Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Školská jedáleň Platby, objednávanie stravy Mliečny program Školské ovocie Smernica čipových kariet ZŠ Identifikačné čísla stravníkov Zloženie jedál Réžijné náklady v ŠJ pri ZŠ SSV

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

skontrolujte si vo vlastnom záujme v stravovacom systéme Wega,  či Vaša dcéra (syn) chodí na obedy. Vydané obedy nájdete na hornej lište "Prehľady". Dole sa Vám zobrazí vybraný počet dní a na konci riadka je červeným písmom "Detail". Kliknite na príslušný deň a zistíte, či Vaša ratolesť chodí na obedy. Zároveň Vás prosím skontrolovať stav konta, pretože  réžia za mesiac september 2018 už bola zrealizovaná.

 

Adresa na stravovací systém WEGA: http://194.160.223.82/stravovanie/index.php

Kapacita jedálne: 72 miest 
Výdaj obedov:    1130 - 1400

             
 vedúca jedálne:    048/472 5452
 kuchyňa:               048/472 5451
zsssvbb.jedalen@gmail.com

Upozornenie pre používateľov internetovej aplikácie stravovacieho programu Wega!

Upozorňujeme všetkých používateľov stravovacieho systému WEGA, aby neodhlasovali svoje dieťa vtedy, keď mu "hodí odhlásenie do burzy". V takom prípade nebude odhlásený obed, len ho ponúkne do "burzy" pre niekoho, kto nemá objednaný obed a to v našom systéme objednávania nie je zaužívané.

Problém nastane hlavne v čase dlhodobejšej prestávky v stravovaní, napr. jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny, vianočné prázdniny a iné dni voľna. Vtedy systém berie do úvahy posledný deň varenia: napr. 13.2.2015 (piatok), po tomto dátume už systém dáva všetky odhlásenia do "burzy".

 

JEDÁLEŇ - informácie

Stravovanie v školských jedálňach podlieha legislatívnym predpisom, na základe ktorých sa výroba jedál riadi nasledovnými:

  • Materiálno spotrebnými normami pre školské stravovanie (aktualizované od 1.9.2016).
  • Odporúčanými výživovými dávkami podľa vekových kategórii (OVD).
  • Zostaveného jedálneho lístka v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z.z.
  • Hygienických požiadaviek v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 533/2007 Z.z.
  • Finančného príspevku od zákonného zástupcu na nákup potravín.

 

        Tieto skutočnosti zaručujú všetkým školským zariadeniam transparentnosť a objektivitu, nakoľko sú kontrolované jednak zriaďovateľom (mesto Banská Bystrica), RÚVZ Banská Bystrica a v neposlednom rade je to samotné dieťa a jeho rodič.

Z uvedeného vyplýva, že školské stravovanie sa diametrálne odlišuje od stravovania reštauračného, kde si môžeme vybrať z pomerne širšieho sortimentu jedál, ale nemáme záruku, že v tomto jedle budú zastúpené všetky živiny, ktoré vyvíjajúci sa organizmus potrebuje. Tím odborníkov pripravovalo normy, ktoré sú energeticky a výživovo vyvážené za súčasného dosiahnutia pestrosti jedálneho lístka. Ak dieťa skonzumuje takýto obed, má zabezpečené 35 % z celkovej dennej dávky živín, ktoré telo potrebuje.

Veľmi častým problémom v samotnej konzumácii stravy u žiakov je, že skonzumujú len časť hlavného jedla, bez polievky, šalátu, ap. Výsledkom toho potom je nedostatočné nasýtenie a pocit hladu, ktorý si kompenzujú výberom nejakej "drobnosti v automatoch alebo v bufetoch". Dosiahnutie rovnomerného naplnenia základných živín nie je v rámci obeda možné. Túto úlohu preberá predovšetkým domáce stravovanie. Dôležité je aj usmernenie rodičov, ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť za zdravie svojich detí a fakt, že oni sú tí, ktorí môžu a mali by motivovať deti k zdravej výžive.

Podľa štatistických prieskumov u detí školského veku sa vyskytujú najčastejšie nedostatky vo forme vynechávania raňajok, nevhodné zloženie desiatej, či dokonca vynechanie hlavného jedla, resp. jeho nahrádzania obed fast foodmi. Zlý stravovací systém môže byť spúšťačom vážnych zdravotných ochorení v neskoršom veku jedinca. Pri usmerňovaní správnej výživy detí a žiakov je dôležité dbať na vytvorenie správnych stravovacích zvyklostí.

Záverom by som odporučila rodičom, aby upriamili pozornosť na rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotenej výživy deťom a mladistvým počas vyučovacieho procesu, pri zachovaní zostavovania jedálneho lístka v korešpondovaní s odporúčaniami odborníkov v oblasti výživy a príslušných zákonov.

Zásady pre zostavovanie jedálneho lístka vychádzajú z odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo SR,
pri súčasnom zohľadnení ekonomickej situácie.

V rámci 5-tich stravovacích dní v jednosmennom stravovaní, jedálny lístok obsahuje:

  • 2x týždenne celé mäso - prírodné, dusené, vyprážané, kockované
  • 1x týždenne polomäso - mleté, ryby
  • 1x týždenne múčne jedlo - sladké alebo slané
  • 1x týždenne bezmäsité jedlo - syr, vajce, strukoviny, zeleninové jedlo

 

 Alergény v potravinách

Na základe smernice č.2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady v znení smernice č. 2003/89/ES, smernice č. 2005/26/ES a smernice č. 2007/68/ES z novembra 2007, Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č- 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100, vyplýva povinnosť informovať spotrebiteľa o alergénoch. Táto povinnosť sa týka aj školských jedální informovať svojich spotrebiteľov - stravníkov (žiakov, zamestnancov, rodičov) o alergénoch na jedálnom lístku.

Zoznam alergénnych zložiek

1. Obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, pšeno) a výrobky z nich, okrem pšeničných glukózových sirupov vrátane dextrózy, pšeničný maltodextrín, jačmenný glukózový sirup.

2. Kôrovce a výrobky z nich.

3. Vajcia výrobky z nich.

4. Ryby a výrobky z nich.

5. Arašidy a výrobky z nich.

6. Sójové zrná a výrobky z nich.

7. Mlieko a výrobky z neho.

8. Orechy, t.j. mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy, queenslandské orechy a výrobky z nich.

9. Zeler a výrobky z neho.

10. Horčica a výrobky z nej.

11. Sézamové semená a výrobky z nich.

12. Kysličník siričitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg, vyjadrené ako SO2.

13. Vlčí bôb a výrobky z neho.

14. Mäkkýše a výrobky z nich.

                                                                                                   PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ !!!