• Zelená škola

    • O programe Zelená škola

     Zelená škola je výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Naša škola sa nechce len o životnom prostredí učiť, ale snaží sa zmeniť naše konanie. Realizujeme dlhodobé, praktické a vzdelávacie aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

     Naša škola je aj v školskom roku 2021/2022 zapojená v programe Zelená škola, pričom sa venujeme prioritnej téme Potraviny.

     Naše ciele sú:

     • Zvýšiť množstvo regionálnych produktov v školskej jedálni.
     • Znížiť množstvo palmového oleja v desiatach žiakov.
     • Začleniť tému potraviny a problematiku FairTrade do viacerých vyučovacích predmetov.
     • Pokračovať v pravidelnom monitorovaní a aktivitách zamerané na tému „Odpad“

     AKTIVITY:

     V dňoch 24. – 26.novembra sa na našej škole uskutoční Eko výzva s názvom: „Jeme zdravo, žijeme zdravo“. Taktiež Vás pozývame zapojiť sa do výzvy Mikuláš bez palmového oleja.

     Prečo chceme desiaty bez palmového oleja?

     • produkcia palmového oleja je pre planétu veľmi škodlivá,
     • zložka mnohých výrobkov, ktoré používame, ohrozuje dažďové pralesy a zvieratá na celom svete,
     • vyhynutiu čelia orangutany, ale napríklad aj slony, nosorožci, tigre a rôzne druhy vtákov,
     • chceme prispieť k zmenšeniu uhlíkovej stopy, tým, že nebudeme podporovať dovážanie produktov zo zahraničia,
     • zamyslime sa... Prečo radšej nepodporujeme slovenský trh a výrobky zo slnečnicového či repkového oleja, ktorý je typický pre naše oblasti?
     • najlepšou alternatívou sú lokálne suroviny.

     Čo preto môžeme urobiť?

     • čítaj zloženie produktu,
     • stiahni si appku Palm Oil Scanner do svojho mobilu: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.endlesspeak.palmoilscanner&gl=SK
     • hľadaj alternatívy,
     • jedzme to čo máme radi, ale myslime pri tom na naše zdravie a zdravie našej planéty.