• Mliečny program

    •                                                                                       

     ZMENA!

     Naša základná škola sa zapojila aj v školskom roku 2021/2022 do programu "školské mlieko" 

     Hlavným cieľom nášho projektu "školské mlieko" je zlepšenie stravovacích návykov mladej generácie.
     Dbajme na to, aby naše deti mali zdravú výživu a dostatok pohybu.

     Zabezpečíme tak ich zdravý vývin, zlepší sa ich kondícia a podporí imunitný systém.
     Tento program je dotovaný z národných zdrojov a Európskej únie.

     Školské mlieko (dotované)  je realizované od 4.9.2017 cez školskú jedáleň pri výdaji obeda (žiak má nárok denne na dávku mlieka v množstve 250 ml)

     Naďalej  funguje aj automat na Brejky mlieka, ale cena bude nedotovaná.  Žiak si môže zakúpiť Brejky kartičku pri pani vedúcej a zároveň aj dobiť kredit na karte v hotovosti. Minimálna suma je 5,00 €. Sortiment produktov sa môže meniť v závislosti od distribúcie. Ceny všetkých Brejky výrobkov si môžete pozrieť na stránke www.skolskemlieko.sk ako aj na displeji automatu na škole.

     Ceny ponúkaných produktov v automate:

     mlieko neochutené                0,50 € (nedotované)  

     mlieko ochutené                    0,50 € (nedotované)

     džús                                          0,55 € (nedotované)

     Miečne dobrô banánové       0,70 € (nedotované)

      Hello Smoothie                    0,70 € (nedotované)

      

     Ako si nabijem brejky kartu?

           Na škole obržím novú  Brejky kartu s nulovým kreditom

     • kartu môžem dobiť ľubovoľnou sumou (doporučujeme nabiť sumou na obdobie minimálne 3 mesiacov), a to: 
     • prostredníctvom internetbankingu 
     • v hotovosti u vedúcej ŠJ (minimálna suma je 5,00 €) 
     • vkladom na účet priamo na pobočke Tatra banky.

           Aktuálny stav na Brejky karte si skontrolujem na stránke www.skolskemlieko.sk

      

     Dôležité informácie pri dobíjaní karty:

     číslo účtu IBAN: SK 041100 0000 0026 26179208/TATRSKBX (majiteľ účtu - RAJO, a.s.)

     Variabilný symbol: opísať celé číslo karty

     POZOR! Pri nesprávne uvedenom alebo chýbajúcom variabilnom symbole nebude platba priradená správne.

     BEZPEČNOSŤ: V prípade straty karty je možné kredit zablokovať a zostatok previesť na novú kartu. Tú obdržíte od osoby zodpovednej za mliečny program priamo na škole, rovnako ako aj postup ako zabezpečiť prevod kreditu.

     Rodič môže kontrolovať výber z automatu na portáli www.skolskemlieko.sk Pre prihlásenie použite heslo uvedené na karte (ktoré následne môžete zmeniť.