Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Pod.č.:575/2016 Darovacia zmluva - peňažný dar 2 000,00 s DPH 13.06.2016 Privatbanka, a.s.
Zmluva 10/2018/009 Darovacia zmluva - vecný dar s DPH 09.05.2018 Ing.M.Turianska
Zmluva 1/2019/019 Darovacia zmluva - športové potreby 3 000.00 s DPH 20.02.2019 Lidl Slovenská republika v.o.s ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva Darovacia zmluva -10 ks vyrade.sieťových switchov-Nortel 325-24T 1,00 s DPH 31.08.2015 Gebruder Weiss s.r.o. Senec
Zmluva 10/2018/057 Dodatok zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom 180,00 s DPH 07.01.2019 Slovak Telecom a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/037 Dodatok k Zmluve č. 2028483195 o poskytovaní verejných služieb 870,00 s DPH 18.12.2020 Slovak Telekom a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/038 Dodatok k Zmluve č. 2030154240 o poskytovaní verejných služieb 870,00 s DPH 15.01.2021 Slovak Telekom a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/003 Dodatok k zmluve o63/SPIN-SK/2019 o poskytovaní technickej služby s DPH 27.01.2020 SPIN - SK s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Rekonštrukcia fasád objektu školy 8 000,00 s DPH 20.10.2015 akad.sochár Ján Filo
Zmluva Dodatok č. 1-Zmluva-Miromax s.r.o. BB s DPH 31.03.2015
Zmluva Dodatok č. 4-Zmluva-SPP a.s. Bratislava s DPH 26.11.2015 SPP a.s. Bratislava
Zmluva 6a/2017/031 Dodatok č. 5-Zmluva-SPP a.s. Bratislava s DPH 19.10.2017 SPP a.s. Bratislava
Zmluva č1/2019/023 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny s prevzatou zodpovednosťou za odchýlku a distribúcii elektriny č.2293/2017/SUMK zo dňa 29.1.2018 s DPH 25.03.2019 Pow-en a.s. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/022 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí Grantu na ERASMUS+ s DPH 20.07.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/030 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí Grantu na ERASMUS+ s DPH 16.09.2020 SAAIC pre medzinárodnú spoluprácu, NA programu Erasmus+ ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2021/001 Dodatok č.1 k Zmluve č.2013515 o zabezpečení prístupu s úplnou IP konektivitou s DPH 24.05.2021 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2020/032 Dodatok č.3 k zmluve o úrazovom poistení žiakov s DPH 31.08.2020 Colonnade Insurance S.A. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/058 Dodatok č.6 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 28.07.2019 s DPH 19.12.2019 SPP a.s. Bratislava ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2021/003 Dodávanie mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov s DPH 18.06.2021 INMEDIA, spol.s .o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2021/002 Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov vyrodukovaných učňovskou dielňou dodávateľa. s DPH 31.05.2021 Stredná odborná škola ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/236