• Rady pre rodičov prvákov

    •  

     1.   Každý deň kontrolujem aktovku za prítomnosti svojho prváčika.

      

     2.   Každý deň zastrúham ceruzky. Dieťa ich má mať v zásobe niekoľko.

     3.   Pomáham dieťaťu v príprave školských potrieb a učebných pomôcok 

           za jeho prítomnosti, spoločne ich  dávame do aktovky.

     4.   Školské pomôcky kúpim radšej až po porade s vyučujúcim.

     5.   Príprava na vyučovanie by mala prebiehať v pokojnom a príjemnom

           prostredí, aby sa dieťa mohlo sústrediť na svoju prácu.

     6.   Prípravu na vyučovanie rozdelím dieťaťu na kratšie časové intervaly,

           najlepšie dvakrát 15 minút.

     7.   Príprava na vyučovanie má byť pravidelná, aby si dieťa upevnilo

           pracovné návyky.

     8.   V pokoji sa porozprávam s dieťaťom o tom, čo prežilo v škole, snažím

           sa odpovedať na jeho otázky.

     9.   O spoločných kultúrnych zážitkoch (rozhlas, televízia, kino, divadlo,

           koncerty) sa s dieťaťom  rozprávam, snažím sa mu vysvetliť, čomu

           nerozumelo. Tým rozvíjam nenásilnou formou jeho rozumové vnímanie.
      

     10.  Svoje dieťa radšej pohladím, pochválim za drobné úspechy. Snažím sa

      

              nehnevať, keď sa mu niečo nepodarí.

     11.   Keď už vie žiačik čítať sám, dbám o to aby si každý večer prečítal krátky úryvok z knižky.

     12.   Každý problém riešim radšej s triednou učiteľkou. Môžem sa poradiť aj s výchovným poradcom.