Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Anglický jazyk Nemecký jazyk Francúzsky jazyk Ruský jazyk Slovenský jazyk Matematika Informatika Technika Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná výchova Ďalšie súťaže Testovanie

Výsledky súťaží

Anglický jazyk

 

Olympiáda anglického jazyka

 

Okresné kolo:

KATEGÓRIA 1A

3. miesto: Milan Urbáni, 7.A

KATEGÓRIA 1A

9-10. miesto: Samuel Lipovský, 8.A

Krajské kolo:

KATEGÓRIA 1C

4. miesto: Bianka Birčáková, 7.A