Základná škola Slobodného slovenského vysielača
O škole Rozvrh Suplovanie Kontakt

2% z dane

Ako postupovať

 

Občianske združenie „Združenie Brána jazykov otvorená“ so sídlom Banská Bystrica, Skuteckého 8

– pri Základnej škole Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica

Vážení rodičia,

výška finančných príspevkov z 2% (3%) daní poukázaných na účet občianskeho združenia

je k 31.8.2018 -  8567,28 EUR.

V  mene občianskeho združenia všetkým za príspevky ďakujeme  a veríme, že vyjadríte svoje stanovisko

k využitiu finančných prostriedkov buď prostredníctvom informácie poskytnutej triednej učiteľke osobne,

mailom na branajazykovotvorena@gmail.com alebo cez online dotazník. 

Kliknite na odkaz: Využitie finančných prostriedkov z 2% (3%) daní. (Je to len jedna otázka.)

Do prieskumu sa pravdaže môžu zapojiť aj rodičia, ktorí finančné prostriedky nepoukázali na naše O.Z.

 

V prílohách nájdete všetky potrebné tlačivá k poukázaniu 2%(3%) z dane do nášho občianskeho združenia. Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom liste. Ďakujeme

List rodičom - List_rodicom_2___2018(1).docx

Daňové priznanie FO za rok 2017 - Danove_priznanie_FO_za_rok_2017.pdf

Daňové priznanie PO za rok 2017 - danove_priznanie_PO_za_rok_2017.pdf

Potvrdenie o zaplatení dane - rok 2017 - Potvrdenie_o_zaplateni_dane_-_rok_2017.pdf

Vyhlásenie - poukázanie dane za rok 2017 - Vyhlasenie_-_poukazanie_dane_za_rok_2017(1).pdf