Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Zmluva-UMB BB-fakulta pedagogická s DPH 26.03.2013
Zmluva 10/2018/045 Zmluva o zapožičaní nebytového priestoru s DPH 28.09.2018 FitKids Banská Bystrica o.z FitKids Banská Bystrica o.z. Bc.Matej Pánik vedúci krúžku
Zmluva 10/2018/029 Predaj mliečnych výrobkov s DPH 03.07.2018 RAJO a.s ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 10/2018/034 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 11.09.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-pedagogická fakulta doc.PaedDr.Štefan Porubský,PhD dekan Pedagogickej fakulty
Zmluva 10/2018/035 Zmluva o realizácii tvorivých dieľni s DPH 13.09.2018 Ústredie ľudovej umeleckej výroby ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 10/2018/036 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 24.09.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici- fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici- fakulta prírodných viedd doc.RNDr.Jarmila Kmeťová,PhD dekanka Fakulty prírodných vied
Zmluva 10/2018/037 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 17.09.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-Filozofická fakulta doc.PhDr.Michal Šmigeľ,Phd dekan Filozofickej fakulty
Zmluva 10/2018/041 Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 24.09.2018 Advokatska kancelária GABE-BB,s.r.o Advokatska kancelária GABE-BB,s.r.o. JUDr.Gabriela Matušková,PhD konateľka
Zmluva 10/2018/042 Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 24.09.2018 ZŠ SSV,BB Marian Argaláš Marian Argaláš
Zmluva 10/2018/043 Zmluva o poskytovaní stravovania s DPH 24.09.2018 ZŠ SSV,BB JUDr.Ján Mravec,advokátska kancelária JUDr.Ján Mravec advokát
Zmluva 10/2018/049 Rámcová kúpna zmluva-vajcia s DPH 28.09.2018 Babičkin dvor,a.s. Školská jedáleń pri ZŠ SSV,Skuteckého 8,Banská Bystrica Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Faktúra Faktúry ŠJ rok 2019 s DPH 03.01.2019
Zmluva 10/2018/050 Zmluva o zapožičaní nebytového priestoru s DPH 27.09.2018 TALENTY na Východe s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 10/2018/054 Zmluva o obstarávani zájazdu s DPH 22.10.2018 Detská rekreácia s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/007 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 23.01.2019 ZŠ SSV,BB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-Pedagogická fakulta prof.PaeDr.Štefan Porubský,PhD dekan Pedagogickej fakulty
Zmluva 1/2019/010 Zmluva o zapezpečení príspevku na rekreáciu zamestnancov s DPH 21.01.2019 DOXX-Stravné lístky.spol.s.r.o ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/011 Zmluva o tanečnom programe s DPH 30.01.2019 BD-production,s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/015 Zabezpečenie praktickej prípravy rekvalifikačného kurzu s DPH 18.02.2019 Agentúra JASPIS s.r.o. ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 1/2019/020 Mobilný internet Klasik s DPH 27.03.2019 Orange Slovensko a.s ZŠ SSV BB Mgr.Sedláčeková Zuzana riaditeľka školy
Zmluva 5/2019/069 Dohoda o spolupráci s DPH 03.04.2019 ZŠ SSV BB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici-pedagogická fakulta doc.PaedDr.Štefan Porubský,PhD dekan Pedagogickej fakulty
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/236