Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva-UMB BB-fakulta pedagogická s DPH 26.03.2013
Zmluva Zmluva o nájme nebyt.priestoru-1-4/2016 s DPH 10.01.2016 Ing- I.Kýpeťová
Zmluva Zmluva o nájme nebyt.priestoru-9-12/2014 s DPH 15.09.2014 Ing- I.Kýpeťová
Zmluva Zmluva o nájme nebyt.priestoru-9-12/2015 s DPH 23.09.2015 Ing- I.Kýpeťová
Zmluva Zmluva -o zabezpečení stravovania bez DPH 18.02.2013 Edenred Slovakia s.r.o.
Zmluva Zmluva-ÚIPŠ - darovacia s DPH 20.10.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
Zmluva Zmluva-ÚIPŠ-o účast na projekte -Moder.vzdel.-digitálne s DPH 11.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
Zmluva Zmluva-MPC-o účasti na projekte -Aktiv.metódy vo výchove s DPH 16.05.2014 Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva Zmluva o spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia 250,00 s DPH 02.12.2015 AIESEC Banská Bystrica
Zmluva Dodatok č. 4-Zmluva-SPP a.s. Bratislava s DPH 26.11.2015 SPP a.s. Bratislava
Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.513/2015 2 715.36 s DPH 27.07.2015 Centrum vedecko-technických informácii SR
Zmluva Zmluva -o poskytovaní služieb bez DPH 17.12.2015 Základná škola JGT
Zmluva Zmluva o dielo- Rekonštrukcia fasád objektu školy 35 802,48 s DPH 01.07.2015 akad.sochár Ján Filo
Zmluva Zmluva o dielo- Oprava strešného plášťa 8 759,06 s DPH 01.07.2015 Miroslav Kartík UNION - VTK
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia fasád objektu školy 8 000,00 s DPH 20.10.2015 akad.sochár Ján Filo
Faktúra Faktúry ŠJ rok 2015 s DPH 07.01.2015
Zmluva Zmluva-SPIN-SK Zvolen s DPH 25.01.2013
Zmluva Zmluva o nájme nebyt.priestoru s DPH 20.09.2013 Ing- I.Kýpeťová
Zmluva Zmluva-Ing.Vigaš-darovacia 5000.- s DPH 10.11.2016 Ing. M. Vigaš
Faktúra Faktúry rok 2016 s DPH 08.01.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/236