Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Zahraničné aktivity

Poznávacie a jazykové pobyty v zahraničí

V školskom roku 2017/2018 sme absolvovali:

V termíne od 20.5. do 25.5. 2018 sa 44 žiakov 7.8. a 9. ročníka pod vedením 4 pedagogických pracovníkov zúčastnilo Jazykovo-poznávacieho zájazdu do Paríža.

Program je zostavený tak, aby žiaci mohli spoznať a navštíviť najzaujímavejšie a najdôležitejšie kultúrne a historické miesta Paríža. Sú to predovšetkým: moderné architektonické centrum La Défense, veľký amalý Víťazný oblúk, ulicu Champs Elysées, Námestie Place De la Concorde, Louvre a jeho záhrady, Notre Dame, Centrum Georga Pompidou, Montmartre, Baziliku Sacré Coeur, ulicu de Clichi, Námestie Pigale, Eiffelovu vežu, France miniature a ďalšie významné miesta. V programe je aj návšteva zámku vo Versailles a plavba po Seine.

V školskom roku 2016/2017 sme absolvovali:

V termíne 22. - 27. mája 2017 jazykovo-poznávací zájazd - RAKÚSKO-NEMECKO-ŠVAJČIARSKO-EUROPA PARK.

Z programu vyberáme:

Prehliadka Salzburgu, Národný park Berchtesgaden, výstup k Orliemu hniezdu - Kehlsteinhaus, návšteva najstaršej soľnej bane v Európe - Salzbergwerk, prehliadka Innsbrucku, ďalej Zurichu, zastávka pri Rýnskych vodopádoch, nakoniec návšteva zábavného parku Europa park v mestečku Rust. Bohatý program tohto zájazdu zabezpečí žiakom veľa pekných zážitkov a nových poznatkov.

V školskom roku 2015/2016 sme uskutočnili:

V termíne 24. - 25. mája 2016 jazykovo-poznávací zájazd do Viedne.

Program zájazdu:

Vo Viedni si mali možnosť žiaci pozrieť bývalé cisárske sídlo v Schönbrunne s nádhernými záhradami, popoludní navštívili obchodné centrum SCS. Na druhý deň nasledovala prehliadka centra mesta, návšteva Prírodovedného múzea, atrakcie ako Stephansdom a Hofburg. Dvojdňový pobyt bol ukončený návštevou zábavného parku Prater. Fotografie z pobytu si môžete pozrieť vo Fototgalérii školského roku 2015/2016.

 

V školskom roku 2014/2015 sme uskutočnili:

V termíne 26. - 27. mája 2015 jazykovo-poznávací zájazd do Viedne, pre žiakov 7.B, 8.A a 8.B triedy.

Program zájazdu:

1. deň: Návšteva zámku Schonbrunn - prehliadka cisárskych apartmánov Habsburgovcov, barokového zámockého parku s atrakciami, podľa záujmu návšteva ZOO.

2. deň: Námestie Márie Terézie, Prírodovedecké múzeum, Parlament, Radnica, Burgteater, Starý a Nový Hofburg, Graben, Kostol sv. Michala, Štefánske námetsie s Dómom, Korutánska trieda, Opera. Popoludní návšteva zábavného parku Práter.

V dňoch 5. - 14. júna 2015 jazykovo-poznávací pobyt do Edinburgu, pre žiakov 7. - 9. ročníka.

Ubytovanie na pobyte bolo zabezpečené v hostiteľských rodinách po 2 - 4 žiakoch v jednej rodine. Jazyková výučba prebiehala v troch skupinách podľa jazykovej úrovne žiakov, ktoré sa určili na základe vstupných testov.

Program pobytu:

Prehliadka Londýna - Westminster Abbey, Houses of Parliament, Whitehall, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, návšteva British Museum, Tower of London, St Paulś Cathedral, Covent Garden.

Hadrianov val - Hausesteads Roman Fort, návšteva opátstva v Jedburghu.

Prehliadka Edinburgu - návšteva Edinburg Castle.

Výlet do Stirlingu - návšteva Stirling Castle, výstup na rozhľadňu Wallace Monument.

Výlet do škótskych Highlands - cesta do Fort Augustus k jazeru Loch Ness, plavba loďou, prejazd do podhorského mestečka Fort William s výhľadom na horu Ben Nevis.

Výlet do St Andrews, prehliadka katedrály alebo hradu.

Edinburg - návšteva National gallery of Scotland, výstup na Camera Obscura.

Fotodokumentácia z pobytu je vo Fotoalbume na našej stránke.

 

V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnil pobyt:

 Poznávací pobyt v Paríži 2014:

V dňoch 17.-23. mája 2014 sa žiaci 7., 8.a 9. ročníka zúčastnili poznávacieho zájazdu do Paríža. Už od roku 1996 ich organizujeme každé tri roky, počas ktorých  žiaci navštevujú kultúrne a historické pamiatky a miesta, o ktorých sa učia na vyučovacích hodinách francúzskeho jazyka  v oblasti reálií Francúzska.

Pripravený program sme  zvládli so záujmom a nadšením . Cestou sme sa zastavili v nádhernom meste Strasbourg v Alsasku - v historickom meste, ktoré je významným mestom Európskej únie. Žiaci obdivovali stavby a inštitúcie - súčasné aj starobylé.

V hlavnom meste Francúzska a jeho okolí sme navštívili : Eiffelovu vežu, Louvre a jeho záhrady, Luxemburské záhrady, Versailles, Malé Francúzsko, Invalidovňu, modernú štvrť  „Défense“, Baziliku Sacré Coeur, Námestie maliarov, Notre Dame, Víťazný oblúk, Champs Elysées a absolvovali sme aj  obľúbenú plavbu po Seine. Veľmi si ceníme stretnutia s ľuďmi , ktoré boli plné porozumenia a úcty.

Fórum

Overili sme si svoje jazykové znalosti.

Spoznávali sme kultúru a zvyky inej krajiny.

Navštívili sme kultúrne a historické pamiatky.

Upevnili sme si priateľské  vzťahy medzi sebou.

Aj keď bolo veľakrát pre nás náročné zvládať denný program,  užívali sme si atmosféru nového spoznávaného prostredia .

Odniesli sme si spomienky, ktoré nám ostanú na celý život.

Splnili sme si náš sen - navštíviť Paríž.

Zájazd nám veľmi spríjemnil záver školského roka.

Na pár dní sme zažili iný štýl života – nie každodenný.

Zlákalo nás vyskúšať miestne špeciality.

Presvedčili sme sa, že výhľad z okien autobusu je naozaj zaujímavý a pestrý.

 

V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnili zahraničné pobyty:

V dňoch 25.5.2012 - 6.6.2012 sa uskutočnil 13-denný jazykovo-poznávací pobyt v Anglicku - Worthing.

V termíne 14.6 -15.6.2012 poznávací zájazd pre žiakov 8. a 7. ročníka: Schonbrunne a cisárska Viedeň.

 

V školskom roku 2010/2011:

V dňoch 18. - 24. 5. 2011 sme zorganizovali Jazykovo-poznávací zájazd do Francúzska

Žiaci sa zúčastnili na 7-dňovom poznávacom zájazde po trase B. Bystrica - Chamonix, Ženeva, Paríž. Program zájazdu bol zameraný na poznávanie histórie i súčasnosti navštívených miest.

Deň detí vo Viedni

31.5. a 1.6. 2011 sme absolvovali so žiakmi 8. a 9. ročníka zájazd do Viedne. Žiaci navštívili mnohé historické pamiatky, múzeá, ale i zábavný park.

 

V školskom roku 2009/2010:

V školskom roku 2009/2010 sme absolvovali 9 - denný jazykovo-poznávací pobyt v Ausburgu.

Jazyková časť pobytu: pobyt v rodinách, vyučovanie v škole

Poznávacia časť pobytu: Salzburg - prehliadka mesta a pamätihodností, výlety do zámkov - Linderhof, Neuschwanstein, prehliadka mesta Ausburg, výlet do mesta Ulm - rodiska Alberta Einsteina, výlet do Norinbergu, celodenný výlet do Mníchova.

 

V školskom roku 2008/2009:

Pravidelne v trojročných intervaloch usporadúvame pobytové zájazdy do Veľkej Británie. Cieľom je spoznávanie reálií krajiny s využitím a overením získaných jazykových schopností. Žiaci sú ubytovaní v anglických rodinách a v dopoludňajších hodinách navštevujú školu. Vždy sa  tešíme sa na spoznávanie Windsoru, Stonehangeu, Etonu, či Europarku. V termíne od 29. mája do 9. júna 2009 sa uskutočnil
Jazykovo-poznávací pobyt v Harrogate

Jazykovo-poznávací zájazd do Viedne

Žiaci 8. a 9.ročníka sa v dňoch 20. a 21. mája 2009 zúčastnili poznávacieho zájazdu do Viedne. Prvý deň pobytu zahŕňa v dopoludňajších hodinách pešiu prehliadku historického centra Viedne, popoludní návštevu zábavného parku Práter.  Druhý deň navštívili sídlo Habsburgovcov - Schonbrunn. Prezreli si zámok, zoologickú záhradu, barokový zámocký park s atrakciami.  Cieľom pobytu je hlavne zvýšiť motiváciu u žiakov na učenie sa cudzieho jazyka.


V školskom roku 2007/2008:

Jazykovo-poznávací zájazd do Paríža, Chamonix a Ženevy

V termíne od 17.5. do 23.5. 2008 sa 42 žiakov 7.8. a 9. ročníka pod vedením 4 pedagogických pracovníkov zúčastnilo " Jazykovo-poznávacieho zájazdu do Paríža (hlavný cieľ cesty), Chamonix a Ženevy. Program zájazdu bol zameraný na poznávanie histórie i súčasnosti navštívených miest a hlavne na zdokonalenie jazykových zručností, ako aj poznanie reálií frankofónnych krajín.
 
V piatok 23.5. sme sa vo večerných hodinách vrátili z Paríža. Plní zážitkov a radosti z naplneného programu  sme sa opäť vrátili do školských lavíc. Žiaci si počas celého pobytu zapisovali svoje postrehy, dojmy a písomné hodnotenia do pripravených pracovných listov, s ktorými budú pracovať na hodinách francúzskeho jazyka. Všetky odovzdané pracovné hárky boli veľmi výstižné, obsažné, zaujímavé, motivujúce a inšpirujúce.
Počas zájazdu sme navštívili obrovské množstvo historických, kultúrnych a spoločenských miest a pamiatok dôb pradávnych, minulých aj súčasných. Žiaci sa správali veľmi slušne, boli pozorní a plní záujmu. Prostredie Paríža bolo pre nich veľmi motivujúce. Odniesli si domov nádherné a nezabudnuteľné zážitky.
Najväčšiemu záujmu sa tešili: LOUVRE, moderná štvrť Défense, Víťazný oblúk, Hviezdicové námestie, ChampsElysées, Eiffelova veža, starobylá gotická katedrála NOTRE DAME, múzeum impresionistov, plavba loďou po Seine, odkiaľ sme opätovne videli všetky navštívené pamiatky, mestečko Chamonix a Savojské Alpy, Mont Blanc, gejzír na Ženevskom jazere s obrovskou futbalovou loptou nad ním.
PARÍŽ - je putom na celý život. A mohli by sme písať do nekonečna...