolo:               

     5. ročník:

     . miesto:

     6. ročník:

     . miesto:

     7. ročník:

     . miesto:

     8. ročník:

     . miesto: 

     9. ročník:

     . miesto:

     IQ olympiáda

     Celoslovenské kolo:

     . miesto: