• Školské ovocie

    • Program školské ovocie

     Významná úloha ovocia a zeleniny v detskom veku

     S cieľom podporiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku sa od 1.9.2009 spustil v SR program "Školské ovocie". Dotovaný predaj v materských a základných školách, vrátane špeciálnych, vyplýva z Nariadenia vlády SR  č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách z 19.8.2009.

     Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, pre deti v materských školách, pre žiakov základných škôl a pre deti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Dotované ovocie a zeleninu nie je možné použiť na prípravu jedál a sú určené len na spotrebu žiakov v škole.

     Ciele programu:

     • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí v predškolskom a školskom veku,
     • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom veku,
     • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí,
     • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

      

     Naša Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica je do programu zapojená od 1.9.2013. V rámci tohto programu počas školského roka zabezpečujeme:

     • dodávku čerstvého ovocia a zeleniny v rozsahu 200 gramov na jedného žiaka za jeden týždeň,
     • dodávku šťavy 100 % v rozsahu 0,2 l na jedného žiaka na jeden týždeň.

     Kvalita dodávaného ovocia, zeleniny a ovocnej šťavy je prvej triedy. Ovocie je zabalené v egalizovanom obale. Na konzervovanie ovocnej šťavy dodávateľ garantuje nepoužívanie chemických konzervačných prvkov. Balenie pozostáva zo špeciálnych plastických otvárateľných obalov, ktoré sú uložené v papierovom kartóne.

     Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, ktoré priaznivo ovplyvňujú fyziologické procesy v našom organizme. Ovocie a zelenina obsahuje päť najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré zlepšujú našu kondíciu, posilňujú náš imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

     • vitamíny - posilňujú funkciu dôležitých orgánov v tele,
     • vláknina - podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení,
     • mastné kyseliny - sú cenné a obsiahnuté v šupke dužinatých plodov,
     • fruktóza a iné jednoduché cukry - dodávajú energiu pre organizmus,
     • minerálne látky - najmä draslík, priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy.

     Pri každodennej konzumácii nesmieme zabúdať na dôležitosť umývania ovocia a zeleniny!