Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Ochrana osobných údajov

Nadpis

Základné informácie

Prevádzkovateľ: Základná škola ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Adresa: Skuteckého 8, Banská Bystrica 97401
IČO: 35677716

Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonávajú v našej spoločnosti
ZODPOVEDNÉ OSOBY:
p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk
p. Ing. Daniela ŠNAJDEROVÁ, emailový kontakt daniela.snajderova@bpis.sk,
na ktoré sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracované v našej spoločnosti.