Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

Kontakty Prijímacie konanie na SŠ Poruchy správania Poruchy učenia Nadané a talentované deti Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Štúdium na osemročných gymnáziách Prevencia drogovej závislosti Prevencia šikanovania Rady pre rodičov prvákov Dni otvorených dverí na SŠ

Výchovné poradenstvo

Kontakty

Vitajte na mojej stránke! yes

 

Konzultačné hodiny:
 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Lýdia Kosáková
 

Utorok 10.00 - 13.30 hod v kabinete výchovného poradcu, 1. poschodie
Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť z dôvodu možných iných aktivít VP, ktorým sa v rámci svojich kompetencií venuje.V prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín konzultácie  na     tel. č.:4125950 alebo 4725413
aj na    kosaklydia@zoznam.sk
Ďakujem za porozumenie
 
 Dôležité adresy, kontaktné tel. čísla:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, B. Bystrica
tel.:
048/ 4134751 alebo 048/ 4134752, mail: pppbb@post.sk

Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva, Kollárova 55, 97401, B. Bystrica

tel: 048/ 4142116, 4143330, mail: csppbb@gmail.com


- Detská linka záchrany 0800 121 212 pondelok až piatok 14:00 - 20:00 hod.
- Linka detskej istoty 0800 500 500 

http://www.modernaskola.sk/ - Rodičovský servis- informácie rôzneho druhu o výchove a vzdelávaní i prijímacom konaní na SŠ.

www.prevenciasikanovania.sk - nový portál pre rodičov a učiteľov, kde nájdete informácie o problémoch detí, rady ako ich riešiť, kontakty na inštitúcie, legislatívu, teóriu a prax, on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektuodbúrania násilia v školách s podporou MŠ SR

http://www.minedu.sk/- portál Ministerstva školstva SR