• Rada školy a Rodičovská rada

    • september 2020
     • Rada školy

      Rada školy

      Meno a priezvisko Zástupca RŠ za:
      RNDr. Jitka Jasenovcová ped. prac. školy
      Mgr. Jana Zacharovská ped. prac. školy
      Vlasta Tóthová neped. prac. školy
      Ing. Patrik Belopotočan Rodič. rada
      Bc. Michal Chrobák Rodič. rada
      Mgr. Eva Pikulová Rodič. rada
      Ing. Silvia Šuleková Kolláriková Rodič. rada
      Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc MsÚ BB
      Ing. Renáta Hláčiková MsÚ BB
      Ing. Miriam Lapuníková, MBA MsÚ BB
      Mgr. Ivana Michalíková MsÚ BB

       

    • september 2021
     • Rodičovská rada

      Rodičovská rada

      Za triedu: Meno a priezvisko
      1.A Mgr. Zuzana Hukeľová, PhD.
      1.B JUDr. Andrea Bacíková
      2.A Ing. Jana Dudášová
      2.B Bc. Beáta Vargová
      3.A Mgr. Katarína Chruščová
      3.B Ing. Lucia Vitásková
      4.A Ing. Alexandra Matulová
      4.B Radoslav Homola
      5.A Ing. Lenka Verešová
      5.B Ing. Dana Straková
      6.A Veronika Samborská
      6.B Erik Selecký
      7.A Mgr. art. Gabriela Tomajková
      7.B Ing. Iveta Ďuricová
      8.A JUDr. Zuzana Janšová
      8.B Bc. Mária Chrobáková
      8.C Ing. Silvia Šuleková Kolláriková
      9.A Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
      9.B JUDr. Katarína Patajová