• Poznávacie a jazykové pobyty v zahraničí

    • V školskom roku 2018/2019 sme absolvovali:

      Žiaci našej školy sa v dňoch 1.- 9. júna zúčastnili na jazykovo-poznávacom pobyte v Ilfracombe, vo Veľkej Británii.

     V dňoch 23. a 24. mája sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na jazykovo-poznávacom zájazde do Viedne. Žiaci navštívili letné sídlo Habsburgovcov - Schönbrunn, zámocké záhrady, ktorých súčasťou je najstaršia ZOO v Európe, zábavný park Prater a historické jadro mesta Viedeň.

     V školskom roku 2017/2018 sme absolvovali:

     V termíne od 20.5. do 25.5. 2018 sa 44 žiakov 7.8. a 9. ročníka pod vedením 4 pedagogických pracovníkov zúčastnilo Jazykovo-poznávacieho zájazdu do Paríža.

     Program je zostavený tak, aby žiaci mohli spoznať a navštíviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie kultúrne a historické miesta Paríža. Sú to predovšetkým: moderné architektonické centrum La Défense, veľký amalý Víťazný oblúk, ulicu Champs Elysées, Námestie Place De la Concorde, Louvre a jeho záhrady, Notre Dame, Centrum Georga Pompidou, Montmartre, Baziliku Sacré Coeur, ulicu de Clichi, Námestie Pigale, Eiffelovu vežu, France miniature a ďalšie významné miesta. V programe je aj návšteva zámku vo Versailles a plavba po Seine.